İyon Dipol Etkileşimleri, İyon İndüklenmiş Dipol Etkileşimleri Konu Anlatımı Çözümlü Örnek Sorular

İyonik bileşikler veya iyonlar ile polar moleküller arasında gerçekleşen etkileşimdir

İYON

İyonik Bileşik (NaCl, KCl)

İyon (Na+1, Mg+2 Cl-1 )gibi 

  • NaCl, KCl gibi iyonik katıların su gibi polar çözücülerde çözünmesini sağlayan etkileşim iyon-dipol çekim kuvvetidir.
  • İyon-dipol çekim kuvveti iyon ile polar molekülün kısmi yükü arasındaki elektrostatik çekim kuvvetinden kaynaklanır


İyon-dipol etkileşiminde;

Dipolün pozitif ucu( δ+ )ile iyonik bileşiğin anyon(-) kısmı

Dipolün negatif ucu( δ) iyonik bileşiğin katyon(+) arasında

çekim kuvveti oluşur

  • İyonlar polarda (Dipol) çözünür.
  • İyon apolarda (indüklenmiş Dipol) çözünmez.

Örnek:

NaCl iyonik bileşiğinin dipol olan suda (H2O) çözünmesi İyon-Dipol etkileşimine örnektir.


  • NaCl iyonik bileşiktir + ve – iyonlardan oluşur

 

Na+  Cl

H+ O-2

δ+     δ

NaCl

İyonik

+

Na+ 

Cl

H2O

Kovalent

H+

O-2

δ

 δ

H2O molekülü polar bir moleküldür ,dipoldür.


δ+ kısmı yani elektro negatifliği az olan kısmı H+

δkısmı yani elektro negatifliği çok olan kısmı    O-2


Dipolün pozitif ucu( δ+ ) H+ iyonik bileşiğin anyon(-)  Cl-kısmını 

Dipolün negatif ucu( δ) O-2 iyonik bileşiğin katyon(+) Na+ kısmını

kendine yaklaştırarak çekim oluşturur ve çözünmesini sağlar.


Örnek
İyonik B. Polar
NaCl – H2O

İyon – Dipol Etkileşimi  + London K.

 
 
Örnek
İyonik B. Polar
CaC2 – HCl

İyon – Dipol Etkileşimi  + London K.

 

 

Örnek
İyonik B. Polar
Mg+2 – H2S

İyon – Dipol Etkileşimi  + London K.

 

 

»» İyonlar polarda (Dipol) çözünür.

NaCl, polar olan H2O da çözünür

 

»» İyon apolarda (indüklenmiş Dipol) çözünmez.

NaCl, apolar olan CCl4 de çözünmez

 

İYON-İNDÜKLENMİŞ DİPOL ETKİLEŞİMLERİ

 

»» İyonik bileşikler veya iyonlar ile apolar moleküller arasında gerçekleşen etkileşimdir,

 

»» İyonik bir maddenin polar olmayan apolar bir çözücüde çözünmesi olayı daha doğrusu çözünememesi
iyon-indüklenmiş dipol etkileşimidir.

 

»» CCl4 gibi apolar olan maddelerdeyalnızca indüklenmiş dipoller oluşurve iyon-indüklenmiş
dipol etkileşimleri oldukça zayıf olduğundan bu sıvılarda polar moleküllerin çözünürlüğü yok denecek kadar azdır.

 

»» Apolar maddeler iyonlarda çözünmez,genellikle apolar çözücülerde çözünür.

 

 

Örnek
İyonik B. Polar
NaCl – BH3

İyon – İndüklenmiş Dipol Etkileşimi  + London K.

 

Örnek
İyonik B. Polar
MgCl2CCl4

İyon – İndüklenmiş Dipol Etkileşimi  + London K.

 

ZAYIF ETKİLEŞİM ÖRNEKLER

 

Polar molekül     →  DİPOL

Apolar molekül   →   İNDÜKLENMİŞ DİPOL

Soygazlar           →   İNDÜKLENMİŞ DİPOL

İyonik Bileşikler  →  İYON

İyonlar                 →  İYON

 

Örnek

Apolar Apolar

 CO2 – CO2

London Kuvvetleri

(İndüklenmiş Dipol –İndüklenmiş Dipoll Etkileşimi)

 

 

Örnek

Apolar Apolar

 CO2 – BH3

London Kuvvetleri

(İndüklenmiş Dipol –İndüklenmiş Dipoll Etkileşimi)

 

 

Örnek

Apolar Apolar

     Cl2 – Cl2

London Kuvvetleri

(İndüklenmiş Dipol –İndüklenmiş Dipoll Etkileşimi)

 

Örnek

Apolar Apolar

     F2 – F2

London Kuvvetleri

(İndüklenmiş Dipol –İndüklenmiş Dipoll Etkileşimi)

 

 

Örnek

Apolar Apolar

    BH3 – BH3

London Kuvvetleri

(İndüklenmiş Dipol –İndüklenmiş Dipoll Etkileşimi)

 

Örnek

Apolar Apolar

    BH3 – BH3

London Kuvvetleri

(İndüklenmiş Dipol –İndüklenmiş Dipoll Etkileşimi)

 

 

Örnek

Apolar Apolar

    O2 – O2

London Kuvvetleri

(İndüklenmiş Dipol –İndüklenmiş Dipoll Etkileşimi)

 

 

Örnek

Apolar Apolar

    O2 – O2

London Kuvvetleri

(İndüklenmiş Dipol –İndüklenmiş Dipol Etkileşimi)

 

 

Örnek

Soygaz Soygaz

    He  – Ne

London Kuvvetleri

(İndüklenmiş Dipol –İndüklenmiş Dipol Etkileşimi)

 

Örnek

Polar Polar

HCl – H2S

Dipol –Dipol Etkileşimi + London K.

 
 

Örnek

Polar Polar

HCl – HCl

Dipol –Dipol Etkileşimi + London K.

 

Örnek

Polar Polar

H2S – H2S

Dipol –Dipol Etkileşimi + London K.

 

Örnek

Polar Apolar

H2O – Cl2

Dipol –İndüklenmiş Dipol  Etkileşimi  + London K.

 

Örnek

Polar Apolar

H2S – CO2

Dipol –İndüklenmiş Dipol  Etkileşimi  + London K.

 

Örnek

Polar Polar

H2O – H2O

Hidrojen Bağı + Dipol-Dipol Etk. + London K

 

Örnek

Polar Polar

HF – HF

Hidrojen Bağı + Dipol-Dipol Etk. + London K

 

Örnek

Polar       Polar

NH3 – NH3        

Hidrojen Bağı + Dipol-Dipol Etk. + London K

Örnek:

Polar Polar

HF – NH3    

Hidrojen Bağı + Dipol-Dipol Etk. + London K


Örnek

Polar Polar

H2O – HF    

Hidrojen Bağı + Dipol-Dipol Etk. + London K

 

Örnek

Polar       Polar

CH3OH – CH3OH        

Hidrojen Bağı + Dipol-Dipol Etk. + London K

 

Örnek

           Polar    Polar

C2H5COOH – C2H5COOH    

Hidrojen Bağı + Dipol-Dipol Etk. + London K

 

Örnek

Polar       Polar

CH3OH – CH3OH        

Hidrojen Bağı + Dipol-Dipol Etk. + London K

 

Örnek

Polar       Polar

CH3OH – C2H5COOH        

Hidrojen Bağı + Dipol-Dipol Etk. + London K

 

Örnek

Polar       Polar

C2H5OH – H2O          

Hidrojen Bağı + Dipol – Dipol Etk. + London K.

 

 

Örnek

Polar    Polar

NH3  C2H5COOH        

Hidrojen Bağı + Dipol – Dipol Etk. + London K.

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER TESTLERİ SAYFANIN EN ALTINDADIR!!!!!!!!!!!!!!!!!!


9.SINIF KONU ANLATIMLARI İÇİN TIKLA

ZAYIF ETKİLEŞİM TÜRLERİ KONU ANLATIMLARI

Molekülün Polarlığı Bağların Polarlığı

1.DİPOL DİPOL ETKİLEŞİMLERİ KONU ANLATIMI SORULAR

2.LONDON KUVVETLERİ (İNDÜKLENMİŞ DİPOL- İNDÜKLENMİŞ DİPOL ETKİLEŞİMLERİ) KONU ANLATIMI SORULAR

3.İYON DİPOL ETKİLEŞİMLERİ, İYON İNDÜKLENMİŞ DİPOL ETKİLEŞİMLERİ

4.HİDROJEN BAĞLARI KONU ANLATIMI SORULAR

GÜÇLÜ  ETKİLEŞİM TÜRLERİ KONU ANLATIMLARI

 


Aşağıda EBA OGM MATERYAL SORU HAVUZU ndaki testlere bağlantılar bulunmaktadır.

Aşağıdaki linkleri tıklayarak kolay ve basit bir şekilde testlere ulaşabilirsiniz.

Testler yeni pencerede açılır.Her yeni testi açmak istediğinizde bu sayfaya dönüp istediğiniz testlere ulabilirsiniz

EBA nın kendi  portalında her test için geriye dönmek gerekirken bu sayfadan istediğiniz testi yeni pencerede açabilir,her seferinde en başa dönmenize gerek kalmaz..

ONLİNE TEST

Testler online olup testi bitirdiğinizde doğrularınızı ve yanlışlarınızı kontrol edebilirsiniz

YAZDIRMA

Sayfanın sonundaki yazdır butonundan yazıcıya gönderip çıkarabilirsiniz  ya da 

PDF OLARAK KAYDETME

Yazıcı seçeneklerinden değiştirbutonu ile pdf olarak kaydedebilirsiniz


 

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER OGM MATERYAL KİMYA TESTLERİ

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER Kimya Testleri Pdf – 1

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER Kimya Testleri Pdf – 2

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER Kimya Testleri Pdf – 3

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER Kimya Testleri Pdf – 4

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER Kimya Testleri Pdf – 5

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER Kimya Testleri Pdf – 6

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER Kimya Testleri Pdf – 7

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER Bağlamlı Soru Testleri Pdf – 1

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER Bağlamlı Soru Testleri Pdf – 2

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER Bağlamlı Soru Testleri Pdf – 3

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER Bağlamlı Soru Testleri Pdf – 4

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER Bağlamlı Soru Testleri Pdf – 5

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER Açık Uçlu Soru Testi – 1

 

 

Etiket(ler): , , , , , , , , , , , , , , , , , , , .Yer işareti koy Kalıcı Bağlantı.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

six − 6 =