TÜRKÇE Kazanım Kavrama Testleri ödsgm pdf indir eba meb 5. 6. 7. 8. Sınıf

        Türkçe Kazanım Kavrama Testleri, Milli Eğitim Bakanlığı  MEB Ölçme Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan https://odsgm.meb.gov.tr internet sitesinde öğrencilerin ve öğretmenlerin kullanımına sunulan Testlerden oluşuyor.

  Son yıllarda Merkezi Sınavlarda EBA Türkçe Kazanım Testlerine yakın soruların çıkmasıyla beraber daha fazla önem kazanmaya başladı .

  Destekleme ve Yetiştirme Kurslarında Türkçe Kazanım Kavrama Testlerinin de kullanılmaya başlaması Eba Kazanım Türkçe Testlerine olan ilgiyi artırdı.

Aşağıdaki bağlantıları tıklayarak o an için Eba da aktif olan 2018 2019 veya yayımlanmışsa 2019 2020 MEB Türkçe Kazanım Kavrama Testleri pdf lerine ve Türkçe Kazanım Kavrama Testleri  cevap anahtarlarına ulaşabilirsiniz..

5.SINIF TÜRKÇE KAZANIM KAVRAMA TESTLERİ odsgm pdf indir eba meb

.5. SINIF TÜRKÇE Kazanım testleri pdf eba odsgm indir TEST 1 Sözcükte Anlam 1 Çok Anlamlılık TEST 2 Sözcükte Anlam 2 Sözcükler Arası Anlam İlişkisi Söz Sanatları TEST 3 Kökler ve Ekler TEST 4 Söz Gruplarında Anlam Kalıplaşmamış Söz Grupları Deyimler ve Atasözleri Özdeyişler TEST 5 Cümlede Anlam 1 TEST 6 Parçada Anlam 1 Ana Düşünce Ana Duygu Konu Başlık Yardımcı Düşünce TEST 7 Ses Bilgisi TEST 8 Parçada Anlam 2 Giriş-Gelişme-Sonuç Parça Oluşturma Parça Tamamlama TEST 9 Cümlede Anlam 2 TEST 10 Yazım Kuralları TEST 11 Noktalama İşaretleri TEST 12 Metin Türleri TEST 13 Parçada Anlam 3 Hikâye Unsurları Anlatıcı Gerçek ve Kurgusal Unsurlar Metin Karşılaştırma TEST 14 Görsel Okuma TEST 15 Parçada Anlam 4 Ana Düşünce Ana Duygu Konu Başlık Yardımcı Düşünce TEST 16 Parçada Anlam 5 Karma

6.SINIF TÜRKÇE KAZANIM KAVRAMA TESTLERİ ödsgm pdf indir eba meb

6. SINIF TÜRKÇE Kazanım testleri pdf eba odsgm indir TEST 1 Biçim Bilgisi Çekim Ekleri ve Sözcüğün Yapısı TEST 2 Sözcükte Anlam 1 Çok Anlamlılık TEST 3 Sözcükte Anlam 2 Sözcükler Arası Anlam İlişkisi Söz Sanatları TEST 4 İsimler Sıfatlar İsim ve Sıfat Tamlamaları TEST 5 Cümlede Anlam 1 TEST 6 Zamirler TEST 7 Parçada Anlam 1 Ana Düşünce Ana Duygu Konu Başlık Yardımcı Düşünce TEST 8 Parçada Anlam 2 Ana Düşünce Ana Duygu Konu Başlık Yardımcı Düşünce TEST 9 Edat Bağlaç Ünlem TEST 10 Yazım Kuralları TEST 11 Noktalama İşaretleri TEST 12 Söz Gruplarında Anlam Kalıplaşmamış Söz Grupları Deyimler ve Atasözleri Özdeyişler TEST 13 Cümlede Anlam 2 TEST 14 Parçada Anlam 3 Giriş-Gelişme-Sonuç Parça Oluşturma Parça Tamamlama TEST 15 Metin Türleri TEST 16 Parçada Anlam 4 Hikâye Unsurları Anlatıcı Metin Karşılaştırma Metnin Dil ve Anlatım Özellikleri

7.SINIF TÜRKÇE KAZANIM KAVRAMA TESTLERİ odsgm pdf indir eba meb

.7. SINIF TÜRKÇE Kazanım testleri pdf eba odsgm indir TEST 1 Fiiller 1 [Fiil Çekim Ekleri Kip ve Kişi Ekleri Anlam Kayması Fiillerin Anlam Özellikleri] TEST 2 Sözcükte Anlam 1 / Çok Anlamlılık TEST 3 Sözcükte Anlam 2 / Sözcükler Arası Anlam İlişkisi Söz Sanatları TEST 4 Fiiller 2 [Fiil Çekim Ekleri Kip ve Kişi Ekleri Anlam Kayması Fiillerin Anlam Özellikleri] TEST 5 Cümlede Anlam 1 TEST 6 Fiilde Yapı Ek Fiiller TEST 7 Zarflar TEST 8 Parçada Anlam 1 Ana Düşünce Ana Duygu Konu Başlık Yardımcı Düşünce TEST 9 Söz Gruplarında Anlam Kalıplaşmamış Söz Grupları Deyimler, Atasözleri ve Özdeyişler TEST 10 Cümlede Anlam 2 TEST 11 Anlatım Bozuklukları TEST 12 Parçada Anlam 2 Parça Oluşturma Parça Tamamlama TEST 13 Parçada Anlam 3 Düşünceyi Geliştirme Yolları Anlatıcı Hikâye Unsurları Metin Karşılaştırma Metnin Dil ve Anlatım Özellikleri TEST 14 Yazım Kuralları TEST 15 Noktalama İşaretleri TEST 16 Metin Türleri

8.SINIF TÜRKÇE KAZANIM KAVRAMA TESTLERİ ödsgm pdf indir eba meb

8. SINIF TÜRKÇE Kazanım testleri pdf eba odsgm indir ÖRNEK SORULAR 1 ÖRNEK SORULAR 2 ÖRNEK SORULAR 3 ÖRNEK SORULAR 4


TÜRKÇE KAZANIM KAVRAMA TESTLERİ Cevap Anahtarları ödsgm pdf indir eba meb 5. 6. 7. 8. Sınıf 

5.Sınıf Türkçe Kazanım Kavrama Testleri Cevap Anahtarı odsgm meb eba

6.Sınıf Türkçe Kazanım Kavrama Testleri Cevap Anahtarı odsgm meb eba

7.Sınıf Türkçe Kazanım Kavrama Testleri Cevap Anahtarı eba odsgm meb

8.Sınıf Türkçe Kazanım Kavrama Testleri Cevap Anahtarı eba


ödsgm türkçe,odsgm türkçe ,türkçe pdf,türkçe kazanım kavrama testleri pdf,türkçe kazanım testleri cevapları,türkçe test,türkçe kavrama testleri indir,kazanım testleri türkçe ,türkçe test eba meb,meb kazanım testleri, türkçe kazanım kavrama 5 6 7 8.sınıf

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

13 + 4 =