Sabit Oranlar Kanunu-1 Konu Anlatımı Çözümlü Sorular Örnekler

 

Sabit Oranlar Kanunu

“Bir bileşiği oluşturan elementlerin  kütleleri arasında basit tamsayılarla ifade edilen sabit bir oran vardır.’

Sabit Oranlar Kanunu nu maddeler halinde sıralayacak olursak;

 • “Bir bileşiği oluşturan elementlerin  kütleleri arasında basit tamsayılarla ifade edilen sabit bir oran vardır.”şeklinde ifade etmiştir.
 • Bir bileşiği oluşturan elementlerin kütleleri arasında değişmez,sabit bir oran bulunur.
 • Suya bakarsak; 18 gram suyun 16 gramı oksijen, geri kalan 2 gramı ise hidrojendir. 9 gram suyun ise 8 gramı oksijen ve1 gramı hidrojendir. Yani su, hidrojen ve oksijenin 1/8 oranında birleşmesiyle oluşmuş bir bileşiktir.
 • Fransız kimyacı Joseph Proust un incelediği bu  yasaya göre; Bir bileşik, hangi kimyasal yolla edilirse edilsin o bileşik içindeki elementlerin kütlece birleşme oranı hiç bir zaman değişmez.
 • Aynı elementlerden oluşsa bile Her bileşiğin kütlece birleşme oranları farklı  farklıdır!!!
 • 1799 yılında Joseph Proust tarafından bulunmuştur  ;

Joseph Proust(26 Eylül 1754 – 5 Temmuz 1826)

Sabit Oranlar Kanunu -1 Sorular Örnekler Çözümlü Sorular

SORU:

H2O bileşiğinde kütlece birleşme oranını bulalım.(H:1gr,O:16 gr)

Kütlece bileşme oranı    demek;

H2O yi oluşturan oluşturan tüm H lerin kütlesinin , tüm O lerin kütlesine oranı demektir.

Kütlece bileşme oranı 

     diye ifade edilir.

Tüm H ler 1 birim kütle Tüm O lar 8 birim kütle kabul edilirse   H2O: 9 birim kütle kabul edilir.

∑H:1 birim kütle

∑O:8 birim kütle

H2O: 9 birim kütle

            ∑:Toplam işareti

H2O nun oluşum reaksiyonu üzerinde incelersek;

H2     +    ½ O2    →   H2O

2gr         ½. 16.2        2.1+1.16

2gr            16gr           18 gr sadeleştirirsek

1 gr             8 gr            9gr

ÖRNEK

H2O2 bileşiğinde kütlece birleşme oranını bulalım.(H:1gr,O:16 gr)

\dpi{100} \fn_jvn \small \frac{\textup{m}_{\textup{H}}}{\textup{m}_{\textup{O}}}=\frac{\textup{2H}}{\textup{2O}}=\frac{ 2.1}{2.16}=\frac{1}{16}

 

\fn_jvn \small \frac{\textup{H}}{\textup{O}}=\frac{1}{16}

 

H2Obileşiğinde kütlece birleşme oranı \fn_jvn \small \frac{\textup{H}}{\textup{O}}=\frac{1}{16}   diye ifade edilir

 

H2O bileşiğinde kütlece birleşme oranı \small \frac{\textup{H}}{\textup{O}}=\frac{1}{8}  dir.

YANİ;

Aynı elementlerden oluşsa bile Her bileşiğin kütlece birleşme oranları farklı  farklıdır!!!

 

ÖRNEK

CO2 bileşiğinde kütlece birleşme oranını bulalım.(C:12gr,O:16 gr)

 

\small \frac{\textup{m}_{\textup{C}}}{\textup{m}_{\textup{O}}}=\frac{\textup{1C}}{\textup{2O}}=\frac{ 12}{2.16}=\frac{3}{8}

 

\small \frac{\textup{C}}{\textup{O}}=\frac{3}{8}

 

Kütlece bileşme oranı \small \frac{\textup{C}}{\textup{O}}=\frac{3}{8}  diye ifade edilir.

 

Yani 11 gr CO2 de 3 gr C varsa 8 gr O vardır.

C    +      O2      CO2

12gr       32gr      44 gr sadeleştirirsek

3              8         11

 

Çözümlü Örnek Sorular 

Aşağıdaki bileşiklerde bileşiği oluşturan  elementler arasındaki   Sabit Oranları bulalım.

ÖRNEK:

CO bileşiğinde kütlece birleşme oranı (C:12 gr O:16 gr ) 

C1O1

1.12:1.16

3:4

ÖRNEK:

SO2bileşiğinde kütlece birleşme oranı  (S:32 gr O:16 gr )


ÖRNEK:

NObileşiğinde kütlece birleşme oranı (N:14 gr O:16 gr )


ÖRNEK:

NO bileşiğinde kütlece birleşme oranı 


ÖRNEK:

N2O3 bileşiğinde kütlece birleşme oranı 


ÖRNEK:

FeO bileşiğinde kütlece birleşme oranı 


ÖRNEK:

Fe2Obileşiğinde kütlece birleşme oranı 

 

N:14 gr O: C:12gr,O:16gr .Ca:20gr S:32gr, Fe:56 gr, Al:27 gr, Cu:64 gr, H:1gr


ÖRNEK:

H2Obileşiğinde kütlece birleşme oranı    olarak verilsin.Buradan neler çıkarıldığına bakalım.

» 1 gr H 8 gr O ile birleşebilir.

» 8 gr O 1 gr H ile birleşebilir.

» 1 gr H 9 gr H2O oluşturabilir.

» 8 gr O 9 gr H2O oluşturabilir.

» 9 gr H2O da 1 gr H bulunur

» 9 gr H2O da 8 gr O bulunur

SORU:

H2O bileşiğinde küt.bir. oranı      dir.Buna göre;

a) 5 gr H kaç gr O ile birleşebilir?

1 gr H      8 gr O ile birleşirse.

5 gr H               X            .

       X= 40 gr O ile birleşir


b) 24 gr O kaç gr H ile birleşebilir?

      8 gr O           1 gr H ile birleşirse.

     24 gr O            X            .

            X= 3 gr H ile birleşir


c) 4 gr H kaç gr H2O oluşturabilir?

      1 gr H 9 gr       H2O oluşturursa

     5 gr H                  X .

             X= 45 gr H2O oluşturur


d) 40 gr O kaç gr H2O oluşturabilir?

 8 gr O             9 gr H2O oluşturursa

 40 gr O              X                  .

         X= 45 gr H2O oluşturur


e) 27 gr H2O da kaç gr H bulunur ?

9 gr H2O da          1 gr H bulunursa

27 gr H2O da         X              .

 X= 3 gr H bulunur


f) 54 gr H2O da kaç gr O bulunur ?

9 gr H2O da         8gr O bulunursa

54 gr H2O da        X            .

       X= 48 gr O bulunur

Örnek:

X3Y4 bileşiğinde kütlece birleşme oranı  \dpi{80} \fn_jvn \small \frac{\textup{X}}{\textup{Y}}=\frac{3}{2} veriliyor .  X nin atom ağırlığı 12 gr ise Y in atom ağırlığı kaçtır?

 

         5   .

 X3 Y4

     : 2

Xlerin toplam kütlesinin Ylerin toplam kütlesine oranı 3/2 miş.

3Xin kütlesini  4Y nin kütlesine oranı3/2 çıkması gerekir

 

\fn_jvn \small \frac{\textup{m}_{\textup{X}}}{\textup{m}_{\textup{Y}}}=\frac{\textup{3X}}{\textup{4Y}}=\frac{3}{2}     yerlerine koyarsak

 

\fn_jvn \small \frac{ 3.12}{4.Y}=\frac{3}{2}

 

\fn_jvn \small \frac{ 36}{4Y}=\frac{3}{2}   olur.

 

Buradan   Y=6 gr bulunur

 

Örnek:

X2Y3 bileşiğinin kütlece % 70 i X dir.Y nin atom ağırlığı 16 gr ise X in atom ağırlığı kaçtır?

 

Tamamı 100 kabul edilirse 70 i X kalanı 30 u da Y olur.

       100    .

 X2 Y3

 70  : 30

        7:3

Xlerin toplam kütlesinin Ylerin toplam kütlesine oranı 7/3 müş.

2Xin kütlesini  7Y nin kütlesine oranı7/3 çıkması gerekir

 

\fn_jvn \small \frac{\textup{m}_{\textup{X}}}{\textup{m}_{\textup{Y}}}=\frac{\textup{2X}}{\textup{3Y}}=\frac{7}{3}{\color{Magenta} }    yerlerine koyarsak

 

\fn_jvn \small \frac{ 2X}{3.16}=\frac{7}{3}

 

\fn_jvn \small \frac{ 2X}{48}=\frac{7}{3}   olur.

 

Buradan    X=56 gr bulunur

 

Örnek: 

CaO bileşiğinde  Ca ile O nin kütlece birleşme oranı 5/2 dir. 20 gram Ca  yeterince O ile birleşince  kaç gram CaO bileşiği oluşur.

 .  7   .

  CaO

   5:

  5gr Ca      7 gr bileşik oluşturursa

20gr Ca       X


     X=28 gr bileşik oluşur.

ÖRNEK:

XY2 bileşiğini oluşturan X ve Y elementlerinin kütlece birleşme oranı  \dpi{80} \fn_jvn \small \frac{\textup{X}}{\textup{Y}}=\frac{7}{4}  tür,
Buna göre X2Y3 bileşiği için bu oran nedir?

 

XY2 için

 

\fn_jvn \small \frac{\textup{m}_{\textup{X}}}{\textup{m}_{\textup{Y}}}=\frac{\textup{1X}}{\textup{2Y}}=\frac{7}{4}

 

\fn_jvn \small \frac{\textup{X}}{\textup{Y}}=\frac{7}{2}

 

Burada bulduğumuz 1Xin 1Y ye oranıdır.tüm Xlerin tüm Y lere değil!!!

 

X2Y3 için

 

\fn_jvn \small \frac{\textup{m}_{\textup{X}}}{\textup{m}_{\textup{Y}}}=\frac{\textup{2}}{\textup{3}}.\frac{\textup{X}}{\textup{Y}}=?

 

Ayırırız ve X/Y nin yerine bulduğumuz değeri koyarız

 

\fn_jvn \small \frac{\textup{m}_{\textup{X}}}{\textup{m}_{\textup{Y}}}=\frac{\textup{2}}{\textup{3}}.\frac{\textup{7}}{\textup{2}}=\frac{7}{3}

 

\fn_jvn \small \frac{\textup{m}_{\textup{X}}}{\textup{m}_{\textup{Y}}}=\frac{7}{3}

 

X2Y3 için kütlece birleşme oranı \dpi{80} \fn_jvn \small \frac{\textup{X}}{\textup{Y}}=\frac{7}{3} olur

 

2.Yol

1X=7 ise → XY ←  2Y=4 ise

2X=?14   → X2Y3 ←  3Y=?6

olur                                          

14/6=7/3

 

X2Y3 için kütlece birleşme oranı \dpi{80} \fn_jvn \small \frac{\textup{X}}{\textup{Y}}=\frac{7}{3}

ÖRNEK:  

Aşağıdaki verilere göre birinci bileşiğin formülü XY2  ise ikinci bileşiğin formülü nedir?

              X                 Y

1.Bileşik        7gr                  4gr

2.Bileşik       14gr                 1gr

 

Not:

Kaba Formül yazılırken tamsayılarla ifade edilecek şekilde olmalıdır.Böyle değilse;ya sadeleştirilir,ya da genişletilir.

ÖRNEK:

                 X0,25Y0,75    0,25 e böl      

         X0,25/0,25Y0,75/0,25  

                      XY
                                                           

ÖRNEK:

             X0,4Y0,6   0,2 yeböl

         X0,4/0,2Y0,6/0,2 

                 X2Y3

ÖRNEK:

        X60Y100
 20 yeböl

     X60/20Y100*20

           X3Y

Soru

  X                 Y   

 1. Bileşik        14gr            4gr
 2. Bileşik        28gr           10gr

I.Bileşiğin formülü XY2  ise II.Bileşiğin formülü nedir ?

A) X2Y        B) X2Y4         C) X2Y5       D) X3Y         E) X3Y2

 

Cevap

C) X2Y5   olur   

Soru

        A                        B      

 1. Bileşik      14gr                4,5gr
 2. Bileşik      3,5gr                3gr

A ve B elementlerinin oluşturduğu iki bileşikten birincinin kimyasal formülü A2B3 ise ikinci bileşiğin formülü nedir ?

A) AB          B) A2B            C) A2B3

D) AB4       E) A3B

 

Cevap

D) AB4       olur      

Sabit Oranlar Yasası Grafik Soruları

ÖRNEK: Grafiğe. I.bileşiğin formülü C2H4 İse II. bileşiğin formülü nedir?


Grafikten bileşiklere ait en net yerler bulunur

2.Bileşik için en net yer 6,1

1.Bileşik için en net yer 9,2

2 bileşiğin formülü C3H8 olur

ÖRNEK: Grafikte X ve Y den oluşan elementlerin Bileşik kütlesi ve Y kütlesine ait veriler bulunmaktadır.

Grafiğe 1.bileşiğin formülü X2Y3 İse 2. bileşiğin formülü nedir?


1bileşik 74 gr, 50 gr X 24 gr Y

2bileşik 90 gr 50 gr X , 40 gr Y olur


2 bileşiğin formülü X2Y5 olur

EBA Kazanım Kimya Testleri 9,10,11 ve 12 Sınıflar Kolay İndirme PDF

 

Bu sayfada EBA OGM MATERYAL SORU HAVUZU ndaki testlere bağlantılar bulunmaktadır.

 • Aşağıdaki linkleri tıklayarak kolay ve basit bir şekilde testlere ulaşabilirsiniz.
 • Testler yeni pencerede açılır.Her yeni testi açmak istediğinizde bu sayfaya dönüp istediğiniz testlere ulabilirsiniz

EBA nın kendi  portalında her test için geriye dönmek gerekirken bu sayfadan istediğiniz testi yeni pencerede açabilir,her seferinde en başa dönmenize gerek kalmaz..

 

ONLİNE TEST

Testler online olup testi bitirdiğinizde cevaplarınızı ve yanlışlarınızı kontrol edebilirsiniz

YAZDIRMA

Sayfanın sonundaki yazdır butonundan yazıcıya gönderip çıkarabilirsiniz  ya da 

PDF OLARAK KAYDETME

Yazıcı seçeneklerinden değiştir butonu ile pdf olarak kaydedebilirsiniz

Kimyanın Temel Kanunları ve Kimyasal Hesaplamalar

Sabit  Oranlar Kanunu Test Pdf

Kimyanın Temel Kanunları ve Kimyasal Hesaplamalar Çoktan Seçmeli Soru Testi – 1

 

Kimyanın Temel Kanunları ve Kimyasal Hesaplamalar Çoktan Seçmeli Soru Testi – 2

 

Kimyanın Temel Kanunları ve Kimyasal Hesaplamalar Çoktan Seçmeli Soru Testi – 3

 

Kimyanın Temel Kanunları ve Kimyasal Hesaplamalar Çoktan Seçmeli Soru Testi – 4

 

Kimyanın Temel Kanunları ve Kimyasal Hesaplamalar Çoktan Seçmeli Soru Testi – 5
 

Kimyanın Temel Kanunları ve Kimyasal Hesaplamalar Çoktan Seçmeli Soru Testi – 6

 

Kimyanın Temel Kanunları ve Kimyasal Hesaplamalar Çoktan Seçmeli Soru Testi – 7

 

Kimyanın Temel Kanunları ve Kimyasal Hesaplamalar Çoktan Seçmeli Soru Testi – 8
 
Kimyanın Temel Kanunları ve Kimyasal Hesaplamalar Çoktan Seçmeli Soru Testi – 9
 
Kimyanın Temel Kanunları ve Kimyasal Hesaplamalar Çoktan Seçmeli Soru Testi – 10
 
Kimyanın Temel Kanunları ve Kimyasal Hesaplamalar Çoktan Seçmeli Soru Testi – 11
 
Kimyanın Temel Kanunları ve Kimyasal Hesaplamalar Çoktan Seçmeli Soru Testi – 12
 
Açık Uçlu Soru Testi – 1
 
 

 

sabıt oranlar kanunu,    sabit oran,    sabit oranlar,    sabit oranlar çözümlü sorular,    sabit oranlar kanunu,    sabit oranlar kanunu 10 soru ve çözümleri,    sabit oranlar kanunu 10. Sınıf,    sabit oranlar kanunu 10.sınıf soru ve çözümleri,    sabit oranlar kanunu artan madde,    sabit oranlar kanunu çıkmış sorular,sabit oranlar kanunu çözümlü sorular,    sabit oranlar kanunu çözümlü sorular pdf,    sabit oranlar kanunu çözümlü test,    sabit oranlar kanunu grafik soruları,    sabit oranlar kanunu ile ilgili çözümlü sorular,    sabit oranlar kanunu ile ilgili çözümlü sorular 10 sınıf,    sabit oranlar kanunu ile ilgili sorular,    sabit oranlar kanunu ile ilgili sorular 10.sınıf,    sabit oranlar kanunu ile ilgili sorular ve cevapları,    sabit oranlar kanunu ile ilgili sorular ve çözümleri,

sabit oranlar kanunu ile ilgili sorular ve çözümleri 10 sınıf,    sabit oranlar kanunu konu anlatımı,    sabit oranlar kanunu nedir,    sabit oranlar kanunu örnek,    sabit oranlar kanunu pdf,    sabit oranlar kanunu soru,    sabit oranlar kanunu soru çözümü,    sabit oranlar kanunu soru çözümü 10.sınıf,    sabit oranlar kanunu soru ve çözümleri,    sabit oranlar kanunu sorular,sabit oranlar kanunu sorular pdf 10 sınıf,    sabit oranlar kanunu sorular ve cevapları,    sabit oranlar kanunu sorular ve çözümler,    sabit oranlar kanunu soruları,    sabit oranlar kanunu soruları 10.sınıf,    sabit oranlar kanunu soruları pdf,    sabit oranlar kanunu test,    sabit oranlar kanunu test pdf,    sabit oranlar yasası,    sabit oranlar yasası çözümlü sorular,sabit oranlar yasası konu anlatımı,    sabit oranlar yasası soruları ve çözümleri,    10 sınıf kimya sabit oranlar kanunu çözümlü sorular,    10 sınıf kimya sabit oranlar kanunu soruları ve çözümleri,    10.sınıf kimya sabit oranlar kanunu,    10.sınıf kimya sabit oranlar kanunu çözümlü sorular, 10 sınıf kimya sabit oranlar kanunu çözümlü sorular, 10 sınıf kimya sabit oranlar kanunu konu anlatımı, 10 sınıf kimya sabit oranlar kanunu soruları ve çözümleri, 10 sınıf sabit oranlar kanunu soruları ve çözümleri, katlı oranlar yasası soruları sabit oranlar kanunu 10. sınıf, kütlece birleşme oranı sabit oranlar kanunu, sabit oranlar kanunu, sabit oranlar kanunu 10 soru ve çözümleri, sabit oranlar kanunu 10. sınıf, sabit oranlar kanunu çözümlü sorular, sabit oranlar kanunu formül, sabit oranlar kanunu ile ilgili çözümlü sorular, sabit oranlar kanunu ile ilgili çözümlü sorular 10 sınıf, sabit oranlar kanunu ile ilgili sorular, sabit oranlar kanunu kim bulmuştur, sabit oranlar kanunu konu anlatımı, sabit oranlar kanunu örnek çözümlü sorular, sabit oranlar kanunu soru çözümü, sabit oranlar kanunu soruları, sabit oranlar kanunu soruları pdf 10.sınıf, sabit oranlar kanunu test, sabit oranlar yasası, sabit oranlar yasası sorularısabit oran        sabit oranlar kanunu        sabit oranlar kanunu soruları pdf        10 sınıf kimya sabit oranlar kanunu soruları ve çözümleri        sabit oranlar kanunu ile ilgili sorularsabit oranlar kanunu çözümlü sorular        sabit oranlar kanunu ile ilgili çözümlü sorular        sabit oranlar kanunu konu anlatımı        10 sınıf sabit oranlar kanunu soruları ve çözümleri        sabit oranlar kanunu sorularısabit oranlar kanunu ile ilgili çözümlü sorular 10 sınıf        sabit oranlar kanunu test        sabit oranlar yasası        sabit oranlar kanunu nedir        sabit oranlar kanunu çözümlü sorular pdf10 sınıf kimya sabit oranlar kanunu çözümlü sorular        sabit oranlar        sabit oranlar kanunu 10. sınıf        sabit oranlar kanunu soru çözümü        10.sınıf kimya sabit oranlar kanunusabit oranlar kanunu çıkmış sorular        sabit oranlar kanunu soru        sabit oranlar kanunu grafik soruları        sabit oranlar kanunu 10 soru ve çözümleri        sabit oranlar kanunu 10.sınıfsabit oranlar kanunu soru çözümü 10.sınıf        sabit oranlar kanunu 10.sınıf soru ve çözümleri        10. sınıf sabit oranlar kanunu soruları        10.sınıf sabit oranlar kanunu ile ilgili sorular        sabit oranlar kanunu ile ilgili sorular ve çözümleri10 sınıf sabit oranlar kanunu soruları pdf        sabit oranlar kanunu ile ilgili sorular 10.sınıf        sabit oranlar çözümlü sorular        10.sınıf kimya sabit oranlar kanunu çözümlü sorular        sabit oranlar kanunu artan madde10. sınıf kimya sabit oranlar kanunu çözümlü sorular        sabit oranlar kanunu sorular        sabit oranlar kanunu sorular ve çözümler        sabit oranlar kanunu örnek        sabit oranlar yasası konu anlatımı10. sınıf kimya sabit oranlar kanunu ile ilgili sorular        sabit oranlar kanunu soruları 10.sınıf        sabit oran soruları        sabit oranlar kanunu ile ilgili sorular ve cevapları        sabit oranlar kanunu test pdf10. sınıf sabit oranlar kanunu çözümlü sorular        sabit oranlar kanunu çözümlü test        sabit oranlar kanunu sorular pdf 10 sınıf        sabit oranlar yasası çözümlü sorular        sabit oranlar kanunu soru ve çözümlerisabit oranlar kanunu ile ilgili sorular ve çözümleri 10 sınıf        sabit oranlar yasası soruları ve çözümleri        sabit oranlar kanunu pdf        sabit oranlar kanunu sorular ve cevapları

Etiket(ler): , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , .Yer işareti koy Kalıcı Bağlantı.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

twelve + fourteen =