Mol Sayısı Tanecik Sayısı İlişkisi Konu Anlatımı Çözümlü Örnekler Sorular Mol Kavramı 2

Tanecik Sayısı Mol Sayısı ilişkisi

Bütün maddelerin bir molünde Avagadro sayısı kadar yani 6,02.1023 tane tanecik bulunur

1mol Fe elementinde 6.02×1023tane Fe Atomu

1mol C elementinde 6.02×1023 tane C Atomu

1mol H2O molekülünde 6.02×1023 tane H2O Molekülü

1mol Na+ iyonunda 6.02×1023 tane Na+İyonu

1mol O2 elementinde 6.02×1023 tane OMolekülü

1mol (NO3) kökünde 6.02×1023 tane NO3)kök  Bulunur

Mol

Tanecik Sayısı

 
1 mol

6,02.1023 tanecik

1.6,02.1023

2 mol

12,04.1023 tanecik

2.6,02.1023

3 mol

18,06.1023 tanecik

3.6,02.1023

4 mol

24.08.1023 tanecik

4.6,02.1023

5 mol

30.1.1023 tanecik

5.6,02.1023

0,1 mol

0,602.1023 tanecik

0,1.6,02.1023

0,2 mol

1.204.1023 tanecik

0,2.6,02.1023

0,25 mol

1,505.1023 tanecik

0,25.6,02.1023

X mol 6,02.1023.tanecik Bulundurur

 

Tanecik sayısının Avogadro sayısına bölümü mol sayısını verir.

n = Mol sayısı

N = Tanecik sayısı

NA = Avogadro sayısı

Olmak üzere;

\dpi{200} {\color{DarkBlue} {\color{DarkBlue} }\textup{n}=\frac{\textup{N}}{\textup{N}_{\textup{A}}}{\color{DarkBlue} }}

Formülüyle Hesaplanır.

Ama 1 mol 6,02.1023 tanecik içerir referansıyla orantı yapmak da en çok kullanılan yöntemlerden birisidir.


Tanecik Sayısı-Mol Sayısı ilişkisi Çözümlü Örnek Sorular

Örnek:
12,
04.1023 tanecik içeren H2O kaç moldür?

n = ?

N = 12,04.1023

NA =6,02.1023

\dpi{200} {\color{DarkBlue} {\color{DarkBlue} }\textup{n}=\frac{\textup{N}}{\textup{N}_{\textup{A}}}{\color{DarkBlue} }}
 
Formülünde yerine koyarsak
 
\dpi{200} {\color{DarkBlue} \textup{n}=\frac{12.04.10^{23}}{6.02.10^{23}}}
 
n=2 mol bulunur

2.yol:Orantı ile

1 mol H2O       6,02.1023 tanecik içerirse
            X        12,04.1023 tanecik içerir


                 X=2 mol

 

*****Avogadro sayısının sayısal değeri genelde soruda verilir.

Genelde 6,02.1023 olarak verilir

Ama;

bazen 6,022.1023

bazen 6.1023

bazen N

Bazen N0

Bazen NA

olarak da verilebilir

AVOGADRO SAYISI

6,0221367 x 1023

6,022.1023

6,02.1023

6.1023

N

N0

NA

olarak farklı şekillerde karşımıza çıkar

kimyadenizi.com

Örnek:
9
,03.1023 tanecik içeren CO2 kaç moldür?

1 mol CO2  6,02.1023 tanecik içerirse
         X        9,03.1023 tanecik içerir


                 X=1,5 mol

2.yol

n = ?

N = 9,03.1023

NA =6,02.1023

\dpi{200} {\color{DarkBlue} {\color{DarkBlue} }\textup{n}=\frac{\textup{N}}{\textup{N}_{\textup{A}}}{\color{DarkBlue} }}
 
Formülünde yerine koyarsak
\dpi{150} {\color{DarkBlue} \textup{n}=\frac{9,03.10^{23}}{6.02.10^{23}}}
 
                  n=1,5 mol bulunur

 


Soru: 1,25 mol CO2 kaç tanecik içerir?

    1 mol CO2    6,02.1023 tanecik içerirse
1,25 mol CO2     X


              X=7,525.1023tanecik içerir

2.yol

n = 1,25 mol

N = ?

NA =6,02.1023

\dpi{200} {\color{DarkBlue} {\color{DarkBlue} }\textup{n}=\frac{\textup{N}}{\textup{N}_{\textup{A}}}{\color{DarkBlue} }}
 
Formülünde yerine koyarsak
 
             \dpi{150} {\color{DarkBlue} \textup{1,25}=\frac{\textup{N}}{6.02.10^{23}}}
 
            N= 7,525.1023tanecik içerir

2.yol:

 1 mol SO2          6,02.1023 tanecik içerirse
0,75 mol SO2            X   


            X=4,515.1023   tanecik içerir

. 


Örnek: 2,5 mol SO2 kaç tanecik içerir?

1 mol SO2           6,02.1023 tanecik içerirse
2,5 mol SO2                  X   


            X=15,05. 1023   tanecik içerir

2.Yol

\dpi{200} {\color{DarkBlue} {\color{DarkBlue} }\textup{n}=\frac{\textup{N}}{\textup{N}_{\textup{A}}}{\color{DarkBlue} }}
 
Formülünde yerine koyarsak
 
\dpi{200} {\color{DarkBlue} \textup{2.5}=\frac{\textup{N}}{6.02.10^{23}}}
           
        N=15,05. 1023   tanecik içerir
 

PRATİK MATEMATİK

    2 mol     12,04.1023

 0,5 mol      3,01.1023


    2,5 mol   15,05.1023

Örnek: 0,75 mol SO2 kaç tanecik içerir?

 

 1 mol SO2          6,02.1023 tanecik içerirse
0,75 mol SO2            X   


            X=4,515.1023   tanecik içerir

2.yol

\dpi{200} {\color{DarkBlue} {\color{DarkBlue} }\textup{n}=\frac{\textup{N}}{\textup{N}_{\textup{A}}}{\color{DarkBlue} }}
 
Formülünde yerine koyarsak
 
            \dpi{150} {\color{DarkBlue} \textup{0,75}=\frac{\textup{N}}{6.02.10^{23}}}
 
               N=4,515.1023 tanecik içerir