TÜRKÇE Kazanım Kavrama Testleri ödsgm pdf indir eba meb 5. 6. 7. 8. Sınıf

TÜRKÇE Kazanım Kavrama Testleri ödsgm pdf indir eba meb 5. 6. 7. 8. Sınıf

   Türkçe Kazanım Kavrama Testleri, Milli Eğitim Bakanlığı MEB Ölçme Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan https://odsgm.meb.gov.tr internet sitesinde öğrencilerin ve öğretmenlerin kullanımına sunulan Testlerden oluşuyor.

Son yıllarda Merkezi Sınavlarda EBA Türkçe Kazanım Testlerine yakın soruların çıkmasıyla beraber daha fazla önem kazanmaya başladı .

Destekleme ve Yetiştirme Destekmateryalında Türkçe Kazanım Kavrama Testlerinin de kullanılmaya başlaması Eba Kazanım Türkçe Testlerine olan ilgiyi artırdı.

Aşağıdaki bağlantıları tıklayarak o an için Eba da aktif olan 2018 2019 veya yayımlanmışsa 2019 2020 MEB Türkçe Kazanım Kavrama Testleri pdf lerine ve Türkçe Kazanım Kavrama Testleri cevap anahtarlarına ulaşabilirsiniz..

5.SINIF TÜRKÇE KAZANIM KAVRAMA TESTLERİ odsgm pdf indir eba meb

TEST – 1 (Sözcükte Anlam – 1 – Çok Anlamlılık)

TEST – 2 (Sözcükte Anlam – 2 – Sözcükler Arası Anlam İlişkisi – Söz Sanatları)

TEST – 3 (Kökler ve Ekler)

TEST – 4 (Söz Gruplarında Anlam / Kalıplaşmamış Söz Grupları – Deyimler ve Atasözleri – Özdeyişler)

TEST – 5 (Cümlede Anlam – 1)

TEST – 6 (Parçada Anlam – 1 / Ana Düşünce – Ana Duygu – Konu – Başlık – Yardımcı Düşünce)

TEST – 7 (Ses Bilgisi)

TEST – 8 (Parçada Anlam – 2 / Giriş-Gelişme-Sonuç – Parça Oluşturma – Parça Tamamlama)

TEST – 9 (Cümlede Anlam – 2)

TEST – 10 (Yazım Kuralları)

TEST – 11 (Noktalama İşaretleri)

TEST – 12 (Metin Türleri)

TEST – 13 (Parçada Anlam – 3 / Hikâye Unsurları – Anlatıcı – Gerçek ve Kurgusal Unsurlar – Metin Karşılaştırma)

TEST – 14 (Görsel Okuma)

TEST – 15 (Parçada Anlam – 4 / Ana Düşünce – Ana Duygu – Konu – Başlık – Yardımcı Düşünce)

TEST – 16 (Parçada Anlam – 5 / Karma)


6.SINIF TÜRKÇE KAZANIM KAVRAMA TESTLERİ ödsgm pdf indir eba meb

TEST – 1 (Biçim Bilgisi – Çekim Ekleri ve Sözcüğün Yapısı)

TEST – 2 (Sözcükte Anlam – 1 – Çok Anlamlılık)

TEST – 3 (Sözcükte Anlam – 2 – Sözcükler Arası Anlam İlişkisi – Söz Sanatları)

TEST – 4 (İsimler – Sıfatlar – İsim ve Sıfat Tamlamaları)

TEST – 5 (Cümlede Anlam – 1)

TEST – 6 (Zamirler)

TEST – 7 (Parçada Anlam – 1 / Ana Düşünce – Ana Duygu – Konu – Başlık – Yardımcı Düşünce)

TEST – 8 (Parçada Anlam – 2 / Ana Düşünce – Ana Duygu – Konu – Başlık – Yardımcı Düşünce)

TEST – 9 (Edat – Bağlaç – Ünlem)

TEST – 10 (Yazım Kuralları)

TEST – 11 (Noktalama İşaretleri)

TEST – 12 (Söz Gruplarında Anlam (Kalıplaşmamış Söz Grupları – Deyimler ve Atasözleri – Özdeyişler)

TEST – 13 (Cümlede Anlam – 2)

TEST – 14 (Parçada Anlam – 3 / Giriş-Gelişme-Sonuç – Parça Oluşturma – Parça Tamamlama)

TEST – 15 (Metin Türleri)

TEST – 16 (Parçada Anlam – 4 / Hikâye Unsurları – Anlatıcı – Metin Karşılaştırma – Metnin Dil ve Anlatım Özellikleri)


7.SINIF TÜRKÇE KAZANIM KAVRAMA TESTLERİ odsgm pdf indir eba meb

TEST – 1 (Fiiller – 1 [Fiil Çekim Ekleri (Kip ve Kişi Ekleri) – Anlam Kayması – Fiillerin Anlam Özellikleri])

TEST – 2 (Sözcükte Anlam – 1 / Çok Anlamlılık)

TEST – 3 (Sözcükte Anlam – 2 / Sözcükler Arası Anlam İlişkisi – Söz Sanatları)

TEST – 4 (Fiiller – 2 [Fiil Çekim Ekleri (Kip ve Kişi Ekleri) – Anlam Kayması – Fiillerin Anlam Özellikleri])

TEST – 5 (Cümlede Anlam – 1)

TEST – 6 (Fiilde Yapı – Ek Fiiller)

TEST – 7 (Zarflar)

TEST – 8 (Parçada Anlam – 1 / Ana Düşünce – Ana Duygu – Konu – Başlık – Yardımcı Düşünce)

TEST – 9 (Söz Gruplarında Anlam / Kalıplaşmamış Söz Grupları – Deyimler, Atasözleri ve Özdeyişler)

TEST – 10 (Cümlede Anlam – 2)

TEST – 11 (Anlatım Bozuklukları)

TEST – 12 (Parçada Anlam – 2 / Parça Oluşturma – Parça Tamamlama)

TEST – 13 (Parçada Anlam – 3 / Düşünceyi Geliştirme Yolları – Anlatıcı – Hikâye Unsurları – Metin Karşılaştırma – Metnin Dil ve Anlatım Özellikleri)

TEST – 14 (Yazım Kuralları)

TEST – 15 (Noktalama İşaretleri)

TEST – 16 (Metin Türleri)


8.SINIF TÜRKÇE KAZANIM KAVRAMA TESTLERİ ödsgm pdf indir eba meb

1. TEMA: Erdemler

2. TEMA: Millî Mücadele ve Atatürk

3. TEMA: Bilim ve Teknoloji

4. TEMA: Birey ve Toplum

5. TEMA: Zaman ve Mekân

6. TEMA: Millî Kültürümüz

7. TEMA: Doğa ve Evren

8. TEMA: Vatandaşlık


TÜRKÇE KAZANIM KAVRAMA TESTLERİ Cevap Anahtarları ödsgm pdf indir eba meb 5. 6. 7. 8. Sınıf

5.Sınıf Türkçe Kazanım Kavrama Testleri Cevap Anahtarı odsgm meb eba

6.Sınıf Türkçe Kazanım Kavrama Testleri Cevap Anahtarı odsgm meb eba

7.Sınıf Türkçe Kazanım Kavrama Testleri Cevap Anahtarı eba odsgm meb

8.Sınıf Türkçe Kazanım Kavrama Testleri Cevap Anahtarı eba


ödsgm türkçe,odsgm türkçe ,türkçe pdf,türkçe kazanım kavrama testleri pdf,türkçe kazanım testleri cevapları,türkçe test,türkçe kavrama testleri indir,kazanım testleri türkçe ,türkçe test eba meb,meb kazanım testleri, türkçe kazanım kavrama 5 6 7 8.sınıf