Dipol Dipol Etkileşimleri Konu Anlatımı Çözümlü Sorular Örnekler

 

 • Dipol dipol etkileşimi polar moleküller arasında elektriksel çekim kuvvetleri ile oluşan etkileşimlerdir.
 • Polar moleküller Kutuplu anlamında DİPOL veya KALICI DİPOL olarak adlandırılır
 • Eğer bir molekülde dipol momentler yani moleküle etkiyen bileşke kuvvet  sıfır O değilse yani bir tarafta yük birikmesi oluşmuşsa molekül Polar Molekül veya Dipol olarak adlandırılır
 • Dipoller kalıcıdırlar.
 • Polar moleküller arasındaki etkileşimler Dipol-Dipol Etkileşimi veya Dipol-Dipol Kuvvetleri olarak adlandırılır.
 • Dipol-Dipol Kuvvetleri Polar moleküler arasında oluşan etkileşimlerdir.


Bir uçları kısmi negatif yüklü, diğer uçları kısmi pozitif yüklü iki dipol (Polar Molekül) birbirine yaklaştığında bir molekülün kısmi pozitif ucu ile diğer molekülün kısmi negatif ucu arasında elektrostatik bir çekim kuvveti oluşur.

Birinin negatif kısmı diğerinin pozitf kısmı ile,

Pozitif kısmı da diğerinin negatif kısmı ile etkileşerek çekim oluşturur.


HCl molekülü polar bir moleküldür.

δ+ kısmı yani elektro negatifliği az olan kısmı  H+

δ kısmı yani elektro negatifliği çok olan kısmı Cl 

Bir molekülün Kısmi negatif kısmı  δCl    diğer molekülün  Kısmi negatif kısmını  δ+ (H+)kendine çeker

Aynı molekülün Kısmi pozitif kısmı  (δ+ H+ ) diğer molekülün Kısmi negatif kısmını δ–    Clkendine çeker

 


 • İki farklı atomdan iki atomlu moleküllerde atomların elektronegatiflikleri arasındaki fark arttıkça molekülün polarlığı ve dipol-dipol etkileşiminin kuvveti de artar.
 • Dipol-dipol etkileşiminin kuvveti arttığında ise maddenin erime ve kaynama noktası daha yüksek olur.

   

 • Dipol-dipol etkileşimleri Hidrojen Bağlarından zayıf London etkileşimlerinden daha güçlüdür.

   

Örnek: H2S molekülleri arasındaki etkileşim

h2s indüklenmiş dipol mü dipol mü polar mı apolar mı geçici dipol mü kalıcı dipol mü

Polar Polar

H2S – H2S    

DİPOL – DİPOL ETK. + London K.

kalıcı dipol

Örnek:SO2 molekülleri arasındaki etkileşim

so2 indüklenmiş dipol mü dipol mü polar mı apolar mı geçici dipol mü kalıcı dipol mü

Polar Polar

SO2 – SO2     

DİPOL – DİPOL ETK. + London K.

kalıcı dipol

 

Örnek: HCl molekülleri arasındaki etkileşim

hcl indüklenmiş dipol mü dipol mü polar mı apolar mı geçici dipol mü kalıcı dipol mü

Polar Polar

HCl – HCl     

DİPOL – DİPOL ETK. + London K.

kalıcı dipol

 

Örnek:HBr molekülleri arasındaki etkileşim

hbr indüklenmiş dipol mü dipol mü polar mı apolar mı geçici dipol mü kalıcı dipol mü

       Polar Polar

      HBr – HBr     

DİPOL – DİPOL ETK. + London K.

kalıcı dipol

 

Örnek:PH3 molekülleri arasındaki etkileşim

ph3  indüklenmiş dipol mü dipol mü polar mı apolar mı geçici dipol mü kalıcı dipol mü

           Polar Polar

        PH3 – PH3 

DİPOL – DİPOL ETK. + London K.

kalıcı dipol

 

Örnek:HCl molekülleri ile H2 molekülleri  arasındaki etkileşim

Polar Polar

HCl – H2S                

DİPOL – DİPOL ETK. + London K.

 

Örnek:HCl molekülleri ile PH3 molekülleri  arasındaki etkileşim

Polar Polar

HCl – PH3               

DİPOL – DİPOL ETK. + London K.

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER TESTLERİ SAYFANIN EN ALTINDADIR!!!!!!!!!!!!!!!!!!

9.SINIF KONU ANLATIMLARI İÇİN TIKLA

ZAYIF ETKİLEŞİM TÜRLERİ KONU ANLATIMLARI

Molekülün Polarlığı Bağların Polarlığı

1.DİPOL DİPOL ETKİLEŞİMLERİ KONU ANLATIMI SORULAR

2.LONDON KUVVETLERİ (İNDÜKLENMİŞ DİPOL- İNDÜKLENMİŞ DİPOL ETKİLEŞİMLERİ) KONU ANLATIMI SORULAR

3.İYON DİPOL ETKİLEŞİMLERİ, İYON İNDÜKLENMİŞ DİPOL ETKİLEŞİMLERİ

4.HİDROJEN BAĞLARI KONU ANLATIMI SORULAR

GÜÇLÜ  ETKİLEŞİM TÜRLERİ KONU ANLATIMLARI

DİĞER ZAYIF ETKİLEŞİM ÖRNEKLERİ

Polar molekül    →   DİPOL

Apolar molekül  →   İNDÜKLENMİŞ DİPOL

Soygazlar          →   İNDÜKLENMİŞ DİPOL

İyonik Bileşik      →   İYON

İyonlar                →   İYON

 

Polar molekül   → Polar

Apolar molekül  → Apolar

Buradaki polarlık Molekülün Polarlığı

 

Örnek

Apolar Apolar

 CO2 – CO2

London Kuvvetleri

(İndüklenmiş Dipol –İndüklenmiş Dipoll Etkileşimi)

 

Örnek

Apolar Apolar

 CO2 – BH3

London Kuvvetleri

(İndüklenmiş Dipol –İndüklenmiş Dipoll Etkileşimi)

 

Örnek

Apolar Apolar

     Cl2 – Cl2

London Kuvvetleri

(İndüklenmiş Dipol –İndüklenmiş Dipoll Etkileşimi)

 

Örnek

Apolar Apolar

     F2 – F2

London Kuvvetleri

(İndüklenmiş Dipol –İndüklenmiş Dipoll Etkileşimi)

 

Örnek

Apolar Apolar

    BH3 – BH3

London Kuvvetleri

(İndüklenmiş Dipol –İndüklenmiş Dipoll Etkileşimi)

 

Örnek

Apolar Apolar

    BH3 – BH3

London Kuvvetleri

(İndüklenmiş Dipol –İndüklenmiş Dipoll Etkileşimi)

 

Örnek

Apolar Apolar

    O2 – O2

London Kuvvetleri

(İndüklenmiş Dipol –İndüklenmiş Dipoll Etkileşimi)

 

Örnek

Apolar Apolar

    O2 – O2

London Kuvvetleri

(İndüklenmiş Dipol –İndüklenmiş Dipol Etkileşimi)

 

Örnek

Soygaz Soygaz

    He  – Ne

London Kuvvetleri

(İndüklenmiş Dipol –İndüklenmiş Dipol Etkileşimi)

 

 

Örnek

Polar Apolar

H2O – Cl2

Dipol –İndüklenmiş Dipol  Etkileşimi  + London K.

 

 

Örnek

Polar Apolar

H2S – CO2

Dipol –İndüklenmiş Dipol  Etkileşimi  + London K.

 

Örnek

Polar Polar

H2O – H2O

Hidrojen Bağı + Dipol-Dipol Etk. + London K

 

Örnek

Polar Polar

HF – HF

Hidrojen Bağı + Dipol-Dipol Etk. + London K

 

Örnek

Polar       Polar

NH3 – NH3        

Hidrojen Bağı + Dipol-Dipol Etk. + London K

 

Örnek:

Polar Polar

HF – NH3    

Hidrojen Bağı + Dipol-Dipol Etk. + London K

 


Örnek

Polar Polar

H2O – HF    

Hidrojen Bağı + Dipol-Dipol Etk. + London K

 

Örnek

Polar       Polar

CH3OH – CH3OH        

Hidrojen Bağı + Dipol-Dipol Etk. + London K

 

Örnek

           Polar    Polar

C2H5COOH – C2H5COOH    

Hidrojen Bağı + Dipol-Dipol Etk. + London K

 

Örnek

Polar       Polar

CH3OH – CH3OH        

Hidrojen Bağı + Dipol-Dipol Etk. + London K

 

Örnek

Polar       Polar

CH3OH – C2H5COOH        

Hidrojen Bağı + Dipol-Dipol Etk. + London K

 

Örnek

Polar       Polar

C2H5OH – H2O          

Hidrojen Bağı + Dipol – Dipol Etk. + London K.

 

Örnek

Polar    Polar

NH3  C2H5COOH        

Hidrojen Bağı + Dipol – Dipol Etk. + London K.

 
Örnek
İyonik B. Polar
NaCl – H2O

İyon – Dipol Etkileşimi  + London K.

 
Örnek
İyonik B. Polar
CaC2 – HCl

İyon – Dipol Etkileşimi  + London K.

 

Örnek
İyonik B. Polar
Mg+2 – H2S

İyon – Dipol Etkileşimi  + London K.

 
 
Örnek
İyonik B. Polar
NaCl – BH3

İyon – İndüklenmiş Dipol Etkileşimi  + London K.

 

Örnek
İyonik B. Polar
MgCl2CCl4

İyon – İndüklenmiş Dipol Etkileşimi  + London K.


OGM MATERYAL KİMYA TESTLERİ 

ONLİNE TEST

Testler online olup Kimya Testleri bitirdiğinizde cevaplarınızı ve yanlışlarınızı kontrol edebilirsiniz

YAZDIRMA

Sayfanın sonundaki yazdır butonundan yazıcıya gönderip çıkarabilirsiniz  ya da 

PDF OLARAK KAYDETME

Yazıcı seçeneklerinden değiştir butonu ile pdf olarak kaydedebilirsiniz

 

 

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER OGM MATERYAL KİMYA TESTLERİ

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER Kimya Testleri Pdf – 1

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER Kimya Testleri Pdf – 2

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER Kimya Testleri Pdf – 3

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER Kimya Testleri Pdf – 4

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER Kimya Testleri Pdf – 5

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER Kimya Testleri Pdf – 6

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER Kimya Testleri Pdf – 7

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER Bağlamlı Soru Testleri Pdf – 1

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER Bağlamlı Soru Testleri Pdf – 2

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER Bağlamlı Soru Testleri Pdf – 3

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER Bağlamlı Soru Testleri Pdf – 4

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER Bağlamlı Soru Testleri Pdf – 5

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER Açık Uçlu Soru Testi – 1

 

 

 

Dipol,dipol dipol,dipol dipol etkileşimi,dipol dipol etkileşimi nedir,dipol dipol etkileşimi örnek,dipol dipol etkileşimi örnekleri,dipol dipol etkileşimleri,dipol dipol örnek,dipol etkileşim,dipol dipol bağları etkileşimi konu anlatımı ,dipol polar mı apolar mı,dipol nedir kısaca kimya,dipol kimya,polar apolar dipol,dipol dipol etkileşimi ,dipol dipol bağları konu anlatımı ,dipol dipol nasıl anlaşılır,dipol nasıl oluşur,dipol dipol etkileşimi konu anlatımı,dipol dipol bağları konu anlatımı,dipol dipol nasıl anlaşılır ,dipol nasıl oluşur

Etiket(ler): , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , .Yer işareti koy Kalıcı Bağlantı.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

three × 5 =