2020 YKS Kimya 12.Sınıf Konular Açıklamalar Kazanımlar Açıklandı 4 Mart 2020 KORONA Müfredatı TYT AYT Kimya Konuları Müfredatı Çıkacak Konular meb ösym ttkb açıklaması Meb Ösym

4 Mart 2020 GÜNCEL

T.C.MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖSYM TARAFINDAN 2020 YILINDA GERÇEKLEŞTİRİLECEK TYT VE AYT SINAVLARINA ESAS KİMYA DERSİ 12.SINIF KAZANIM VE AÇIKLAMALARI

2020 yılı TYT-AYT ve YDT sınavlarında dersler bazında sorulacak sorulara ait konu, kazanım ve açıklamalar yayımlandı.

1999-2018 YILLARI TÜM  DERSLER ÇIKMIŞ SORULAR TIKLA

2020 YKS Kimya 9.Sınıf Konuları  TIKLA

2020 YKS Kimya 10.Sınıf Konuları   TIKLA

2020 YKS Kimya 11.Sınıf Konuları  TIKLA

OGM Materyal KİMYA Soru Havuzu TIKLA

12. SINIF YKS KİMYA  Çıkacak  Konular Kazanımlar Amaçlar 

12.1. KİMYA VE ELEKTRİK

Anahtar kavramlar: anot, elektrik yükü, elektrolit, elektrolitik hücre, elektroliz, elektrot, Faraday sabiti, galvanik hücre, indirgenme, katodik koruma, katot, korozyon, metal kaplamacılık, metallerin aktiflik sırası, redoks, standart elektrot potansiyeli, tuz köprüsü, yarı hücre, yükseltgenme

12.1.1.1.Redoks tepkimelerini tanır.

a.Yükseltgenme ve indirgenme kavramları üzerinde durulur.

b.Redoks tepkimeleri denkleştirilerek yaygın yükseltgenler (O2, KMnO4, H2SO4, HNO3, H2O2) ve indirgenler (H2, SO2) tanıtılır.

c.İyonik redoks tepkimelerinin denkleştirilmesine girilmez.

12.1.1.2.Redoks tepkimeleriyle elektrik enerjisi arasındaki ilişkiyi açıklar.

a.İndirgen-yükseltgen arasındaki elektron alışverişinin doğrudan temas dışında bir yolla mümkün olup olmayacağının üzerinde durulur.

b.Elektrik enerjisi ile redoks tepkimesinin istemlilik/istemsizlik durumu ilişkilendirilir.

12.1.2.1. Elektrot ve elektrokimyasal hücre kavramlarını açıklar.

a.Katot ve anot kavramları, indirgenme-yükseltgenme ile ilişkilendirilerek ele alınır.

b.Elektrot, yarı-hücre ve hücre kavramları üzerinde durulur.

c.İnert elektrotların hangi durumlarda gerekli olduğu belirtilir,

ç. Pillerde tuz köprüsünün işlevi açıklanır.

12.1.3.1. Redoks tepkimelerinin istemliliğini standart elektrot potansiyellerini kullanarak açıklar.

a.Standart yarı hücre indirgenme potansiyelleri, standart hidrojen yarı hücresi ile

ilişkilendirilir.

b.Metallerin aktiflik sırası üzerinde durulur.

c.İki ayrı yarı hücre arasındaki istemli redoks tepkimesinin, standart indirgenme

potansiyelleri ile ilişkilendirilmesi sağlanır.

ç. Standart olmayan koşullarda elektrot potansiyellerinin hesaplanmasına yönelik çalışmalara yer verilir.

12.1.4.1.Standart koşullarda galvanik pillerin voltajını ve kullanım ömrünü örnekler vererek açıklar.

12.1.4.2.Lityum iyon pillerinin önemini kullanım alanlarıyla ilişkilendirerek açıklar.

12.1.5.1.Elektroliz olayını elektrik akımı, zaman ve değişime uğrayan madde kütlesi açısından açıklar.

a.1 mol elektronun toplam yükü üzerinden elektrik yükü-kütle ilişkisi kurulması sağlanır.

b.Yük birimi Coulomb (C) tanımlanır.

c.Faraday bağıntısı açıklanarak bu bağıntının kullanıldığı hesaplamalar yapılır.

12.1.5.2.Kimyasal maddelerin elektroliz yöntemiyle elde ediliş sürecini açıklar. Suyun elektrolizi ile hidrojen ve oksijen eldesi deneyi yaptırılır.

12.1.6.1. Korozyon önleme yöntemlerinin elektrokimyasal temellerini açıklar.

a.Korozyon kavramı açıklanır.

b.Korozyondan koruma süreci metallerin aktiflik sırası ile ilişkilendirilir; kurban elektrot kavramı üzerinde durulur.

12.2.KARBON KİMYASINA GİRİŞ

Anahtar kavramlar: anorganik bileşik, elmas, grafit, hibritleşme, molekül geometris|i, organik bileşik, π (pi) bağı, σ (sigma) bağı

12.2.1.1. Anorganik ve organik bileşikleri ayırt eder.

a. Organik bileşik kavramının tarihsel gelişimi açıklanır.

12.2.3.1. Karbon allotroplarının özelliklerini yapılarıyla ilişkilendirir.

a.Karbon elementinin çok sayıda bileşik oluşturma özelliği ile bağ yapma özelliği arasında ilişki kurulur.

b.Elmas ve grafitin incelenmesi sağlanarak fulleren, nanotüp ve grafenin yapıları vje önemleri üzerinde durulur.

12.2.4.1. Kovalent bağlı kimyasal türlerin Lewis formüllerini yazar. Oktetin aşıldığı moleküller kapsam dışıdır.

12.2.5.1.Tek, çift ve üçlü bağların oluşumunu hibrit ve atom orbitalleri temelinde açıklar.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

4 − 3 =