ödsgm Türk Dili Ve Edebiyatı Kazanım Kavrama Testleri eba pdf indir meb odsgm .meb.gov.tr 9.Sınıf 10.Sınıf 11.Sınıf 12.Sınıf Cevap Anahtarları

        Türk Dili Ve Edebiyatı Kazanım Kavrama Testleri, Milli Eğitim Bakanlığı  MEB Ölçme Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan https://odsgm.meb.gov.tr internet sitesinde öğrencilerin ve öğretmenlerin kullanımına sunulan Testlerden oluşuyor.

  Son yıllarda Merkezi Sınavlarda EBA  Türk Dili Ve Edebiyatı Kazanım Testlerine yakın soruların çıkmasıyla beraber daha fazla önem kazanmaya başladı .

  Destekleme ve Yetiştirme Kurslarında Türk Dili Ve Edebiyatı Kazanım Kavrama Testlerinin de kullanılmaya başlaması Eba Kazanım Türk Dili Ve Edebiyatı Testlerine olan ilgiyi artırdı.

Aşağıdaki bağlantıları tıklayarak o an için Eba da aktif olan 2018 2019 veya yayımlanmışsa 2019 2020 MEB Türk Dili Ve Edebiyatı Kazanım Kavrama Testleri pdf lerine ve Türk Dili Ve Edebiyatı Kazanım Kavrama Testleri  cevap anahtarlarına ulaşabilirsiniz..

9.SINIF TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI KAZANIM KAVRAMA TESTLERİ ödsgm pdf indir eba meb

TEST 1 İletişim ve Dil TEST 2 Edebiyat Edebiyatın Bilimle ve Güzel Sanatlarla İlişkisi Metinlerin Sınıflandırılması TEST 3 Ses Bilgisi ve Yazım Kuralları TEST 4 Noktalama İşaretleri TEST 5 Hikâye Tarihî GelişimTür ÖzellikleriOlay ve Durum HikâyesiGelenek ve Gerçeklik TEST 6 Hikâye Tema Konu Çatışma Dil ve Anlatım Yapı TEST 7 İsim TEST 8 Şiir Ahenk Unsurları TEST 9 Şiirde Ahenk Unsurları TEST 10 Şiir İçerik Gelenek ve Gerçeklik 1 TEST 11 Şiir İçerik Gelenek ve Gerçeklik 2 TEST 12 Sıfatlar TEST 13 Masal / Fabl TEST 14 Edat Bağlaç Ünlem TEST 15 Roman Tarihî Gelişim Özellikler Türler Gelenek ve Gerçeklik TEST 16 Roman Tema Konu Çatışma Dil ve Anlatım Yapı 1 TEST 17 Roman Tema Konu Çatışma Dil ve Anlatım Yapı 2 TEST 18 Zamir TEST 19 Tiyatro 1 TEST 20 Tiyatro 2 TEST 21 Zarf TEST 22 Biyografi Otobiyografi, Mektup E posta, Günlük Blog TEST 23 Fiil 1 TEST 24 Fiil 2

 

10.SINIF TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI KAZANIM KAVRAMA TESTLERİ ödsgm pdf indir eba meb

.TEST 1 Edebiyat Tarih ve Din İlişkisi Türk Edebiyatının Ana Dönemleri / Türkçenin Tarihî Gelişimi TEST 2 Yazım Kuralları ve Noktalama İşaretleri TEST 3 Hikâye Halk Hikâyesi Dede Korkut Hikâyeleri Mesnevi TEST 4 Hikâye TEST 5 Fiilimsi TEST 6 İslamiyet’in Kabulünden Önceki Türk Şiiri Koşuk Sagu / Geçiş Dönemi Eserleri TEST 7 Halk Edebiyatı İlahi Nefes Koşma Mâni Türkü TEST 8 Divan Şiiri Gazel Kaside Şarkı TEST 9 İsim Tamlaması TEST 10 Dünya Destanları Türk Halk Edebiyatında Efsane İslamiyetin Kabulünden Önceki Türk Edebiyatında Destan TEST 11 İslamiyet’in Kabulünden Sonraki Dönem Destanları TEST 12 19231980 Dönemi Türk Edebiyatında Yapma Destanlar TEST 13 Sıfat Tamlaması TEST 14 Tanzimat Edebiyatında Roman Dünya Edebiyatında Roman TEST 15 Servetifünun Edebiyatı’nda Roman TEST 16 Millî Edebiyat Dönemi’nde Roman TEST 17 Cümle Çeşitleri TEST 18 Geleneksel / Modern Türk Tiyatrosu ve Dünya Edebiyatı Tiyatrosu TEST 19 Geleneksel / Modern Türk Tiyatrosu ve Dünya Edebiyatı Tiyatrosu TEST 20 Servetifünun Dönemi Türk Edebiyatında Anı TEST 21 Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatında Anı TEST 22 Haber Metni Güncel Gazete ve Dergi Haberleri Genel Ağ Haberleri TEST 23 Gezi Yazısı Divan Edebiyatında Gezi TEST 24 Gezi Yazısı Cumhuriyet Edebiyatında Gezi

 

11.SINIF TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI  KAZANIM KAVRAMA TESTLERİ ödsgm pdf indir eba meb

.TEST 1 Edebiyatın Sanat Akımları ve Toplumla İlişkisi TEST 2 Yazım Kuralları ve Noktalama İşaretleri TEST 3 Cumhuriyet Dönemi’nde Hikâye /1923 1940 TEST 4 Cumhuriyet Dönemi’nde Hikâye 1940 1960 TEST 5 Cümlenin Ögeleri 1 TEST 6 Cümlenin Ögeleri 2 TEST 7 Tanzimat Dönemi Şiiri TEST 8 Servetifünun Şiiri TEST 9 Saf Şiir Millî Edebiyat Dönemi’nde Şiir TEST 10 Türk Dünyası Edebiyatında Şiir TEST 11 Makale TEST 12 Sohbet Fıkra TEST 13 Cumhuriyet Dönemi 19231950 Romanı TEST 14 Cumhuriyet Dönemi 19231950 Romanı TEST 15 Cumhuriyet Dönemi Romanı 19501980 / Dünya Edebiyatında Roman 1 TEST 16 Cumhuriyet Dönemi Romanı 19501980 / Dünya Edebiyatında Roman 2 TEST 17 Anlatım Bozukluğu 1 56358 TEST 18 Anlatım Bozukluğu 2 TEST 19 Cumhuriyet Dönemi’nde Tiyatro 19231950 TEST 20 Cumhuriyet Dönemi’nde Tiyatro 19501980 TEST 21 Dünya Edebiyatında Tiyatro TEST 22 Cumhuriyet Dönemi ve Cumhuriyet Öncesi Dönem’de Eleştiri TEST 23 Cumhuriyet Öncesi Dönem ile Cumhuriyet Dönemi’nde Mülakat TEST 24 Cumhuriyet Dönemi’nde Röportaj

 

12.SINIF TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI  KAZANIM KAVRAMA TESTLERİ ödsgm pdf indir eba meb

.TEST 1 Edebiyat ile Felsefe Psikoloji Arasındaki İlişki Türkçenin Önemli Sözlükleri Dilin Tarihi Süreç İçerisindeki Değişimini Etkileyen Sebepler TEST 2 Yazım Kuralları ve Noktalama İşaretleri TEST 3 1960 Sonrası Cumhuriyet Dönemi’nde Hikâye Küçürek Minimal Hikâye 1 TEST 4 1960 Sonrası Cumhuriyet Dönemi’nde Hikâye Küçürek Minimal Hikâye 2 TEST 5 Kelimede Anlam TEST 6 Cumhuriyet Dönemi Saf Şiir Anlayışı TEST 7 Cumhuriyet Dönemi 19231960 Toplumcu Eğilimleri Yansıtan Şiir Anlayışı / Millî Edebiyat Anlayışını Yansıtan Şiir TEST 8 Garip Akımı / İkinci Yeni Şiiri TEST 9 Dinî Değerleri, Geleneğe Duyarlılığı ve Metafizik Anlayışı Öne Çıkaran Şiir 1 TEST 10 1960 Sonrası Toplumcu Eğilimleri Öne Çıkaran Şiir TEST 11 1980 Sonrası Türk Şiiri TEST 12 Cumhuriyet Sonrası Halk Şiiri TEST 13 Cumhuriyet Dönemi 19231950 Romanı TEST 14 Cumhuriyet Dönemi 19231950 Romanı TEST 15 19501980 Arası Cumhuriyet Dönemi Romanı TEST 16 19501980 Arası Cumhuriyet Dönemi Romanı TEST 17 1980 Sonrası Türk Romanı / Dünya Romanı TEST 18 Paragrafta Anlam 1 TEST 19 Paragrafta Anlam 2 TEST 20 1950 Sonrası Türk Tiyatrosu 1 TEST 21 1950 Sonrası Türk Tiyatrosu 2 TEST 22 Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı ve Dünya Edebiyatında Deneme TEST 23 Cumhuriyet Döneminde Söylev / İslamiyetin Kabulünden Önceki Türk Edebiyatında Söylev TEST 24 İslamiyet Etkisinde Gelişen Türk Edebiyatında Söylev

 


TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI KAZANIM KAVRAMA TESTLERİ Cevap Anahtarları ödsgm pdf indir eba meb 9. 10. 11. 12. Sınıf 

9.Sınıf TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI Kazanım Kavrama Testleri Cevap Anahtarı eba

10.Sınıf TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI Kazanım Kavrama Testleri Cevap Anahtarı eba

11.Sınıf TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI Kazanım Kavrama Testleri Cevap Anahtarı eba

12.Sınıf TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI Kavrama Testleri Cevap Anahtarı eba


ödsgm türk dili ve edebiyatı pdf, türk dili ve edebiyatı kazanım kavrama testleri pdf,türk dili ve edebiyatı kazanım testleri cevapları,türk dili ve edebiyatı test,türk dili ve edebiyatı kavrama testleri indir,kazanım testleri Türk Dili Ve Edebiyatı , türk dili ve edebiyatı test,meb kazanım testleri, türk dili ve edebiyatı kazanım kavrama 9 10 11 12.sınıf,türk dili kazanım kavrama testleri pdf,türk dili test eba meb

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

2 × 2 =