İçeriğe geç

Kimya Müfredat Programları Eğitim Programları

12.Sınıf Kimya Müfredatı Konular Kazanımlar Açıklamalar

Aşağıdaki program 09/01/2018 Tarih ve 30 sayılı Ortaöğretim Kimya Dersi Öğretim programına göre düzenlenmiştir.. 12.1. KİMYA VE ELEKTRİK Anahtar kavramlar: anot, elektrik yükü, elektrolit, elektrolitik hücre, elektroliz, elektrot, Faraday sabiti,galvanik hücre, indirgenme, katodik koruma, katot, korozyon, metal kaplamacılık, metallerin aktiflik sırası,redoks, standart elektrot potansiyeli, tuz köprüsü, yarı hücre, yükseltgenme 12.1.1. İndirgenme-Yükseltgenme Tepkimelerinde Elektrik Akımı 12.1.1.1.… Daha fazlasını oku »12.Sınıf Kimya Müfredatı Konular Kazanımlar Açıklamalar

11.Sınıf Kimya Müfredatı Konular Kazanımlar Açıklamalar

Aşağıdaki program 09/01/2018 Tarih ve 30 sayılı Ortaöğretim Kimya Dersi Öğretim programına göre düzenlenmiştir.. 11. SINIF ÜNİTE, KONU, KAZANIM VE AÇIKLAMALARI 11.1. MODERN ATOM TEORİSİ Anahtar kavramlar: atom, atom modeli, Aufbau Prensibi, değerlik elektronu, değerlik orbital, elektrondizilimi, elektron ilgisi, elektronegatiflik, enerji düzeyi (katman), Hund Kuralı, iyonlaşma enerjisi,kuantum sayıları, küresel simetri, orbital (dalga fonksiyonu), Pauli İlkesi,… Daha fazlasını oku »11.Sınıf Kimya Müfredatı Konular Kazanımlar Açıklamalar

10.Sınıf Kimya Müfredatı Konular Kazanımlar Açıklamalar

Aşağıdaki program 09/01/2018 Tarih ve 30 sayılı Ortaöğretim Kimya Dersi Öğretim programına göre düzenlenmiştir.. SINIF ÜNİTE, KONU, KAZANIM VE AÇIKLAMALARI 10.1. KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR Anahtar kavramlar: analiz (ayrışma) tepkimesi, asit-baz tepkimesi, çözünme-çökelme tepkimesi, kanun,kimyasal tepkime, mol, sentez (oluşum) tepkimesi, sınırlayıcı bileşen, tepkime denklemleri, yanmatepkimesi, yüzde verim 10.1.1. Kimyanın Temel Kanunları 10.1.1.1. Kimyanın… Daha fazlasını oku »10.Sınıf Kimya Müfredatı Konular Kazanımlar Açıklamalar

9. Sınıf Kimya Müfredatı Ünite, Konu, Kazanım Ve Açıklamalar

Aşağıdaki program 09/01/2018 Tarih ve 30 sayılı Ortaöğretim Kimya Dersi Öğretim programına göre düzenlenmiştir.. 9.1. KİMYA BİLİMİ Anahtar kavramlar: bileşik, bilim insanı, element, formül, kimya, laboratuvarda güvenlik, madde, sembol, simya 9.1.1 Simyadan Kimyaya 9.1.1.1. Kimyanın bilim olma sürecini açıklar. a.Simya ile kimya bilimi arasındaki fark vurgulanır. b. Kimya biliminin gelişim süreci ele alınırken Mezopotamya, Çin,… Daha fazlasını oku »9. Sınıf Kimya Müfredatı Ünite, Konu, Kazanım Ve Açıklamalar

Paylaş