Zayıf Etkileşimler Moleküller Arası Etkileşimler Fiziksel Bağlar Konu Anlatımı Çözümlü Örnek Sorular

 

Molekülleri birarada tutan moleküller arasındaki çekim kuvvetlerine Moleküllerarası Etkileşimler ,Zayıf etkileşimler veya Fiziksel Bağlar denir.

Molekül içindeki atomları birarada tutan çekim kuvvetlerine ise  Molekül İçi  Etkileşimler ,Güçlü Etkileşimler veya Kimyasal  Bağlar denir.

 

Örneğin;

HF bileşiğinde;

MOLEKÜL İÇİ ETKİLEŞİM       MOLEKÜLLER ARASI ETK

Kimyasal Bağlar                           Fiziksel Bağlar

Güçlü etkileşimler                        Zayıf Etkileşimler

İyonik,Kovalent, Metalik Bağ        Van der Wals K,London K,

                                                     Dipol-Dipol Et.Hidrojen Bağı

DÜZ ÇİZGİ :Kimyasal                   Kesikli Çizgi :Fiziksel

HF molekülü içindeki H ile F atomlarını birarada tutan etkileşim  Kovalent Bağ dır yani Güçlü Etkileşim dir

Ama  HF moleküllerinin birarada durmasının sağlayan London kuvvetleri yani Zayıf etkileşimdir

 

 

 

Genel olarak 2 türlü etkileşim bulunur;

 

1.MOLEKÜL İÇİ ETKİLEŞİMLER

2.MOLEKÜLLER ARASI ETKİLEŞİMLER

 

40 kJ mol

Kimyasal türleri birbirinden ayırmak için yaklaşık olarak 40 kJ mol-1 veya daha fazla enerji gerekiyorsa bu türler arasında bağ oluştuğu kabul edilir.Zayıf etkileşimleri yenmek için ise yaklaşık 40 kJ mol-1‘den daha az enerji gerekir.

 Yaklaşık olarak ;

 40 kJ mol-1 veya daha fazla eneji Güçlü Etkileşim

 40 kJ mol-1 den daha az eneji Zayıf Etkileşim

 kabul edilir.

 

Zayıf Etkileşimler Örnekler

CH4(s) + 8,1 kJ mol-1 →CH4 (g) 

H20(s) + 43,9 kJ/mol →  H20(g)       

C2H5OH(g) → C2H5OH(s) +6,4 kJ/mol  

 Ar(s) + 6,4 kJ/mol →  Ar(g)         

       

Güçlü Etkileşimler Örnekler

I2(k)  + 151 kJ/mol  →  2 I. (g)           

   

NaCl(K) +787 kJ/mol →  Na+(g) +Cl(g) 

 

Nal(k) +700 kJ/mol →  Na+(g) + I (g)        

 

NaCl(k) +787 kJ/mol →  Na+(g) +Cl(g)     

 

Ca+2(g) + 02-(g) → CaO(k) +3850 kJ/mol   

 

20. (g) →02(g) +498 kJ/mol  

 

H(g) + H(g)   → H2(g ) + 436 kJ mol-1

 

MgO(k) + 3850 kJ/mol →  Mg2+(g) + O2(g)

 

N2(g) + 163 kJ/mol →  2N (g)

 

H2O(g) + 463,4 kJ/mol →  2H (g) + OH (g)

  

VAN DER WAALS KUVVETLERİ

Moleküllerarası etkileşimler,molekülleri birarada tutan etkileşimlerdir.Moleküller moleküllerarası etkileşimler sayesinde birarada dururlar.

Moleküller arası kuvvetler, gazlarda moleküller arası etkileşimleri inceleyen Johannes Van Der Waals (Yohan fan der Vals) (1837-1923) anısına Van Der Waals kuvvetleri olarak adlandırılmıştır.

»»  Hidrojen bağı hariç bütün zayıf etkileşimler Van Der Waals Kuvvetleri olarak adlandırılır.

        Dipol-Dipol Kuvvetleri

        İyon-Dipol Etkileşimleri

        London Kuvvetleri (İndüklenmiş Dipol- İndüklenmiş Dipol Etkileşimleri)

Van Der Waals Kuvvetlerine örnek olarak verilebilir

 

Zayıf etkileşimlerde öne çıkan bazı kavramlar;

dipol, Dipol nedir, dipol ne demektir, dipol tanımı,

DİPOL (Kalıcı Dipoller)

Kutuplu anlamında olup polar moleküller için kullanılır.Kalıcı dipoller Dipol olarak adlandırılır.

H2S , H2O , HCl, HF , NH3 gibi polar moleküller DİPOL olarak adlandırılır.

indüklenmiş dipol,  indüklenmiş dipol nedir,  indüklenmiş dipol ne demektir, indüklenmiş dipol tanımı,

İNDÜKLENMİŞ DİPOL (Anlık ,Geçici Dipoller)

         Apolar moleküller ve

         Soygazlar

Anlık,geçici ,İndüklenmiş Dipoller oluştuturlar.

 

İYON  İyonlar ve

           İyonik bileşikler için İYON kavramı kullanılır

 

     

DİPOL

Polar moleküller

H2S

H2O

HCl

HF

NH3

İNDÜKLENMİŞ DİPOL

Apolar moleküller

H2

O2

F2

Br2

Cl2,

CO2

BH3

CCl4

Soygazlar

kimyadenizi.com

He,

Ne

Ar

Xe

İYON

İyonik Bileşikler

NaCl,

KCl,

AlCl3

İyonlar

Na+1,

Mg+2

Cl-1

 

ZAYIF ETKİLEŞİMLER TÜRLERİ

Türleri çok olmakla birlikte öne çıkan bazı zayıf etkileşimler aşağdaki gibidir

1.DİPOL-DİPOL KUVVETLERİ

2.İYON-DİPOL ETKİLEŞİMLERİ VE İYON  İNDÜKLENMİŞ DİPOL ETKİLEŞİMLERİ

3.LONDON KUVVETLERİ (İndüklenmiş Dipol- İndüklenmiş Dipol Etkileşimleri)

4.HİDROJEN BAĞI

 

 

ZAYIF ETKİLEŞİM TÜRLERİ KONU ANLATIMLARI

1.DİPOL DİPOL ETKİLEŞİMLERİ KONU ANLATIMI SORULAR

2.LONDON KUVVETLERİ (İNDÜKLENMİŞ DİPOL- İNDÜKLENMİŞ DİPOL ETKİLEŞİMLERİ) KONU ANLATIMI SORULAR

3.İYON DİPOL ETKİLEŞİMLERİ, İYON İNDÜKLENMİŞ DİPOL ETKİLEŞİMLERİ

4.HİDROJEN BAĞLARI KONU ANLATIMI SORULAR

MOLEKÜLÜN POLARLIĞI BAĞIN POLARLIĞI KONU ANLATIMI

GÜÇLÜ  ETKİLEŞİM TÜRLERİ KONU ANLATIMLARI

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER TESTLERİ SAYFANIN EN ALTINDADIR!!!!!!!!!!!!!!!!!!


9.SINIF KONU ANLATIMLARI İÇİN TIKLA


Aşağıda EBA OGM MATERYAL SORU HAVUZU ndaki testlere bağlantılar bulunmaktadır.

Aşağıdaki linkleri tıklayarak kolay ve basit bir şekilde testlere ulaşabilirsiniz.

Testler yeni pencerede açılır.Her yeni testi açmak istediğinizde bu sayfaya dönüp istediğiniz testlere ulabilirsiniz

EBA nın kendi  portalında her test için geriye dönmek gerekirken bu sayfadan istediğiniz testi yeni pencerede açabilir,her seferinde en başa dönmenize gerek kalmaz..

ONLİNE TEST

Testler online olup testi bitirdiğinizde doğrularınızı ve yanlışlarınızı kontrol edebilirsiniz

YAZDIRMA

Sayfanın sonundaki yazdır butonundan yazıcıya gönderip çıkarabilirsiniz  ya da 

PDF OLARAK KAYDETME

Yazıcı seçeneklerinden değiştirbutonu ile pdf olarak kaydedebilirsiniz


 

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER OGM MATERYAL KİMYA TESTLERİ

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER Kimya Testleri Pdf – 1

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER Kimya Testleri Pdf – 2

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER Kimya Testleri Pdf – 3

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER Kimya Testleri Pdf – 4

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER Kimya Testleri Pdf – 5

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER Kimya Testleri Pdf – 6

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER Kimya Testleri Pdf – 7

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER Bağlamlı Soru Testleri Pdf – 1

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER Bağlamlı Soru Testleri Pdf – 2

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER Bağlamlı Soru Testleri Pdf – 3

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER Bağlamlı Soru Testleri Pdf – 4

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER Bağlamlı Soru Testleri Pdf – 5

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER Açık Uçlu Soru Testi – 1

 

 

 

zayıf etkileşimler,kimyasal türler arası etkileşimler,9.sınıf kimya kimyasal türler arası etkileşimler konu anlatımı, zayıf etkileşimler,moleküller arası bağlar,kimyasal türler arası etkileşimler,indüklenmiş dipol,kimyasal türler arası etkileşimler,kimyasal türler arası etkileşimler ders notları,zayıf etkileşimler kaça ayrılır,zayıf etkileşimler soru çözümü,zayıf etkileşimler pdf,zayıf etkileşimler performans ödevi,kimyasal türler arası etkileşimler pdfkimyasal türler arası etkileşimler test,kimyasal türler arası etkileşimler ders notları pdf,kimyasal türler arası etkileşimler ders notlarıkimyasal türler arası etkileşimler pdf,zayıf etkileşimlerkimyasal türler arası etkileşimler  zayıf etkileşimler,kimyasal türler arası etkileşimler,9.sınıf kimya kimyasal türler arası etkileşimler konu anlatımı,zayıf etkileşimler,moleküller arası bağlar,kimyasal türler arası etkileşimler,indüklenmiş dipol,kimyasal türler arası etkileşimler,kimyasal türler arası etkileşimler ders notları,zayıf etkileşimler kaça ayrılır,zayıf etkileşimler soru çözümü,zayıf etkileşimler pdf,zayıf etkileşimler performans ödevi,kimyasal türler arası etkileşimler pdfkimyasal türler arası etkileşimler test,kimyasal türler arası etkileşimler ders notları pdf,kimyasal türler arası etkileşimler ders notlarıkimyasal türler arası etkileşimler pdf,zayıf etkileşimlerkimyasal türler arası etkileşimler ,

[/vc_column_text][/vc_column]

[/vc_row]

Etiket(ler): , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , .Yer işareti koy Kalıcı Bağlantı.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

4 × 4 =