Bazik Tuzlar

»Bazik tuzlar, kuvvetli baz ile zayıf asitlerin tepkimesi sonucu oluşan tuzlardır.

»CH3COONa, Na2CO3, Na2CO3, NaCN, NaNO2, NaF Bazik tuzlardır 

»Suda çözündüğünde baz özelliği gösteren tuzlardır.


KUVVETL BAZ  + Zayıf Asit→ Bazik Tuz + Su


2KOH + CH3COOH → CH3COOK + H2

                                     Bazik Tuz


NaOH + CH3COOH → CH3COONa(k) + H2O

                                     Bazik Tuz


NaOH + H2CO3 Na2CO3 (k) + H2O

                               Bazik Tuz


NaOH + KHCO3NaHCO3 (k) + H2O

                                 Bazik Tuz