Yarı Soy Metaller Nelerdir? Yarı Soy Metallerin Asitlerle Bazlarla Tepkimeleri Özellikleri

Yarı Soy Metaller Nelerdir? Yarı Soy Metallerin Asitlerle Bazlarla Tepkimeleri Özellikleri 

            Yarı Soy Metaller Bakır Civa Gümüş gibi Oksijenli asitlerle tepkimeye giren ama oksijensiz asitlerle tepkimeye girmeyen metallerdir .

– Cu, Hg , Ag gibi Oksijenli asitlerle tepkimeye giren ama oksijensiz asitlerle tepkimeye girmeyen metaller Yarı Soy Metaller olarak adlandırılır

  Yarı Soy Metaller Örnekler;

  • Bakır Cu
  • Civa Hg

Gümüş Ag gibi


YARI SOY METALLERİN TEPKİMELERİ

Yarı Soy Metallerin Oksijensiz Asitlerle Tepkimeleri

» Yarı soy metaller (Cu, Hg ve Ag) , Oksijensiz asitlerle (HCl, HBr gibi) tepkimeye girmezler.

YARI SOY METAL + OKSİJENSİZ ASİT → Tepkime Vermez.

(Cu,Ag,Hg) (HCl, HBr gibi)

Cu + HCI → Tepkime vermez.

Hg + HI → Tepkime vermez.

Ag + HBr → Tepkime vermez.


Yarı Soy Metallerin Oksijenli Asitlerle Tepkimeleri

» Yarı Soy metaller Oksijenli Asitlerle (H2S04 ve HN03 gibi ) tepkime verirler, metallerin yükseltgenmesini sağlarlar.. tuz, su ve H2 dışında (asidin türüne göre SO2, NO2, …) bir gaz oluşur.

YARI SOY METAL + OKSİJENLİ ASİT → TUZ + GAZ + H2O

(Cu,Ag,Hg) (H2SO4, HNO3…) (SO2, NO2, .)

Cu + 2H2S04→ CuS04 + S02 + 2H20

2Ag + 2H2S0→ Ag2S04 + S02 + H2O

Hg + HNO3→ Hg NO+ NO2+H2O

Oksijenli
Asit

H2S04

HN03,

H2C03

Oksijensiz
Asit

HCl

HBr

HF

Aktif Metaller++
Soy metaller
Au ,Pt ve Pd
——————–
Yarı soy metaller
Cu, Hg ,Ag
+————–

Yarı Soy Metallerin Bazlarla Tepkimeleri

-Yarı Soy Metaller Bazlarla Tepkime vermezler.Çünkü bazların kuvvetli ve derişik olanları yalnızca metallerden amfoter olanlarla tepkime verirler.

Asitler Bazların Metallerle Tepkimeleri Aktif Metaller Soy Metaller Konu Anlatımı Videosu TIKLA İzle  KİMYA DENİZİ Youtube

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

5 + 16 =