Bazik Tuzlar

»Bazik tuzlar, kuvvetli baz ile zayıf asitlerin tepkimesi sonucu oluşan tuzlardır.

»CH3COONa, Na2CO3, Na2CO3, NaCN, NaNO2, NaF Bazik tuzlardır 

 

»Suda çözündüğünde baz özelliği gösteren tuzlardır.


KUVVETL BAZ  + Zayıf Asit→ Bazik Tuz + Su

 

2KOH + CH3COOH → CH3COOK + H20
                    Bazik Tuz


NaOH + CH3COOH → CH3COONa(k) + H2O
                   Bazik Tuz

NaOH +  H2CO3 Na2CO3 (k) + H2O
                  Bazik Tuz

NaOH  + KHCO3NaHCO3 (k) + H2O
                  Bazik Tuz

 


 

Nötr Tuzlar 

 

» Nötr Tuzlar  kuvvetli asit ve kuvvetli bazların tepkimesi sonucu oluşan tuzlardır.

 

» NaCI, Na2SO4 ,K2SO4 ,KNO3 tuzları nötr tuzlardır

 

» Nötr tuzlar, kuvvetli asit ve bazdan oluşurlar.

 

» Suda çözündüğünde nötr özellik gösteren tuzlardır.

Kuvvetli Asit  + Kuvvetli Baz →→ Nötr Tuz + Su

 

NaOH(aq) + HCI(aq)  NaCI(aq) + H20(aq)

                                       Nötr tuz

 

2 NaOH(aq) + H2SO4(aq) →Na2SO4((aq)+ H20(aq)

                                          Nötr tuz

 

2KOH(aq) + HNO3aq) → KNO3 ((aq)+ H20(aq)    

                                      Nötr tuz


 

 

Asidik Tuzlar

»Asidik tuzlar, kuvvetli asit ile zayıf bazların tepkimesi ile oluşan tuzlardır.

» NH4Cl, AlCl3, CuSO4, NH4NO3 Asidik tuzlardır.

» Suda çözündüğünde asit özelliği gösteren tuzlardır.

Kuvvetli ASİT + Zayıf Baz → Asidik Tuz + Su

          HN03 +     NH3 →   NH4NO3(aq)

                                         Asidik Tuz

 

                      HCl + NH3NH4Cl(k)

                                         Asidik Tuz

H2SO4(aq) + Ca(OH)2CaSO4 + H20(8)

                                         Asidik Tuz

 

 
Etiket(ler): , , , , , , , .Yer işareti koy Kalıcı Bağlantı.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

four + eight =