London Kuvvetleri (İndüklenmiş Dipol- İndüklenmiş Dipol Etkileşimleri) Konu Anlatımı Çözümlü Örnek Sorular

London Kuvvetleri (İndüklenmiş Dipol- İndüklenmiş Dipol Etkileşimleri)

»» Apolar moleküller arasındaki etkileşimlerdir

»» İndüklenmiş dipol- indüklenmiş dipol kuvvetleri, ilk kez Fritz London tarafından açıklandığı için bu kuvvetler London Kuvvet­leri olarak da adlandırılır.

»» Polar olmayan moleküller arasında çekim kuvvetleri olmasaydı soy gazlar, hidrojen, oksijen , karbon dioksit veya metan gibi apolar maddelerin sıvı hâle geçmesi mümkün olmazdı.

Soygaz  atomları arasındaki zayıf etkileşimler, taneciklerinin birbiri ile çarpışması sonucunda oluşan indüklenmiş dipollerden kaynaklanır.

»» London kuvvetleri, elektronların kinetik ve potansiyel enerjiye sahip olmalarından kaynaklanır.

»» Apolar moleküllerde yönü sürekli olarak değişen anlık dipoller oluşur. Bu dipollerin zaman içindeki yükleri ortalaması sıfırdır;kısmi olarak yük oluşsa da dipol momentleri  sıfır kabul edilir.

Anlık, geçici olduğu varsayılır. Apolar moleküller İndüklenmiş Dipol olarak adlandırılır.

»» Apolar moleküllerde sürekli negatif veya sürekli pozitif olan belirli bir kısmı yoktur.Bu durumda atom veya molekülün bir tarafı anlık negatif yüklü diğer tarafı anlık pozitif yüklü olur. Bu şekilde oluşan geçici bir dipolün pozitif ucu başka bir moleküle yaklaştığında o molekülün elektronlarını çekebilir.

Geçici dipol bir başka moleküle negatif ucu ile yaklaştığında ise o molekülün elektronlarını itebilir. Bu şekilde indükleme sonucunda diğer molekülde de geçici olarak dipol oluşur. 

Birbirine yaklaşan apolar moleküller arasında indüklenmiş dipol-indüklenmiş dipol kuvvetleriyle bir arada tutulur.

İndüklenmiş dipol  olan  bir molekül ile çevresindeki indüklenmiş dipol arasında bir çekme kuvveti oluşur. İndüklenmiş dipol ile başka indüklenmiş dipol arasında yalnızca çekme kuvveti bulunur

Elektronlar sürekli olarak hareket hâlindedir bundan dolayı herhangi bir anda moleküldeki elektron dağılımı düzgün olmayabilir ve molekülde anlık dipoller oluşur.

»» London kuvvetlerindeki güçlü olmasına rağmen moleküller arası etkileşimlerin en zayıfıdır. 
 
 
»» Bütün zayıf etkileşimlerde zayıf da olsa London kuvvetleri oluşur
 
»» Polar moleküllerde de elektron bulunduğundan  London kuvvetleri oluşur ancak daha güçlü dipol-dipol kuvvetlerinin yanında London kuvvetleri genellikle ihmal edilebilecek kadar küçüktür.
 
»» Diğer  moleküller arasında  Van Der Waals bağlarının yanı sıra London kuvvetleri de bulunur. Ancak bunlar çoğu zaman ihmal edilebilecek kadar küçüktür
 
»» Apolar moleküller arasında yalnızca London kuvvetleri bulunur.
 
 
»» Ama diğer zayıf etkileşimlerde London kuvvetlerinin yanında başka etkileşimler de bulunur
 
 

Örnek: CO2 molekülleri arasındaki etkileşim

co2 indüklenmiş dipol mü london kuvveti mi  dipol mü polar mı apolar mı geçici  dipol mü kalıcı dipol mü

Apolar Apolar

 CO2 – CO2

London Kuvvetleri

(İndüklenmiş Dipol –İndüklenmiş Dipoll Etkileşimi)

 

Örnek: Cl2 molekülleri arasındaki etkileşim

cl2 indüklenmiş dipol mü london kuvveti mi  dipol mü polar mı apolar mı geçici  dipol mü kalıcı dipol mü

Apolar Apolar

     Cl2 – Cl2

London Kuvvetleri

(İndüklenmiş Dipol –İndüklenmiş Dipoll Etkileşimi)

 

Örnek: He soygaz atomları arasındaki  arasındaki etkileşim

Soygaz Soygaz

      He – He

London Kuvvetleri

(İndüklenmiş Dipol –İndüklenmiş Dipoll Etkileşimi)

 

********Etkileşimlere bakılırken Molekülün Polarlığına bakılır

 

London Kuvvetleri Nelere Bağlıdır?

London Kuvvetleri elektron hareketliliğine bağlı olduğu için elektron sayısı arttıkça soygazlar ve apolar moleküller  arasındaki etkileşimler artar.

Soy gaz moleküllerinin  elektron sayısı arttıkça kaynama noktaları da artar.

SOY GAZLAR Elektron

Sayısı

Kaynama

Noktası  °C)

He 2 -269
Ne 10 -246
Ar 18 -186
Kr 36 -152
Xe 54 -107
Rn 86 -62
kimyadenizi.com

Halojenlerin  oda koşullarında bazılarının kat,bazılarının sıvı bazılarının gaz olmalarının sebebi London Kuvvetleridir;

Elektron sayısı arttıkça London kuvvetlerinin etkisi artar

Bu nedenle oda koşullarında;

F2 ve Cl2 gaz hâlde,

Br2 sıvı hâlde

I2 ise katı hâlde bulunur.

7A

Grubu 

Elektron Sayısı Kaynama Noktası (°C) Fiziksel Hali

Oda Koşullarında

F2 18 -188 Gaz
Cl2 34 -34 Gaz
Br2 70 59 Sıvı 
I2 106 184 Katı
kimyadenizi.com  

5A grubunun hidrürlerinde de moleküldeki elektron sayısı arttıkça London kuvvetlerinin artmasıyla kaynama noktası yükselmiştir.

5A Grubu Hidrürleri Elektron Sayısı Kaynama Noktası (°C)
CH4 10 -162
SiH4 18 -112
GeH4 36 -90
SnH4 54 -52
kimyadenizi.com

.

LONDON KUVVETLERİ ÖRNEKLER SORULAR

 

SORU: Br2 molekülleri arasındaki etkileşimin türü nedir?

br2 indüklenmiş dipol mü london kuvveti mi  dipol mü polar mı apolar mı geçici  dipol mü kalıcı dipol mü

Apolar Apolar
Br2 Br2
İndüklenmiş Dipol- İndüklenmiş Dipol Etkileşimi 

 London Kuvvetleri

kimyadenizi.com

.

Örnek: BH3 molekülleri arasındaki etkileşim

bh3 indüklenmiş dipol mü london kuvveti mi  dipol mü polar mı apolar mı geçici  dipol mü kalıcı dipol mü

Apolar Apolar
 BH3 BH3
İndüklenmiş Dipol- İndüklenmiş Dipol Etkileşimi 

 London Kuvvetleri

kimyadenizi.com

.

Örnek: CClmolekülleri arasındaki etkileşim

ccl4 indüklenmiş dipol mü london kuvveti mi  dipol mü polar mı apolar mı geçici  dipol mü kalıcı dipol mü

Apolar Apolar
CCl4 CCl4
İndüklenmiş Dipol İndüklenmiş Dipol Etkileşimi 

 London Kuvvetleri

Birbiri içinde ÇÖZÜNÜR
kimyadenizi.com

 

Örnek: CHmolekülleri arasındaki etkileşim

ch4 indüklenmiş dipol mü london kuvveti mi  dipol mü polar mı apolar mı geçici  dipol mü kalıcı dipol mü

Apolar Apolar
CH4 CH4
İndüklenmiş Dipol İndüklenmiş Dipol Etkileşimi 

 London Kuvvetleri

Birbiri içinde ÇÖZÜNÜR
kimyadenizi.com

 

Örnek: C2Hmolekülleri arasındaki etkileşim

c2h6 indüklenmiş dipol mü london kuvveti mi  dipol mü polar mı apolar mı geçici  dipol mü kalıcı dipol mü

Apolar Apolar
C2H C2H
İndüklenmiş Dipol İndüklenmiş Dipol Etkileşimi 

 London Kuvvetleri

Birbiri içinde ÇÖZÜNÜR
kimyadenizi.com

 

Örnek: COile BHmolekülleri arasındaki etkileşim

Apolar Apolar
CO2 BH3
İndüklenmiş Dipol İndüklenmiş Dipol Etkileşimi 

 London Kuvvetleri

Birbiri içinde ÇÖZÜNÜR
kimyadenizi.com

 

Örnek: CClile BH3molekülleri arasındaki etkileşim

Apolar Apolar
CCl4 BH3
İndüklenmiş Dipol İndüklenmiş Dipol Etkileşimi 

 London Kuvvetleri

Birbiri içinde ÇÖZÜNÜR
kimyadenizi.com

 

Örnek: O2 molekülleri arasındaki etkileşim

o2 indüklenmiş dipol mü london kuvveti mi  dipol mü polar mı apolar mı geçici  dipol mü kalıcı dipol mü

Apolar Apolar
O2 O2
İndüklenmiş Dipol- İndüklenmiş Dipol Etkileşimi 

 London Kuvvetleri

kimyadenizi.com

.

Örnek: F2 molekülleri arasındaki etkileşim

f2 indüklenmiş dipol mü london kuvveti mi  dipol mü polar mı apolar mı geçici  dipol mü kalıcı dipol mü

Apolar Apolar
F2 F2
İndüklenmiş Dipol- İndüklenmiş Dipol Etkileşimi 

 London Kuvvetleri

kimyadenizi.com

.

Örnek: H2 molekülleri arasındaki etkileşim

h2 indüklenmiş dipol mü london kuvveti mi  dipol mü polar mı apolar mı geçici  dipol mü kalıcı dipol mü

Apolar Apolar
H2 H2
İndüklenmiş Dipol- İndüklenmiş Dipol Etkileşimi 

 London Kuvvetleri

kimyadenizi.com

.

Örnek: He soygaz atomları arasındaki  arasındaki etkileşim

he indüklenmiş dipol mü london kuvveti mi  dipol mü polar mı geçici  dipol mü kalıcı dipol mü

Soygaz Soygaz
He He
İndüklenmiş Dipol İndüklenmiş Dipol Etkileşimi 

 London Kuvvetleri

Birbiri içinde ÇÖZÜNÜR
kimyadenizi.com

.

Örnek: Ar soygaz atomları arasındaki  arasındaki etkileşim

ar indüklenmiş dipol mü london kuvveti mi  dipol mü polar mı geçici  dipol mü kalıcı dipol mü

Soygaz Soygaz
Ar Ar
İndüklenmiş Dipol İndüklenmiş Dipol Etkileşimi 

 London Kuvvetleri

Birbiri içinde ÇÖZÜNÜR
kimyadenizi.com

.

Örnek: He ile Ar  soygaz atomları arasındaki  arasındaki etkileşim

Soygaz Soygaz
Ne Ar
İndüklenmiş Dipol İndüklenmiş Dipol Etkileşimi 

 London Kuvvetleri

Birbiri içinde ÇÖZÜNÜR
kimyadenizi.com

.

ZAYIF ETKİLEŞİM TÜRLERİ KONU ANLATIMLARI

Molekülün Polarlığı Bağların Polarlığı

1.DİPOL DİPOL ETKİLEŞİMLERİ KONU ANLATIMI SORULAR

2.LONDON KUVVETLERİ (İNDÜKLENMİŞ DİPOL- İNDÜKLENMİŞ DİPOL ETKİLEŞİMLERİ) KONU ANLATIMI SORULAR

3.İYON DİPOL ETKİLEŞİMLERİ, İYON İNDÜKLENMİŞ DİPOL ETKİLEŞİMLERİ

4.HİDROJEN BAĞLARI KONU ANLATIMI SORULAR

GÜÇLÜ  ETKİLEŞİM TÜRLERİ KONU ANLATIMLARI

 

Etiket(ler): , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , .Yer işareti koy Kalıcı Bağlantı.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

one × 1 =