Asit Baz Tanımları

 

ASİT BAZ TANIMLARI

 

En çok bilinen asit baz tanımları aşağıdadır

1. Lowry -Bronsted-Asit –Baz Tanımı

2.Lewis Asit – Baz Tanımı

3.Arrhenius Asit – Baz Tanımı

Detaylı olarak inceleyelim

1. Lowry -Bronsted-Asit –Baz Tanımı

1923 yılında İngiliz T. M. Lowry ile Danimarkalı J. N. Brønsted birbirinden bağımsız olarak asitleri ve bazları


» Proton veren (H+) madde asit,

» proton alan (H+) madde bazdır.


şeklinde tanımlamışlardır.

»Kimyasal tepkimelerde,


H+ iyonu veren maddeler ASİT ,

H+ iyonu alabilen maddelere BAZ denir.


Bu tür asit ve baz çiftine konjuge (eşlenik) asit baz çifti denir.

NH3 + H2O →NH4+ + OH

BAZ    Asit     ASİT       Baz

» Tepkimesinde H2O, NH3‘a proton (H+) verdiği için asit,

»NH3ise proton (H+) aldığı için bazdır.

»Brønsted-Lowry tanımına göre H2O-OH ve NH3-NH4+ gibi çiftler eşlenik (konjuge) asit-baz çiftleridir


 

Örnek :

CH3COOH(aq) + H2O(S) → CH3COO (aq) + H3O+(aq)

ASİT                   Baz               BAZ                   Asit

 


 

Örnek :

CH3NH2 + H2O (s)CH3NH3+ + OH

BAZ           Asit              ASİT         Baz

 


Büyük harfli olanlar kendi arasında konjuge asit baz çiftidir

Küçük harfli olanlar kendi arasında konjuge asit baz çiftidir

 

Her asit, proton verince bir baza; her baz da proton alınca bir aside dönüşür.

OH iyonu verebilen bileşiklerin proton bağlama yetileri olduğundan NaOH, KOH, Mg(OH)2, Ca(OH)2 ve Fe(OH)3 gibi bileşikler baz karakteri taşır.

 

NOT: 

Örnek 1 de  H2O   (H+) iyonu  verdiği için ASİT

Örnek 2 de  H2O   (H+)  iyonu  aldığı  için BAZ   olarak davranmıştır.

         Verilen örneklerde su amfoter olarak davranmıştır .

H2O,  Örnek 1  de ASİT gibi , Örnek 2 de  ise BAZ gibi  davranmıştır. Bazı tepkimelerde asit, bazı tepkimelerde baz olarak davranan bu tür bileşiklere amfoter bileşikler denir.

 


 

2.Lewis Asit – Baz Tanımı

Levwis’e göre asit, elektron çifti alabilen madde, baz ise elektron çifti verebilen maddedir.

Yapıların elektronik yapısı dikkate alınarak aşağıda incelenmiştir.

Yukarıdaki yapıdan da görüldüğü gibi BF3‘de B atomunun dış enerji düzeyinde 6 elektron vardır. Bu nedenle iki elektron yani bir elektron çifti alabilecek boş orbitali vardır. Dolayısıyla BF3 Lewis asididir. NH3 teki N atomunda ise bağ yapmamış serbest bir çift elektron vardır. NH3 bu elektron çiftini verdiği için Lewis bazıdır.

 


 

3.Arrhenius Asit – Baz Tanımı

»Sulu çözeltilerine H+ iyonu veren bileşikler asit, OH” iyonu verebilen maddeler ise bazdır.

»H+ iyonunda elektron yoktur. Tamamen pozitif yükten oluştuğu için sulu çözeltilerde H20 molekülü ile birleşerek H30+ iyonunu (hidronyum)  oluşturur.

» Asitlerin sulu çözeltilerinde H+ çözücü ortamında serbest olarak bulunamaz. Mutlaka bir su molekülüyle etkileşir ve H3O+ iyonu oluşturur. Bu iyona hidronyum iyonu denir.

» Bu nedenle H+ ve H30+ iyonları birbirlerinin yerine kullanılabilir. HCI, HN03 ve CH3COOH gibi maddeler Arrhenius asididir.

Asitler   H+ iyonu verir.

HCI(aq)         H+(aq) +  Cl(aq   

H2SO4(aq)   2H+(aq) +  SO4-2 (aq)

HNO3(aq)    H+(aq) +  NO3-1 (aq)

H3PO4(aq)  → 3H+(aq) + PO4-3 (aq)

CH3COOCH3COO +   H+(aq)

Bazlar OH iyonu verir.

 NaOH (aq)    
Na+(aq)       +   OH
(aq)

 Mg(OH)2(aq) Mg+2(aq)   +  2OH
(aq) 

Al(OH)3(aq    →  Al +3(aq)     +  3OH
(aq)

 Ba(OH)2(aq  →  Ba+2(aq)    + 2OH
(aq)

 NH3 +  H2→ NH4+        + 1OH

!!!!!ASİTLERR BAZLAR TUZLAR TESTLERİ  SAYFANIN EN ALTINDADIR!!!!

ASİTLERR BAZLAR  TUZLAR KONU ANLATIMLARI

Asitler ve Bazlar Giriş 

Asit Baz Tanımları

Asitler ve Bazların Özellikleri 

Asitler ve Bazların Suda iyonlaşması

Asitler ve Bazlarda Tesir Değerliği

İndikatörler

Kuvvetli ve Zayıf Asitler ve Bazlar

Asit ve Bazlarda pH Kavramı ve pOH Kavramı

pH Hesaplamaları TYT

Nötralleşme Tepkimeleri Ve Tuz Oluşumu

Tuzlar veTuz Çeşitleri

Nötr Tuzlar TIKLA

Asidik Tuzlar TIKLA

Bazik Tuzlar TIKLA

Oksitler ve Türleri

ASİDİK OKSİTLER Tıkla

BAZİK OKSİTLER Tıkla

NÖTR OKSİTLER Tıkla

AMFOTER OKSİTLER Tıkla

Metallerde Aktiflik

Asitlerin Metallerle Tepkimeleri

Bazların Metallerle Tepkimeleri

Bu sayfada EBA OGM MATERYAL SORU HAVUZU ndaki testlere bağlantılar bulunmaktadır.

  • Aşağıdaki linkleri tıklayarak kolay ve basit bir şekilde testlere ulaşabilirsiniz.
  • Testler yeni pencerede açılır.Her yeni testi açmak istediğinizde bu sayfaya dönüp istediğiniz testlere ulabilirsiniz

EBA nın kendi  portalında her test için geriye dönmek gerekirken bu sayfadan istediğiniz testi yeni pencerede açabilir,her seferinde en başa dönmenize gerek kalmaz..

KİMYA ONLİNE TEST ÇÖZ

Testler online olup testi bitirdiğinizde doğrularınızı ve yanlışlarınızı kontrol edebilirsiniz

YAZDIRMA

Sayfanın sonundaki yazdır butonundan yazıcıya gönderip çıkarabilirsiniz  ya da 

PDF OLARAK KAYDETME

Yazıcı seçeneklerinden değiştir butonu ile pdf olarak kaydedebilirsiniz

asitler bazlar tuzlar soru test pdf online çöz

ASİTLER  BAZLAR VE TUZLAR TESTLERİ OGM MATERYAL

ASİTLER  BAZLAR TUZLAR Çoktan Seçmeli Soru Testi – 1

ASİTLER BAZLAR TUZLAR Çoktan Seçmeli Soru Testi – 2

ASİTLER BAZLAR TUZLAR Çoktan Seçmeli Soru Testi – 3

ASİTLER BAZLAR TUZLAR Çoktan Seçmeli Soru Testi – 4

ASİTLER BAZLAR TUZLAR Çoktan Seçmeli Soru Testi – 5

ASİTLER BAZLAR TUZLAR Çoktan Seçmeli Soru Testi – 6

ASİTLER BAZLAR TUZLAR Çoktan Seçmeli Soru Testi – 7

ASİTLER BAZLAR TUZLAR Çoktan Seçmeli Soru Testi – 8

ASİTLER BAZLAR TUZLAR Çoktan Seçmeli Soru Testi – 9

ASİTLER BAZLAR TUZLAR Çoktan Seçmeli Soru Testi – 10

ASİTLER BAZLAR TUZLAR Çoktan Seçmeli Soru Testi – 11

ASİTLER BAZLAR TUZLAR Açık Uçlu Soru Testi – 1

[/vc_column_text][/vc_column]

[/vc_row]

Etiket(ler): , , , , , , , , , , , , , .Yer işareti koy Kalıcı Bağlantı.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

twelve + 17 =