Periyodik Sistemde Asidik ve Bazik Özelliklerin Değişimi

Peryodik cetvelde Soldan sağa ve aşağıdan yukarıya doğru yani AMETALİK özelliğin arttığı yerlerde ASİTLİK artar

 Soldan sağa ve aşağıdan yukarıya                     

                       Asitlik Artar

                       Hidroksitlerin asitliği artar

                        Bazlık Azalır


Sağdan sola ve yukarıdan aşağıya doğru

Bazlık artar

Asitlik Azalır    

Hidroksitlerin bazlığı artar

  • Peryodik cetvelde Sağdan sola ve yukarıdan aşağıya doğru yani METALİK özelliğin arttığı yerlerde BAZLIK artar

Hidroksitlerin ve Oksitlerin Asitlik Bazlığı

  • Aynı gruptaki elementlerin hidroksit ve oksit bileşiklerinde, yukarıdan aşağı doğru inildikçe yani Atom çapı arttıkça bileşiklerin bazik kuvveti artar.

Bazlık kuvveti artar

Hidroksitlerinin  Bazlık sırası

Ba(OH)2 > Sr(OH)2 > Ca(OH)2 > Mg(OH)2

Oksitlerinin  Bazlık sırası

BaO> SrO > CaO> MgO

3.periyot elementlerinin hidroksitli bileşikleri:

(Na,Mg,al,Si,P,S,Cl)

Na Mg      Al
   ANFOTER
Si Cl 

Bazlık Kuvveti Artar   ←  →     Asitlik KuvvetiArtar

Asitlik sırası;

Cl2O7 >,SO2> PO3> SiO2 > Al2O3> MgO> Na2O