İçeriğe geç

ödsgm Coğrafya Kazanım Kavrama Testleri eba pdf indir meb 9.10.11.12.Sınıf Cevap Anahtarları

ödsgm Coğrafya Kazanım Kavrama Testleri eba pdf indir meb 9.10.11.12.Sınıf Cevap Anahtarları

    Coğrafya Kazanım Kavrama Testleri, Milli Eğitim Bakanlığı MEB Ölçme Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan https://odsgm.meb.gov.tr internet sitesinde öğrencilerin ve öğretmenlerin kullanımına sunulan Testlerden oluşuyor.

       Son yıllarda Merkezi Sınavlarda EBA Coğrafya Kazanım Testlerine yakın soruların çıkmasıyla beraber daha fazla önem kazanmaya başladı .

Destekleme ve Yetiştirme Destekmateryalında Coğrafya Kazanım Kavrama Testlerinin de kullanılmaya başlaması Eba Kazanım Coğrafya Testlerine olan ilgiyi artırdı.

Aşağıdaki bağlantıları tıklayarak  MEB Coğrafya Kazanım Kavrama Testleri pdf lerine ve Coğrafya Kazanım Kavrama Testleri cevap anahtarlarına ulaşabilirsiniz..


9.SINIF COĞRAFYA KAZANIM TESTLERİ 

TEST – 1 (Doğa ve İnsan Etkileşimi)

TEST – 2 (Dünyanın Şekli ve Sonuçları)

TEST – 3 (Dünya’nın Günlük Hareketi ve Sonuçları)

TEST – 4 (Dünya’nın Yıllık Hareketi ve Sonuçları)

TEST – 5 (Koordinat Sistemi – Mutlak ve Göreceli Konum)

TEST – 6 (Türkiye’nin Konumu)

TEST – 7 (Harita Bilgisi – 1)

TEST – 8 (Harita Bilgisi – 2)

TEST – 9 (İzohipsler)

TEST – 10 (Atmosfer, Hava Durumu ve İklim)

TEST – 11 (Sıcaklık)

TEST – 12 (Basınç ve Rüzgârlar)

TEST – 13 (Nem ve Yağış)

TEST – 14 (Büyük İklim Tipleri)

TEST – 15 (Türkiye’nin İklimini Etkileyen Faktörler ve İklim Elemanları)

TEST – 16 (Türkiye’de Görülen İklim Tipleri)

TEST – 17 (Yerleşmelerin Gelişimi, Yerleşme Doku ve Tipleri)

TEST – 18 (Türkiye’de Yerleşmelerin Gelişimi ve Fonksiyonel Özellikleri)

TEST – 19 (Dünya’nın Bölgeleri)

TEST – 20 (İnsanların Doğal Çevreyi Kullanma Biçimleri)

9.SINIF KİMYA KAZANIM TESTLERİ  ÇÖZÜMLERİ İÇİN TIKLA

10.SINIF KİMYA KAZANIM TESTLERİ ÇÖZÜMLERİ İÇİN TIKLA


10.SINIF COĞRAFYA KAZANIM KAVRAMA TESTLERİ 

TEST – 1 (Dünyanın Tektonik Oluşumu ve Jeolojik Zamanlar)

TEST – 2 (İç Kuvvetlerin Yer şekillerinin Oluşum Sürecine Etkileri)

TEST – 3 (Türkiye’de İç Kuvvetler)

TEST – 4 (Kayaçlar ve Yeryüzü Şekilleri)

TEST – 5 (Dış Kuvvetlerin Yer şekillerinin Oluşum Sürecine Etkileri)

TEST – 6 (Türkiye’de Dış Kuvvetlerin Yer şekillerinin Oluşum Sürecine Etkisi)

TEST – 7 (Türkiye’nin Yer şekillerinin Temel Özellikleri)

TEST – 8 (Yeryüzündeki Su Kaynaklarının Sınıflandırılması)

TEST – 9 (Türkiye’nin Su Varlığı)

TEST – 10 (Toprak Oluşumu ve Toprak Türleri)

TEST – 11 (Türkiye’de Toprak Tipleri ve Toprak Kullanımı)

TEST – 12 (Yeryüzündeki Bitki Toplulukları)

TEST – 13 (Türkiye’nin Bitki Örtüsü)

TEST – 14 (Nüfus Özellikleri ve Nüfus Sayımları)

TEST – 15 (Dünya’da Nüfusun Alansal Dağılışı ve Nüfus Piramitleri)

TEST – 16 (Türkiye’nin Nüfus Özellikleri)

TEST – 17 (Göçlerin Nedenleri ve Sonuçları, Türkiye’de Göçler)

TEST – 18 (Ekonomik Faaliyetler)

TEST – 19 (Uluslararası Ulaşım Hatlarının Küresel ve Bölgesel Etkileri)

TEST – 20 (Doğal Afetlerin Oluşum Nedenleri, Dağılışı ve Etkileri)


11.SINIF COĞRAFYA KAZANIM KAVRAMA TESTLERİ 

TEST – 1 (Biyoçeşitlilik)

TEST – 2 (Madde Döngüleri ve Enerji Akışı)

TEST – 3 (Ekosistemlerin İşleyişi ve Su Ekosistemleri)

TEST – 4 (Nüfus Politikaları ve Türkiye’nin Nüfus Projeksiyonları)

TEST – 5 (Şehirlerin Fonksiyonel Özellikleri ve Etki Alanları)

TEST – 6 (Türkiye’deki Şehirlerin Fonksiyonel Özellikleri ve Kır Yerleşme Tipleri)

TEST – 7 (Doğal ve Beşeri Unsurların Üretim, Dağıtım ve Tüketim Üzerindeki Etkisi)

TEST – 8 (Doğal Kaynaklar)

TEST – 9 (Türkiye’de Uygulanan Ekonomi Politikaları ve Ekonominin Sektörel Dağılımı)

TEST – 10 (Türkiye’de Tarım)

TEST – 11 (Türkiye’de Hayvancılık)

TEST – 12 (Türkiye’de Madenler ve Enerji Kaynakları)

TEST – 13 (Türkiye’de Sanayi)

TEST – 14 (İlk Kültür Merkezleri)

TEST – 15 (Kültür Bölgeleri ve Türk Kültürü)

TEST – 16 (Küresel Ticaret ile Hammadde, Üretim, Pazar İlişkisi)

TEST – 17 (Turizm Faaliyetlerinin Ülkelerarası Etkileşimde Rolü)

TEST – 18 (Ülkeleri Tanıyalım)

TEST – 19 (Bölgesel ve Kültürel Örgütler)

TEST – 20 (Doğal Kaynak Kullanımı ve Çevresel Etkileri)


12.SINIF COĞRAFYA KAZANIM KAVRAMA TESTLERİ 

TEST – 1 (Doğadaki Ekstrem Olaylar)

TEST – 2 (Doğal Sistemlerdeki Değişimlerin Geleceğe Etkisi)

TEST – 3 (Ekonomik Faaliyetlerin Sosyal ve Kültürel Etkileri)

TEST – 4 (Şehirleşme, Sanayi ve Göç İlişkisi)

TEST – 5 (Türkiye’deki Bölgesel Kalkınma Projeleri ve Bölge Sınıflandırılması)

TEST – 6 (Ulaşım Sistemleri ve Kalkınma)

TEST – 7 (Türkiye’de Ulaşım Sistemlerinin Gelişimi)

TEST – 8 (Dünya Ticaret Ağları ve Küresel Ekonomi)

TEST – 9 (Türkiye’de İç ve Dış Ticaret)

TEST – 10 (Türkiye’yi Sembolize Eden Doğal ve Kültürel Değerler)

TEST – 11 (Dünya Turizminde Türkiye’nin Yeri ve Turizm Politikaları)

TEST – 12 Kıtaların, Okyanusların ve Ülkelerin Konumunun Etkileri)

TEST – 13 (Tarihsel Süreçte Türkiye’nin Jeopolitiği)

TEST – 14 (Gelişmişlik Seviyelerine Göre Ülkeler – 1)

TEST – 15 (Gelişmişlik Seviyelerine Göre Ülkeler – 2)

TEST – 16 (Doğal Kaynakların Bölgesel ve Küresel Etkisi)

TEST – 17 (Enerji Taşımacılığı)

TEST – 18 (Sıcak Çatışma Bölgeleri)

TEST – 19 (Doğanın İşleyişi ve Doğadaki Tehlikeler)

TEST – 20 (Doğal Mirasın Korunması ve Çevre Bilinci)


MEZUN COĞRAFYA KAZANIM KAVRAMA TESTLERİ 

TEST – 1 (İnsan, Doğa ve Çevre)

TEST – 2 (Dünya’nın Şekli ve Sonuçları)

TEST – 3 (Dünya’nın Hareketleri ve Sonuçları)

TEST – 4 (Koordinat Sistemi ve Türkiye’nin Konumu)

TEST – 5 (Harita Bilgisi ve İzohipsler)

TEST – 6 (Atmosfer, Hava Durumu, İklim ve Sıcaklık)

TEST – 7 (Basınç ve Rüzgârlar)

TEST – 8 (Nem ve Yağış)

TEST – 9 (Yeryüzündeki İklim Tipleri)

TEST – 10 (Türkiye’nin İklim Özellikleri)

TEST – 11 (Yerleşmelerin Gelişimi, Yerleşme Doku ve Tipleri ve Türkiye’de Yerleşme)

TEST – 12 (Türkiye’den ve Dünya’dan Bölge Türleri)

TEST – 13 (İnsanların Doğal Çevreyi Kullanma Biçimleri)

TEST – 14 (Dünyanın Tektonik Oluşumu, Jeolojik Zamanlar ve Kayaçlar)

TEST – 15 (İç Kuvvetler ve Türkiye’deki Yer Şekillerinin Oluşum Sürecine Etkileri)

TEST – 16 (Dış Kuvvetler ve Türkiye’deki Yer Şekillerinin Oluşum Sürecine Etkileri – I)

TEST – 17 (Dış Kuvvetler ve Türkiye’deki Yer Şekillerinin Oluşum Sürecine Etkileri – II)

TEST – 18 (Yeryüzündeki Su Kaynakları ve Türkiye’nin Su Varlığı)

TEST – 19 (Toprak Oluşumu ve Türkiye’nin Toprakları)

TEST – 20 (Yeryüzündeki Bitki Toplulukları ve Türkiye’nin Bitki Örtüsü)

TEST – 21 (Nüfusun Yapısal Özellikleri ve Nüfus Piramitleri)

TEST – 22 (Türkiye’nin Nüfus Özellikleri)

TEST – 23 (Dünya’da ve Türkiye’de Göçler)

TEST – 24 (Ekonomik Faaliyetler)

TEST – 25 (Bölgeler ve Ulaşım)

TEST – 26 (Doğal Afetler, Çevre ve Toplum)

TEST – 27 (Türkiye’de Doğal Afetler)

TEST – 28 (Biyoçeşitlilik ve Madde Döngüsü)

TEST – 29 (Ekstrem Olaylar ve Doğa Olaylarının Geleceği)

TEST – 30 (Nüfus Politikaları, Şehirlerin Fonksiyonları ve Etki Alanları)

TEST – 31 (Türkiye’nin Nüfus Politikaları ve Nüfus Projeksiyonları)

TEST – 32 (Doğal ve Beşeri Unsurların Üretim, Dağıtım ve Tüketim Üzerindeki Etkisi)

TEST – 33 (Türkiye’de Arazi Kullanımı)

TEST – 34 (Türkiye’de Tarım ve Hayvancılık)

TEST – 35 (Türkiye’nin Madenleri ve Enerji Kaynakları)

TEST – 36 (Türkiye’de Sanayi)

TEST – 37 (Türkiye’de Ulaşım Sistemlerinin Gelişimi ve Türkiye’de Ticaret)

TEST – 38 (Dünya Turizminde Türkiye’nin Yeri ve Önemi)

TEST – 39 (Türkiye’nin Bölgesel Kalkınma Planları)

TEST – 40 (İlk Kültür Merkezleri ve Medeniyetlerin Merkezi Türkiye)

TEST – 41 (Geçmişten Geleceğe Türkiye’nin Jeopolitiği)

TEST – 42 (Türkiye’nin Uluslararası Örgütlerle İlişkisi)

TEST – 43 (Enerji Taşımacılığı ve Sıcak Çatışma Bölgeleri)

TEST – 44 (Küresel Ticaret ve Turizm)

TEST – 45 (Gelişmişlik Seviyelerine Göre Ülkeler – 1)

TEST – 46 (Gelişmişlik Seviyelerine Göre Ülkeler – 2)

TEST – 47 (Doğal Kaynakların Kullanımı, Çevresel Etkileri ve Çevre Sorunları)

TEST – 48 (Doğal Mirasın Korunması ve Çevre Bilinci)


COĞRAFYA KAZANIM KAVRAMA TESTLERİ Cevap Anahtarları ödsgm pdf indir eba meb 9. 10. 11. 12. Sınıf

» 9.Sınıf COĞRAFYA Kazanım Kavrama Testleri Cevap Anahtarı eba

» 10.Sınıf COĞRAFYA Kazanım Kavrama Testleri Cevap Anahtarı eba

» 11.Sınıf COĞRAFYA Kazanım Kavrama Testleri Cevap Anahtarı eba

» 12.Sınıf COĞRAFYA Kavrama Testleri Cevap Anahtarı eba

» Mezun COĞRAFYA Kavrama Testleri Cevap Anahtarı eba


ödsgm coğrafya, coğrafya pdf,coğrafya kazanım kavrama testleri pdf,coğrafya kazanım testleri cevapları,coğrafya test,coğrafya kavrama testleri indir,kazanım testleri coğrafya ,coğrafya test eba meb,meb kazanım testleri, coğrafya kazanım kavrama 9 10 11 12.sınıf

Paylaş