Değişken Değerlikli Metaller Sabit Değerlikli Metaller

»  Bileşiklerinde farklı değerlikler alabilen  metaller  DEĞİŞKEN DEĞERLİKLİ METALLER olarak hep aynı değerliği alan metaller ise SABİT DEĞERLİKLİ METALLER olarak adlandırılırlar. Bazı  metaller bileşiklerinde farklı değerlikler alabilirler.

    Örneğin demir Fe metali bazen +2 bazen +3 alabilir yani belli bir değerliği yoktur.Yani değişken değerlikli metaldir.

»  Bileşiklerinde her zaman aynı değerlikleri alan metaller SABİT DEĞERLİKLİ METALLER olarak adlandırılırlar. başka hiç bir  değerlik alamazlar.

»  Bileşiklerinde farklı değerlikler alabilen  metaller ise  DEĞİŞKEN DEĞERLİKLİ METALLER olarak adlandırılırlar. Bu metaller bileşiklerinde farklı değerlikler alabilirler.

     Örneğin demir Fe metali bazen +2 bazen +3 alabilir yani belli bir değerliği yoktur..

»  Al sabit değerliklidir.Bütün bileşiklerinde yalnız +3 alabilir başka hiç bir değerlik alamaz.

»  Na sabit değerliklidir.Bütün bileşiklerinde yalnız +1 alabilir başka hiç bir değerlik alamaz.

»  Ama Fe değişken değerlikli metaldir.Demir Fe metali bazen +2 bazen +3 alabilir yani belli bir değerliği yoktur. 

Aşağıdaki bazı elementler yalnız aşağıdaki değerlikleri alırlar başka bir değerlik almazlar.

»   1-A grubu metalleri →Her zaman +1 yüklüdür. Başka hiç bir değerlik alamazlar.      

       Li+1 ,Na+1 ,K+1 ,Rb+1 ,Cs+1

 »   2-A grubu metalleri→Her zaman +2 yüklüdür.Başka hiç bir değerlik alamazlar.

        Be+2,Mg+2,Ca+2, Sr+2, Ba+2

»     1-A ve 2-A dışında en yaygın olan sabit değerlikli metaller;

        Al+3 , Zn+2, Ag+1, Cd+2

Sc+3 ,Ga+3,  Y+3 ,Po+2, In+3,Zr+4   gibi

 
»»»   En çok bilmemiz gereken yaygın elementleri özetlersek;
 
 
  •  Al+3 , Zn+2, Ag+1, Cd+2,   
  •  1-A  grubu metalleri 
  •  2-A  grubu metalleri…
 
En çok bilmemiz gereken sabit değerlikli metaller diyebiliriz.
 

Değişken Değerlikli Metaller

Değişken değerlikli metaller ;bileşiklerinde her zaman aynı değerlik almayan faklı değerlikler alabilen metallerdir.

»» Mesela  Fe bazı bileşiklerinde +2 bazı bileşiklerinde +3 alabilir.Onun için Fe değişken değerlikli metaldir.

»» Mesela  Cu bazı bileşiklerinde +1 bazı bileşiklerinde +2 alabilir.Onun için Cu değişken değerlikli metaldir.

Yaygın olarak kullanılan bazı değişken değerlikli  metaller aşağıdadır;


Fe Demir Yükseltgenme Basamakları

Fe+2 ,Fe +3


Co Kobalt Yükseltgenme Basamağı Basamakları

Co+2, Co +4


Cu Bakır Yükseltgenme Basamağı Basamakları

Cu+1, Cu +2


Hg Civa Yükseltgenme Basamağı Basamakları

 Hg+1, Hg +2


Sn Kalay Yükseltgenme Basamağı Basamakları

 Sn+2, Sn +4Pb Kurşun Yükseltgenme Basamağı Basamakları

 Pb+2, Pb +4

Pt Pilatin Yükseltgenme Basamağı Basamakları

Pt+2, Pt+4

Pd Palladyum  Yükseltgenme Basamağı Basamakları

Pd+2, Pd+4

Au Altın Yükseltgenme Basamağı Basamakları

Au+1, Au +3

Nikel Ni Yükseltgenme Basamağı Basamakları

 Ni+1, Ni +2


Krom  Cr Yükseltgenme Basamağı Basamakları

Cr+2, Cr+3, Cr+4, Cr+5, Cr+6 

Mangan Mn Yükseltgenme Basamağı Basamakları

Mn+2,Mn +3,Mn +4,Mn, +6, Mn +7 


Diğer elementlerin yüklerini merak ediyorsanız….

 

 Demir

 Fe+2 ,Fe +3

 Kobalt 

Co+2, Co +4

  Bakır 

Cu+1, Cu +2

 Kurşun 

 Pb+2, Pb +4

 Civa 

Hg+1, Hg +2

 Pilatin  

Pt+2, Pt+4

 Altın  

Au+1, Au +3

 Kalay 

Sn+2, Sn +4

Nikel 

 Ni+1, Ni +2

Palladyum

Pd+2, Pd+4

Krom 

Cr+2,Cr+3,Cr+4,

Cr+5,Cr+6 

 Mangan

 Mn+2,Mn+3,Mn+4 

,Mn+6,Mn+7

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * olarak işaretlendi

two + 3 =

Yorumu gönder