10.Sınıf Konu Anlatımları

10.SINIF KONU ANLATIMLARI 10.Sınıf Konu Anlatımları Mol Kavramı-5 Tane Atom İçeren Konu Anlatımı Çözümlü Örnek Sorular Mol Kavramı-3 Mol Sayısı Kütle İlişkisi Konu Anlatımı Çözümlü Örnek Sorular Mol Kavramı-4 Mol Sayısı Hacim İlişkisi Konu Anlatımı Çözümlü Örnek Sorular Mol Kavramı-2 Mol Sayısı Tanecik İlişkisi Konu Anlatımı Çözümlü Örnekler Sorular Mol Kavramı-1 Mol Sayısı Avagadro Sayısı…

Mol Kavramı-5 Tane Atom İçeren Konu Anlatımı Çözümlü Örnek Sorular

 Mol Kavramı-5 Tane Atom İçeren Konu Anlatımı Çözümlü Örnek Sorular Tane Atom İçeren Kavramı         1tane H2O molekülünde         1tane O atomu2 tane H atomuolmak üzere 3 tane atom bulunur  1tane H2O taneciğinde 3 tanecik bulunur 2 mol H atomu içeren H2O 1moldür1mol O atomu içeren H2O 1 moldür3mol atom içeren H2O 1 moldür Aynı sayıları kullanarak H O ve Toplam atom içeren tipi…

Mol Kavramı-3 Mol Sayısı Kütle İlişkisi Konu Anlatımı Çözümlü Örnek Sorular

Mol Sayısı Kütle İlişkisi Kütlenin Molekül ağırlığına oranı yani  bölümü mol sayısını verir.n = Mol sayısım = KütleMA = Molekül AğırlığıOlmak üzere;Mol sayısı=Kütle/Molekül Ağırlığı                                         Formülüyle Hesaplanır.Ama 1 mol Molekül Ağırlığı kadar gramdır referansıyla orantı yapmak da en çok kullanılan…

Mol Kavramı-4 Mol Sayısı Hacim İlişkisi Konu Anlatımı Çözümlü Örnek Sorular

Mol Sayısı Hacim İlişkisi Konu Anlatımı Çözümlü Örnek SorularAvagadro yasasına göre bütün gazların eşit molleri eşit hacim kaplar.Normal Şartlar Altında (N.Ş.A da;(00 C sıcaklık ve 1 atm basıç) ) bütün gazların 1 molleri 22,4 litre hacim kaplar .Standart şartlarda,(Oda şartları;250 C sıcaklık ve 1 atm basıç) bütün gazların 1 molleri de 24,5 litre hacim kaplar.Biz…

Mol Kavramı-2 Mol Sayısı Tanecik İlişkisi Konu Anlatımı Çözümlü Örnekler Sorular

Tanecik Sayısı Mol Sayısı ilişkisiBütün maddelerin bir molünde Avagadro sayısı kadar yani 6,02.1023 tane tanecik bulunur1mol Fe elementinde 6.02x1023tane Fe Atomu1mol C elementinde 6.02x1023 tane C Atomu1mol H2O molekülünde 6.02x1023 tane H2O Molekülü1mol Na+ iyonunda 6.02x1023 tane Na+İyonu1mol O2 elementinde 6.02x1023 tane O2 Molekülü1mol (NO3)- kökünde 6.02x1023 tane NO3)-kök  Bulunur MolTanecik Sayısı 1 mol6,02.1023 tanecik1.6,02.10232 mol12,04.1023 tanecik2.6,02.10233 mol18,06.1023…

Mol Kavramı-1 Mol Sayısı Avagadro Sayısı Konu Anlatımı Çözümlü Örnekler Sorular

Mol Kavramı 1 Mol Sayısı Avagadro Sayısı Konu Anlatımı Çözümlü Örnekler Sorular Atomik Kütle Birimi (akb)1961'de Uluslararası Kuramsal ve Uygulamalı Kimya Birliği (IUPAC) Kongresi'nde tabiatta izotoplarının bulunma ihtimali en fazla olan Karbon-12 izotopunu ( 12C) standart element olarak seçti ve kütlesini 12,0000 kabul etti.1 "Atomik Kütle Birimi" (1 akb) ise bir tane karbon-12 atomunun kütlesinin 12…

Sabit Oranlar Kanunu-3 Bileşik Formülü Bulma Grafik Soruları

Sabit Oranlar Kanunu  Bileşik Formülü Bulma ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK SORULARSORU: Aşağıdaki verilere göre birinci bileşiğin formülü XY2  ise ikinci bileşiğin formülü nedir?              X                 Y1.Bileşik        7gr                  4gr2.Bileşik       14gr             …

Sabit Oranlar Kanunu-2 Artan Madde Problemleri Çözümlü Sorular Örnekler

Sabit Oranlar Kanunu-2 Artan Madde Problemleri Çözümlü Sorular ÖrneklerÖRNEKH2O bileşiğinde küt. Bir.or. dir. 24 gr H ile 48 gr O elementi H2O oluşturmak üzere tepkimeye girerse ne kadar ne oluşur,ne artar,ne biter?    KURAL:Başlangıç kısmında ve sonuç kısmında oran korunmayabilir ama;Tepkime kısmında 1/8 oranının korunması gerekir.NASIL ÇÖZDÜK?!1.Kademe:Hangi maddenin tam biteceğini belirlememiz gerekiyor      2.Kademe:Biten maddeyi belirledikten sonra diğer değerleri…

Sabit Oranlar Kanunu-1 Konu Anlatımı Çözümlü Sorular Örnekler

Sabit Oranlar Kanunu Konu Anlatımı Çözümlü Sorular Örnekler"Bir bileşiği oluşturan elementlerin  kütleleri arasında basit tamsayılarla ifade edilen sabit bir oran vardır.''Sabit Oranlar Kanunu nu maddeler halinde sıralayacak olursak;"Bir bileşiği oluşturan elementlerin  kütleleri arasında basit tamsayılarla ifade edilen sabit bir oran vardır."şeklinde ifade etmiştir.Bir bileşiği oluşturan elementlerin kütleleri arasında değişmez,sabit bir oran bulunur.Suya bakarsak; 18 gram…

Katlı Oranlar Kanunu Konu Anlatımı Çözümlü Sorular Örnekler

Katlı Oranlar Kanunu Konu Anlatımı Çözümlü Sorular ÖrneklerAynı elementten oluşan iki farklı bileşikte elementlerden birisinin kütlesi sabit bırakıldığında diğerinin kütleleri arasında bir oran vardır,bu orana KATLI ORAN,bunu inceleyen kanuna da KATLI ORANLAR KANUNU denir.John DALTONBileşiklere katlı oran uygulayabilmek için;Bileşikler iki elementten oluşmalıdır.Bileşikleri oluşturan elementlerin ikisinin de aynı olması gerekir.Elementlerden birisinin kütleleri sabitlendiğinde diğerinin oranının sabit…