iyonik

İyonik Bağlar Konu Anlatımı Çözümlü Örnekler Metaller ile ametaller arasında elektron alışverişi ile oluşan bağlardır Metal atomları ile ametal atomları arasında itme-çekme kuvvetleri ile yani elektrostatik çekim kuvvetleri ile ile oluşan bağlarİyonk bağlar olarak adlandırılır. Metaller fazla olan elektronlarını elektron ihtiyacı olan ametallere vererek iyonik bağ oluştuturlar. Örnek: NaCl iyonik bileşiğinde iyonik bağı inceleyelim 11Na atomu ile 17Cl atomu arasındaki iyonik bileşiği inceleyelim. 11 Na11 atomu soygaz düzenine geçmek için 1 e- verir ve +1 yüklü olur 11 Na11:2.8.1 11 Na10+1: 2.8 17 Cl17:2.8.7 17 Cl18-1: 2.8.8 17Cl17 atomu soygaz düzenine geçmek için 1 e- alır ve -1 yüklü olur Na+1 ile Cl-1 çaprazlanırsa NaCl bileşiği elde edilir Na+1 x Cl-1→NaCl NaCl bileşiği Lewis Simgesi Gösterimi ve İyonik Bağ oluşumu 11Na=2.8.1 Des:1 1 Nokta1 e alırNa+ 17Cl =2.8.7 Des:7 7 Nokta 1 e alır Cl Na atomu 1 e verir +1 yüklü olur Cl atomu 1 e alır -1 yüklü olur Örnek: KBr iyonik bileşiğinde iyonik bağı inceleyelim 19 K atomu ile 9F atomu arasındaki iyonik bileşiği inceleyelim. 19Katomusoygaz düzenine geçmek için 1 e- verir ve +1 yüklü olur 19 K19:2.8.8.1 19 K18+1: 2.8.8 9F9:2.7 9 F10-1: 2..8 9F9 atomu soygaz düzenine geçmek için 1 e- alır ve -1 yüklü olur K+1 ile F-1 çaprazlanırsa KFbileşiği elde edilir K+1 x F-1→KF KF bileşiği Lewis Simgesi Gösterimi ve İyonik Bağ oluşumu 19 K=2.8.8.1 Des:1 1 Nokta 1 e alır K+ 9F =2.7 Des:7 7 Nokta 1 e alır F K atomu 1 e verir +1 yüklü olur F atomu 1 e alır -1 yüklü olur Örnek: MgCl2 iyonik bileşiğinde iyonik bağı inceleyelim 12 Mgatomu ile 17Clatomu arasındaki iyonik bileşiği inceleyelim. 19Mgatomu soygaz düzenine geçmek için 2e- verir ve +2 yüklü olur 12 Mg 12:2.8.212 Mg 10+22 .8 17Cl17:2.8.7 17Cl18:1: 2.8.8 17Cl17atomu soygaz düzenine geçmek için 1 e- alır ve -1 yüklü olur Mg +2ile Cl-1 çaprazlanırsa MgCl2bileşiği elde edilir Mg+2x Cl-1→MgCl2 MgCl2bileşiği Lewis Simgesi Gösterimi ve İyonik Bağ oluşumu 12Mg2.8.2 Des:22 Nokta 1 e alır Mg+2 17Cl =2.8.7 Des:7 7 Nokta 1 e alır Cl Aşağıdaki gösterim de yanlış değildir.Bazen böyle de gösterilebilir. Mgatomu 1.e- nu verir Mg+1 olur Mg atomu 2.e- nu verir Mg +2 olur Cl atomları 1 e alırlar -1 yüklü olurlar Örnek: CaF2iyonik bileşiğinde iyonik bağı inceleyelim 20Caatomu ile 9Fatomu arasındaki iyonik bileşiği inceleyelim. 20Caatomu soygaz düzenine geçmek için 2e- verir ve +2 yüklü olur 20Ca20:2.8.8.2 20 Ca18+2:2.8.8 9F9:2.79 F10-1: 2.8 9Fatomusoygaz düzenine geçmek için 1 e- alır ve -1 yüklü olur Ca+2 ile Cl-1 çaprazlanırsa CaF2 bileşiği elde edilir Ca+2 x F-1→ CaF2 CaF2 bileşiği Lewis Simgesi Gösterimi ve İyonik Bağ oluşumu 20Ca:2.8.8.2 Des:22 Nokta 2 e alır Ca+2 9F9:2.7 Des:7 7 Nokta 1 e alır F Aşağıdaki gösterim de yanlış değildir.Bazen böyle de gösterilebilir. Ca atomu 1.e- nu verir Ca+1 olur Ca atomu 2.e- nu verir Ca+2 olur F atomları 1 e alırlar -1 yüklü olurlar Örnek: AlCl3 iyonik bileşiğinde iyonik bağı inceleyelim 13Al atomu ile 17Cl atomu arasındaki iyonik bileşiği inceleyelim. 19Al atomu soygaz düzenine geçmek için 3e- verir ve +3 yüklü olur 13Al13:2.8.313Al10+22 .8 17Cl17:2.8.7 17Cl18:1: 2.8.8 17Cl17atomu soygaz düzenine geçmek için 1 e- alır ve -1 yüklü olur Al+3ile Cl-1 çaprazlanırsa AlCl3 bileşiği elde edilir Al+3x Cl-1→ AlCl3 AlCl3bileşiği Lewis Simgesi Gösterimi ve İyonik Bağ oluşumu 13Al:2.8.3 Des:33 Nokta 1 e alır Al+3 17Cl =2.8.7 Des:7 7 Nokta 1 e alır Cl  Aşağıdaki gösterim de yanlış değildir.Bazen böyle de gösterilebilir. Al atomu 1.e- nu verir Al+1 olur Al atomu 2.e- nu verir Al+2 olur Al atomu 3.e- nu verir Al+3 olur Cl atomları 1 e alırlar -1 yüklü olurlar