Saf Maddeler Elementler Bileşikler ve Özellikleri

Maddeler saflık durumuna göre  SAF MADDELER ve  SAF OLMAYAN MADDELER(KARIŞIMLAR) olmak üzere 2 şekilde sınıflandırılır

A.SAF MADDELER

     1) ELEMENTLER

     2) BİLEŞİKLER

B.SAF OLMAYAN MADDELER (KARIŞIMLAR)

     1) HOMOJEN KARIŞIMLAR(Çözeltiler)

      2) HETEROJEN KARIŞIMLAR

            a)Süspansiyonlar

            b)Emülsiyonlar

            c) Aeresol

            d)Adi Karışımlar(Basit Karışımlar)

1.SAF MADDELER:

Aynı cins atomdan ya da moleküllerden oluşmuş maddelere, SAF (ARI)
MADDE
denir.Yani saf maddelerin içinde ya  aynı atomlar olacak ya da aynı molekül olacak.

Örneğin;

 • Demir Fe elementinde yalnızca Fe atomları var SAF MADDEDİR
 • Suda  (H2O) yalnızca  H2O molekülleri var saf maddedir.
 • Ama tuzlu suda iki farklı yapı var hem  H2O  molekülleri var hem de NaCl var onun için tuzlu su saf değildir; SAF OLMAYAN MADDE yani karışımdır.
 • Atomik Elementler… Aynı cins atomlardan oluşmuşlardır (Fe,S,Al gibi) …….Saftırlar.
 • Moleküler Elementler Aynı cins moleküllerden oluşmuşlardır (N2,O2 ,Cl2gibi) …..Saftırlar.
 • Bileşikler……..Aynı cins moleküllerden oluşmuşlardır (N2,O2,H2O,NH3 gibi) ……………………….Saftırlar.
 • Elementler ve bileşikler Saf maddelerdir

Saf Maddelerin Özellikleri

 • Saftırlar.
 • Aynı tür taneciklerden(atom veya molekül) oluşurlar.
 • Homojendirler.
 • Erime ve kaynama noktaları sabittir. .(Belli koşullarda)
 • Yoğunlukları sabittir.(Belli koşullarda)
 • Fiziksel ve kimyasal yöntemlerle daha basit maddelere ayrıştırılmazlar.


SAF MADDELER

A).ELEMENT


Aynı tür atomlardan oluşmuş saf maddelere element denir. Doğada yaklaşık 118 farklı atom olduğu düşünülmektedir.Bu atomlardan yalnızca bir tür bulunduran maddeler ELEMENT olarak adlandırılır.

Ör:Demir elementi denildiğinde yalnızca Fe atomları bulunan madde anlaşılır.Genel olarak özellikleri şınlardır

Özellikleri

 • Aynı tür atomlardan oluşurlar.
 • Saftırlar.
 • Homojendirler.
 • Erime ve kaynama noktaları sabittir. .(Belli koşullarda)
 • Yoğunlukları sabittir.(Belli koşullarda)
 • Sembollerle gösterilirler.
 • Fiziksel ve kimyasal yöntemlerle daha basit maddelere ayrıştırılmazlar.

B).BİLEŞİKlLER:


İki yada daha fazla maddenin belli oranda, kimyasal olarak birleşmesi sonucu oluşturduğu yeni saf maddeye bileşik denir


Özellikleri ;

 • Aynı tür moleküllerden oluşurlar. Yapılarında iki ya da daha fazla madde bulundururlar.
 • Saftırlar.
 • Homojendirler.
 • Erime ve kaynama noktaları sabittir. .(Belli koşullarda)
 • Yoğunlukları sabittir.(Belli koşullarda)
 • Kimyasal olarak oluşurlar.Kendini oluşturan maddelere ancak kimyasal yöntemlerle ayrıştırılabilirler.
 • Belli oranda birleşerek oluşmuşlardır.
 • Kendini oluşturan elementlerin özelliklerini taşımazlar
 • Kendi özelliğini taşıyan en küçük birimleri MOLEKÜLLER dir.
 • Formüllerle gösterilirler.


Fe ELEMENTİ

Hepsi aynı tür(Fe) atomlardan oluşmuş

SAF MADDE


Cu  ELEMENTİ

Hepsi aynı tür(Cu) atomlardan oluşmuş

SAF MADDE


H2 ELEMENTİ (MOLEKÜLER)

Hepsi aynı tür moleküllerden(H2) oluşmuş

SAF MADDE


F2 ELEMENTİ(MOLEKÜLER)

Hepsi aynı tür moleküllerden (F2) oluşmuş

SAF MADDE


CO2 BİLEŞİK MOLEKÜLÜ

Hepsi aynı tür moleküllerden (CO2) oluşmuş.BİLEŞİK

SAF MADDE


HCl BİLEŞİK MOLEKÜLÜ

Hepsi aynı tür moleküllerden (HCl ) oluşmuş.BİLEŞİK

SAF MADDE


Aynı elementlerden veya moleküllerden  oluşmamış Element karışımı.

Element değil.

SAF OLMAYAN MADDE


Hepsi aynı atom veya aynı molekül değil.KARIŞIM

SAF OLMAYAN MADDE


 

Saf Olmayan Maddeler Karışımlar veTürleri

Saf Maddeler Elementler  Bileşikler ve Özellikleri

Madde Maddelerin Ortak Özellikleri Maddelerin Ayırtedici  Özellikleri

 

Hacimce Yüzde KÜTLE HACİM Yüzdesi  Konu Anlatımı Çözümlü Örnek Sorular

ppm Milyonda Bir  ve ppb Milyarda Bir Konu Anlatımı Çözümlü Örnek Sorular

 

Çözünürlük  Çözünürlük Grafikleri TIKLA

Doymuş Çözelti,Doymamış Çözelti ve Aşırı Doymuş Çözeltiler 

Seyreltik Çözeltiler ve Derişik Çözeltiler 

Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler 

Çözünme Hızı TIKLA

 

 

 

 

 

Etiket(ler): , , , , , , .Yer işareti koy Kalıcı Bağlantı.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

20 + 7 =