Hidrojen Bağları Konu Anlatımı Çözümlü Örnek Sorular

 • Polar bir moleküldeki H ile başka bir polar bir moleküldeki elektronegatifliği yüksek olan F, O veya N atomu arasında oluşan moleküllerarası bağlar Hidrojen bağlarıdır.

 • Bir hidrojen atomu F, O veya N atomuna bağlandığında oldukça büyük bir kısmi pozitif yükü olur. Bu moleküllerde-ki kısmi pozitif yüklü hidrojen atomu ile etrafındaki moleküllerin paylaşılmamış elektron çiftleri arasında çekim kuvveti oluşur. Bu şekilde hidrojen ile moleküller arasında oluşan çekim kuvvetine hidrojen bağı denir.
 • Polar moleküller arasında gerçekleşir,yani dipol-dipol etkileşimlerinde görülür.
 • Hidrojen bağları güçlü dipol-dipol kuvvetleridir.
 • 2 farklı polar  molekülün fiziksel bağlarının bir ucunda H ,diğer ucunda da N, O, veya F elementlerinden birisinin olması gerekir.Fiziksel bağın bir ucunda N, O, veya F elementlerinden birisi yoksa Hidrojen bağı sayılmaz
 • Hidrojen içeren her molekülde hidrojen bağı oluşmaz.


   

       


Aralarında Hidrojen Bağı bulunan bazı maddeler aşağıdadır;

 • HF molekülleri arasında
 • NH3 molekülleri arasında
 • H2O molekülleri arasında               
 • Alkollerde CH3OH – C2H5OH  (R-OH)
 • Karboksilli asitlerde CH3COOH – C2H5COOH(R-COOH)

ÖRNEK

HF molekülleri arasında Hidrojen Bağı görülür


 

ÖRNEK:H2O molekülleri arsaında Hidrojen Bağı görülür


 

Örnek:

Polar Polar

HF – NH3    

Hidrojen Bağı + Dipol – Dipol Etk. + London K.


Örnek

Polar Polar

H2O – HF    

Hidrojen Bağı + Dipol – Dipol Etk. + London K.

 

Örnek

Polar         Polar

CH3OH – C2H5COOH        

Hidrojen Bağı + Dipol – Dipol Etk. + London K.

Hidrojen Bağının Canlılar İçin Önemi

 • Hücre bölünmesinde Hidrojen bağları çok önemlidir.. Hidrojen bağları sayesinde hücre bölünmesinde DNA’daki kovalent bağları hiç etkilenmeden kolaylıkla kopar ve DNA’nın kendi kopyasını oluşturur bu olaydan sonra yeniden iki sarmal yapı birbirine bağlanır
             DNA’daki iki sarmal yapıyı bir arada tutan kuvvet hidrojen bağlarıdır.

 

 • Hidrojen bağları ,proteinler için de çok önemlidir.Protein molekülünün şekilleri de hidrojen bağları sayesinde bozulmadan kalır.Mesela yumurtayı ısıttığımızda hidrojen bağları kopar protein yapıları bozulur berrak renkli albümin beyaza döner.

   

 • Örümcek ağlarında ve koza ipeklerinde bulunan liflerin yapısında bulunan proteinler, hidrojen bağlarıyla birbirlerine bağlıdırlar

   

 • Ağaçlar hidrojen bağları sayesinde yukarılara uzanır. Ağaçların yapısında bulunan ve uzanmayı sağlayan selüloz molekülleri hidrojen bağlarıyla birarada dururlar.
 • Aynı şekilde ağacın sağlamlığı da ,selüloz molekülleri arasındaki hidrojen bağları sayesindedir

Suyu mucizevi bir besin kaynağı, mucizevi yaşam alanı, mucizevi bir çözücü ve mucizevi bir yaşam sıvısı yapan en önemli etken Hidrojen Bağlarıdır.

 • Hava sıcaklığı hızla değiştiğinde de suyun sıcaklığının yavaş yavaş artması ya da azalmasının nedeni de Hidrojen Bağlarıdır.
 • Suyun sıcaklığındaki hızlı değişim havadaki sıcaklık değişimi kadar hızlı olsaydı insan vücudunu çok etkilerdi.
 • Hava ısındığında vücut sıcaklığı hızla yükselir,hava soğuduğunda vücut hızla donardı.
 • Suyun sıvı hâlinin katı haline göre daha yoğun olması, iyi bir çözücü olması, akıcılığının yüksek olmasında hidrojen bağının etkisi vardır.
 • Su donarken hidrojen bağlarının yeniden düzenlenir ve bu düzenlemeyle suyun hacmi artmış olur.Eğer suyun hacmindeki bu artış olmasaydı suyun hacmi azalır ve deniz ve nehirlerdeki deniz canlılarının yaşam şansı olmazdı sıkışarak ölürlerdi..
 •  
 • Denizler ve ve nehirlerde üst kısımlar donduğunda kristal yapıdaki buz partikülleri dibe batmayıp su üstünde yüzer. Sıcaklık donma sıcaklığının altında(O0C nin altında ) olsa bile buzun altında sıcaklık daima donma sıcaklığının üzerinde (O0C nin üstünde) kalır. Böylelikle , soğuk bölgelerde su altındaki hayatı devam eder.Bu mucizevi canlılığın devamı da hidrojen bağları sayesinde gerçekleşmiş olur.
 • Suyun  sıvı hâldeki sıçrama, akma, damlama, birikme gibi davranışları da hidrojen bağları sayesinde gerçekleşir.

ZAYIF ETKİLEŞİM TÜRLERİ KONU ANLATIMLARI

Molekülün Polarlığı Bağların Polarlığı

1.DİPOL DİPOL ETKİLEŞİMLERİ KONU ANLATIMI SORULAR

2.LONDON KUVVETLERİ (İNDÜKLENMİŞ DİPOL- İNDÜKLENMİŞ DİPOL ETKİLEŞİMLERİ) KONU ANLATIMI SORULAR

3.İYON DİPOL ETKİLEŞİMLERİ, İYON İNDÜKLENMİŞ DİPOL ETKİLEŞİMLERİ

4.HİDROJEN BAĞLARI KONU ANLATIMI SORULAR

GÜÇLÜ  ETKİLEŞİM TÜRLERİ KONU ANLATIMLARI

 

DİĞER ZAYIF ETKİLEŞİM ÖRNEKLERİ

 

Polar molekül    →   DİPOL

Apolar molekül  →   İNDÜKLENMİŞ DİPOL

Soygazlar          →   İNDÜKLENMİŞ DİPOL

İyonik Bileşik      →   İYON

İyonlar                →   İYON

 

Polar molekül   → Polar

Apolar molekül  → Apolar

Buradaki polarlık Molekülün Polarlığı

 

Örnek

Apolar Apolar

 CO2 – CO2

London Kuvvetleri

(İndüklenmiş Dipol –İndüklenmiş Dipoll Etkileşimi)

 

Örnek

Apolar Apolar

 CO2 – BH3

London Kuvvetleri

(İndüklenmiş Dipol –İndüklenmiş Dipoll Etkileşimi)

 

Örnek

Apolar Apolar

     Cl2 – Cl2

London Kuvvetleri

(İndüklenmiş Dipol –İndüklenmiş Dipoll Etkileşimi)

 

Örnek

Apolar Apolar

     F2 – F2

London Kuvvetleri

(İndüklenmiş Dipol –İndüklenmiş Dipoll Etkileşimi)

 

Örnek

Apolar Apolar

    BH3 – BH3

London Kuvvetleri

(İndüklenmiş Dipol –İndüklenmiş Dipoll Etkileşimi)

 

Örnek

Apolar Apolar

    BH3 – BH3

London Kuvvetleri

(İndüklenmiş Dipol –İndüklenmiş Dipoll Etkileşimi)

 

Örnek

Apolar Apolar

    O2 – O2

London Kuvvetleri

(İndüklenmiş Dipol –İndüklenmiş Dipoll Etkileşimi)

 

Örnek

Apolar Apolar

    O2 – O2

London Kuvvetleri

(İndüklenmiş Dipol –İndüklenmiş Dipol Etkileşimi)

 

Örnek

Soygaz Soygaz

    He  – Ne

London Kuvvetleri

(İndüklenmiş Dipol –İndüklenmiş Dipol Etkileşimi)

 

 

Örnek

Polar Apolar

H2O – Cl2

Dipol –İndüklenmiş Dipol  Etkileşimi  + London K.

 

 

Örnek

Polar Apolar

H2S – CO2

Dipol –İndüklenmiş Dipol  Etkileşimi  + London K.

 

Örnek

Polar Polar

H2O – H2O

Hidrojen Bağı + Dipol-Dipol Etk. + London K

 

Örnek

Polar Polar

HF – HF

Hidrojen Bağı + Dipol-Dipol Etk. + London K

 

Örnek

Polar       Polar

NH3 – NH3        

Hidrojen Bağı + Dipol-Dipol Etk. + London K

 

Örnek:

Polar Polar

HF – NH3    

Hidrojen Bağı + Dipol-Dipol Etk. + London K

 


Örnek

Polar Polar

H2O – HF    

Hidrojen Bağı + Dipol-Dipol Etk. + London K

 

Örnek

Polar       Polar

CH3OH – CH3OH        

Hidrojen Bağı + Dipol-Dipol Etk. + London K

 

Örnek

           Polar    Polar

C2H5COOH – C2H5COOH    

Hidrojen Bağı + Dipol-Dipol Etk. + London K

 

Örnek

Polar       Polar

CH3OH – CH3OH        

Hidrojen Bağı + Dipol-Dipol Etk. + London K

 

Örnek

Polar       Polar

CH3OH – C2H5COOH        

Hidrojen Bağı + Dipol-Dipol Etk. + London K

 

Örnek

Polar       Polar

C2H5OH – H2O          

Hidrojen Bağı + Dipol – Dipol Etk. + London K.

 

Örnek

Polar    Polar

NH3  C2H5COOH        

Hidrojen Bağı + Dipol – Dipol Etk. + London K.

 
Örnek
İyonik B. Polar
NaCl – H2O

İyon – Dipol Etkileşimi  + London K.

 
Örnek
İyonik B. Polar
CaC2 – HCl

İyon – Dipol Etkileşimi  + London K.

 

Örnek
İyonik B. Polar
Mg+2 – H2S

İyon – Dipol Etkileşimi  + London K.

 
 
Örnek
İyonik B. Polar
NaCl – BH3

İyon – İndüklenmiş Dipol Etkileşimi  + London K.

 

Örnek
İyonik B. Polar
MgCl2CCl4

İyon – İndüklenmiş Dipol Etkileşimi  + London K.

Etiket(ler): , , , , , , , , , , .Yer işareti koy Kalıcı Bağlantı.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

13 − twelve =