ödsgm Coğrafya Kazanım Kavrama Testleri eba pdf indir meb 9.10.11.12.Sınıf Cevap Anahtarları

        Coğrafya Kazanım Kavrama Testleri, Milli Eğitim Bakanlığı  MEB Ölçme Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan https://odsgm.meb.gov.tr internet sitesinde öğrencilerin ve öğretmenlerin kullanımına sunulan Testlerden oluşuyor.

  Son yıllarda Merkezi Sınavlarda EBA  Coğrafya Kazanım Testlerine yakın soruların çıkmasıyla beraber daha fazla önem kazanmaya başladı .

  Destekleme ve Yetiştirme Kurslarında Coğrafya Kazanım Kavrama Testlerinin de kullanılmaya başlaması Eba Kazanım Coğrafya Testlerine olan ilgiyi artırdı.

Aşağıdaki bağlantıları tıklayarak o an için Eba da aktif olan 2018 2019 veya yayımlanmışsa 2019 2020 MEB Coğrafya Kazanım Kavrama Testleri pdf lerine ve Coğrafya Kazanım Kavrama Testleri  cevap anahtarlarına ulaşabilirsiniz..

9.SINIF COĞRAFYA KAZANIM TESTLERİ ödsgm pdf indir eba meb

 9. SINIF COĞRAFYA KAZANIM TESTLERİ TEST 1 Doğa ve İnsan Etkileşimi TEST 2 Dünyanın Şekli ve Sonuçları TEST 3 Dünya’nın Günlük Hareketi ve Sonuçları TEST 4 Dünya’nın Yıllık Hareketi ve Sonuçları TEST 5 Koordinat Sistemi – Mutlak ve Göreceli Konum TEST 6 Türkiye’nin Konumu TEST 7 Harita Bilgisi – I TEST 8 Harita Bilgisi – II TEST 9 İzohipsler TEST 10 Atmosfer, Hava Durumu ve İklim TEST 11 Sıcaklık TEST 12 Basınç ve Rüzgârlar TEST 13 Nem ve Yağış TEST 14 Büyük İklim Tipleri TEST 15 Türkiye’nin İklimini Etkileyen Faktörler ve İklim Elemanları TEST 16 Türkiye’de Görülen İklim Tipleri TEST 17 Yerleşmelerin Gelişimi, Yerleşme Doku ve Tipleri TEST 18 Türkiye’de Yerleşmelerin Gelişimi ve Fonksiyonel Özellikleri TEST 19 Dünya’nın Bölgeleri TEST 20 İnsanların Doğal Çevreyi Kullanma Biçimleri

 

10.SINIF COĞRAFYA KAZANIM KAVRAMA TESTLERİ ödsgm pdf indir eba meb

.10. SINIF COĞRAFYA KAZANIM TESTLERİ TEST 1 Dünyanın Tektonik Oluşumu ve Jeolojik Zamanlar TEST 2 İç Kuvvetlerin Yer şekillerinin Oluşum Sürecine Etkileri TEST 3 Türkiye’de İç Kuvvetler TEST 4 Kayaçlar ve Yeryüzü Şekilleri TEST 5 Dış Kuvvetlerin Yerşekillerinin Oluşum Sürecine Etkileri TEST 6 Türkiye’de Dış Kuvvetlerin Yerşekillerinin Oluşum Sürecine Etkisi TEST 7 Türkiye’nin Yerşekillerinin Temel Özellikleri TEST 8 Yeryüzündeki Su Kaynaklarının Sınıflandırılması TEST 9 Türkiye’nin Su Varlığı TEST 10 Toprak Oluşumu ve Toprak Türleri TEST 11 Türkiye’de Toprak Tipleri ve Toprak Kullanımı TEST 12 Yeryüzündeki Bitki Toplulukları TEST 13 Türkiye’nin Bitki Örtüsü TEST 14 Nüfus Özellikleri ve Nüfus Sayımları TEST 15 Dünya’da Nüfusun Alansal Dağılışı ve Nüfus Piramitleri TEST 16 Türkiye’nin Nüfus Özellikleri TEST 17 Göçlerin Nedenleri ve Sonuçları, Türkiye’de Göçler TEST 18 Ekonomik Faaliyetler TEST 19 Uluslararası Ulaşım Hatlarının Küresel ve Bölgesel Etkileri TEST 20 Doğal Afetlerin Oluşum Nedenleri, Dağılışı ve Etkileri

 

11.SINIF COĞRAFYA KAZANIM KAVRAMA TESTLERİ ödsgm pdf indir eba meb

.11. SINIF COĞRAFYA KAZANIM TESTLERİ TEST 1 Biyoçeşitlilik TEST 2 Madde Döngüleri ve Enerji Akışı TEST 3 Ekosistemlerin İşleyişi ve Su Ekosistemleri TEST 4 Nüfus Politikaları ve Türkiye’nin Nüfus Projeksiyonları TEST 5 Şehirlerin Fonksiyonel Özellikleri ve Etki Alanları TEST 6 Türkiye’deki Şehirlerin Fonksiyonel Özellikleri ve Kır Yerleşme Tipleri TEST 7 Doğal ve Beşeri Unsurların Üretim, Dağıtım ve Tüketim Üzerindeki Etkisi TEST 8 Doğal Kaynaklar TEST 9 Türkiye’de Uygulanan Ekonomi Politikaları ve Ekonominin Sektörel Dağılımı TEST 10 Türkiye’de Tarım TEST 11 Türkiye’de Hayvancılık TEST 12 Türkiye’de Madenler ve Enerji Kaynakları TEST 13 Türkiye’de Sanayi TEST 14 İlk Kültür Merkezleri TEST 15 Kültür Bölgeleri ve Türk Kültürü TEST 16 Küresel Ticaret ile Hammadde, Üretim, Pazar İlişkisi TEST 17 Turizm Faaliyetlerinin Ülkelerarası Etkileşimde Rolü TEST 18 Ülkeleri Tanıyalım TEST 19 Bölgesel ve Kültürel Örgütler TEST 20 Doğal Kaynak Kullanımı ve Çevresel Etkileri

 

12.SINIF COĞRAFYA KAZANIM KAVRAMA TESTLERİ ödsgm pdf indir eba meb

.12. SINIF COĞRAFYA KAZANIM TESTLERİ TEST 1 Doğadaki Ekstrem Olaylar TEST 2 Doğal Sistemlerdeki Değişimlerin Geleceğe Etkisi TEST 3 Ekonomik Faaliyetlerin Sosyal ve Kültürel Etkileri TEST 4 Şehirleşme, Sanayi ve Göç İlişkisi TEST 5 Türkiye’deki Bölgesel Kalkınma Projeleri ve Bölge Sınıflandırılması TEST 6 Ulaşım Sistemleri ve Kalkınma TEST 7 Türkiye’de Ulaşım Sistemlerinin Gelişimi TEST 8 Dünya Ticaret Ağları ve Küresel Ekonomi TEST 9 Türkiye’de İç ve Dış Ticaret TEST 10 Türkiye’yi Sembolize Eden Doğal ve Kültürel Değerler TEST 11 Dünya Turizminde Türkiye’nin Yeri ve Turizm Politikaları TEST 12 Kıtaların, Okyanusların ve Ülkelerin Konumunun Etkileri TEST 13 Tarihsel Süreçte Türkiye’nin Jeopolitiği TEST 14 Gelişmişlik Seviyelerine Göre Ülkeler – 1 TEST 15 Gelişmişlik Seviyelerine Göre Ülkeler – 2 TEST 16 Doğal Kaynakların Bölgesel ve Küresel Etkisi TEST 17 Enerji Taşımacılığı TEST 18 Sıcak Çatışma Bölgeleri TEST 19 Doğanın İşleyişi ve Doğadaki Tehlikeler TEST 20 Doğal Mirasın Korunması ve Çevre Bilinci

 

COĞRAFYA KAZANIM KAVRAMA TESTLERİ Cevap Anahtarları ödsgm pdf indir eba meb 9. 10. 11. 12. Sınıf 

» 9.Sınıf COĞRAFYA Kazanım Kavrama Testleri Cevap Anahtarı eba

» 10.Sınıf COĞRAFYA Kazanım Kavrama Testleri Cevap Anahtarı eba

» 11.Sınıf COĞRAFYA Kazanım Kavrama Testleri Cevap Anahtarı eba

» 12.Sınıf COĞRAFYA Kavrama Testleri Cevap Anahtarı eba


ödsgm coğrafya, coğrafya pdf,coğrafya kazanım kavrama testleri pdf,coğrafya kazanım testleri cevapları,coğrafya test,coğrafya kavrama testleri indir,kazanım testleri coğrafya ,coğrafya test eba meb,meb kazanım testleri, coğrafya kazanım kavrama 9 10 11 12.sınıf

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

8 − 5 =