İçeriğe geç

TARİH KAZANIM TESTLERİ 2022 2023 pdf indir meb odsgm .meb.gov.tr 9.Sınıf 10.Sınıf 11.Sınıf 12.Sınıf Cevap Anahtarları

 2022 2023 Tarih Kazanım Testleri eba pdf indir meb odsgm .meb.gov.tr 9.Sınıf 10.Sınıf 11.Sınıf 12.Sınıf Mezun Cevap Anahtarları

     Tarih Kazanım Kavrama Testleri, Milli Eğitim Bakanlığı MEB Ölçme Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan https://odsgm.meb.gov.tr internet sitesinde öğrencilerin ve öğretmenlerin kullanımına sunulan Testlerden oluşuyor.

  Son yıllarda Merkezi Sınavlarda EBA Tarih Kazanım Testlerine yakın soruların çıkmasıyla beraber daha fazla önem kazanmaya başladı .Öğrenciler en çok” eba tarih testleri,tyt tarih kazanım testleri,tyt tarih meb kazanım testleri,eba tarih kazanım testleri,meb kazanım testleri tarih,tarih kazanım kavrama testi,meb tarih kazanım testleri,tarih kazanım testleri,eba kazanım testleri,eba tarih,kazanım testleri tarih,eba test tarih,eba tarih soruları,dyk testleri,eba kazanım,tarih eba testleri,meb kazanım tarih,eba testleri, ”aramalarını yaptılar.

    Destekleme ve Yetiştirme Kurslarında Tarih Kazanım Kavrama Testlerinin de kullanılmaya başlaması Eba Kazanım Tarih Testlerine olan ilgiyi artırdı.

Aşağıdaki bağlantıları tıklayarak MEB Tarih Kazanım Kavrama Testleri pdf lerine ve Tarih Kazanım Kavrama Testleri cevap anahtarlarına ulaşabilirsiniz..


9.SINIF TARİH KAZANIM KAVRAMA TESTLERİ 2022 2023

.9. SINIF TARİH KAZANIM TESTLERİ TEST 1 Tarih ve Zaman – 1 TEST 2 Tarih ve Zaman – 2 TEST 3 İnsanlığın İlk Dönemleri – 1 TEST 4 İnsanlığın İlk Dönemleri – 2 TEST 5 İnsanlığın İlk Dönemleri – 3 TEST 6 İnsanlığın İlk Dönemleri – 4 TEST 7 Orta Çağ’da Dünya – 1 TEST 8 Orta Çağ’da Dünya – 2 TEST 9 Orta Çağ’da Dünya – 3 TEST 10 İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası – 1 TEST 11 İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası – 2 TEST 12 İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası – 3 TEST 13 İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası – 4 TEST 14 İslam Medeniyetinin Doğuşu – 1 TEST 15 İslam Medeniyetinin Doğuşu – 2 TEST 16 İslam Medeniyetinin Doğuşu – 3 TEST 17 İslam Medeniyetinin Doğuşu – 4 TEST 18 Türklerin İslamiyeti Kabulü ve İlk Türk İslam Devletleri – 1 TEST 19 Türklerin İslamiyeti Kabulü ve İlk Türk İslam Devletleri – 2 TEST 20 Türklerin İslamiyeti Kabulü ve İlk Türk İslam Devletleri – 3

10.SINIF TARİH KAZANIM KAVRAMA TESTLERİ 2022 2023

.10. SINIF TARİH KAZANIM TESTLERİ TEST 1 Yerleşme ve Devletleşme Sürecinde Selçuklu Türkiyesi – 1 TEST 2 Yerleşme ve Devletleşme Sürecinde Selçuklu Türkiyesi – 2 TEST 3 Yerleşme ve Devletleşme Sürecinde Selçuklu Türkiyesi – 3 TEST 4 Beylikten Devlete Osmanlı Siyaseti 1302-1453 – 1 TEST 5 Beylikten Devlete Osmanlı Siyaseti 1302-1453 – 2 TEST 6 Beylikten Devlete Osmanlı Siyaseti 1302-1453 – 3 TEST 7 Devletleşme Sürecinde Savaşçılar ve Askerler – 1 TEST 8 Devletleşme Sürecinde Savaşçılar ve Askerler – 2 TEST 9 Beylikten Devlete Osmanlı Medeniyeti – 1 TEST 10 Beylikten Devlete Osmanlı Medeniyeti – 2 TEST 11 Dünya Gücü Osmanlı 1453 – 1595 – 1 TEST 12 Dünya Gücü Osmanlı 1453 – 1595 – 2 TEST 13 Dünya Gücü Osmanlı 1453 – 1595 – 3 TEST 14 Dünya Gücü Osmanlı 1453 – 1595 – 4 TEST 15 Dünya Gücü Osmanlı 1453 – 1595 – 5 TEST 16 Sultan ve Osmanlı Merkez Teşkilatı – 1 TEST 17 Sultan ve Osmanlı Merkez Teşkilatı – 2 TEST 18 Klasik Çağda Osmanlı Toplum Düzeni – 1 TEST 19 Klasik Çağda Osmanlı Toplum Düzeni – 2 TEST 20 Klasik Çağda Osmanlı Toplum Düzeni – 3

11.SINIF TARİH KAZANIM KAVRAMA TESTLERİ 2022 2023

.11. SINIF TARİH KAZANIM TESTLERİ TEST 1 Değişen Dünya Dengeleri Karşısında Osmanlı Siyaseti 1595 – 1774 – 1 TEST 2 Değişen Dünya Dengeleri Karşısında Osmanlı Siyaseti 1595 – 1774 – 2 TEST 3 Değişen Dünya Dengeleri Karşısında Osmanlı Siyaseti 1595 – 1774 – 3 TEST 4 Değişen Dünya Dengeleri Karşısında Osmanlı Siyaseti 1595 – 1774 – 4 TEST 5 Değişim Çağında Avrupa ve Osmanlı – 1 TEST 6 Değişim Çağında Avrupa ve Osmanlı – 2 TEST 7 Değişim Çağında Avrupa ve Osmanlı – 3 TEST 8 Uluslararası İlişkilerde Denge Stratejisi – 1 TEST 9 Uluslararası İlişkilerde Denge Stratejisi 1774 – 1914 – 2 TEST 10 Uluslararası İlişkilerde Denge Stratejisi 1774 – 1914 – 3 TEST 11 Uluslararası İlişkilerde Denge Stratejisi 1774 – 1914 – 4 TEST 12 Devrimler Çağında Değişen Devlet-Toplum İlişkileri – 1 TEST 13 Devrimler Çağında Değişen Devlet-Toplum İlişkileri – 2 TEST 14 Devrimler Çağında Değişen Devlet-Toplum İlişkileri – 3 TEST 15 Devrimler Çağında Değişen Devlet-Toplum İlişkileri – 4 TEST 16 Sermaye ve Emek – 1 TEST 17 Sermaye ve Emek – 2 TEST 18 Sermaye ve Emek – 3 TEST 19 XIX. ve XX. Yüzyılda Değişen Gündelik Hayat – 1 TEST 20 XIX. ve XX. Yüzyılda Değişen Gündelik Hayat – 2

12.SINIF TARİH KAZANIM KAVRAMA TESTLERİ 2022 2023

.12. SINIF TARİH KAZANIM TESTLERİ TEST 1 20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti ve Dünya – 1 TEST 2 20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti ve Dünya – 2 TEST 3 Millî Mücadele – 1 TEST 4 Millî Mücadele – 2 TEST 5 Millî Mücadele – 3 TEST 6 Millî Mücadele – 4 TEST 7 Atatürkçülük ve Türk İnkılabı – 1 TEST 8 Atatürkçülük ve Türk İnkılabı – 2 TEST 9 Atatürkçülük ve Türk İnkılabı – 3 TEST 10 Atatürkçülük ve Türk İnkılabı – 4 TEST 11 Atatürkçülük ve Türk İnkılabı – 5 TEST 12 İki Savaş Arasındaki Dönemde Türkiye ve Dünya – 1 TEST 13 İki Savaş Arasındaki Dönemde Türkiye ve Dünya – 2 TEST 14 II. Dünya Savaşı Sürecinde Türkiye ve Dünya – 1 TEST 15 II. Dünya Savaşı Sürecinde Türkiye ve Dünya – 2 TEST 16 II. Dünya Savaşı Sonrasında Türkiye ve Dünya – 1 TEST 17 II. Dünya Savaşı Sonrasında Türkiye ve Dünya – 2 TEST 18 Toplumsal Devrim Çağında Dünya ve Türkiye – 1 TEST 19 Toplumsal Devrim Çağında Dünya ve Türkiye – 2 TEST 20 21. Yüzyılın Eşiğinde Türkiye ve Dünya 19438

MEZUN TARİH KAZANIM KAVRAMA TESTLERİ 

TEST – 1 (Tarih Bilimi)TEST – 2 (Uygarlığın Doğuşu ve İlk Uygarlıklar – 1)TEST – 3 (Uygarlığın Doğuşu ve İlk Uygarlıklar – 2)TEST – 4 (İlk Türk Devletleri – 1)TEST – 5 (İlk Türk Devletleri – 2)TEST – 6 (İslam Tarihi ve Uygarlığı)TEST – 7 (Türk – İslam Devletleri – 1)TEST – 8 (Türk – İslam Devletleri – 2)TEST – 9 (Türkiye Tarihi – 1)TEST – 10 (Türkiye Tarihi – 2)TEST – 11 (Beylikten Devlete / 1300 – 1453)TEST – 12 (Dünya Gücü: Osmanlı Devleti (1453-1600) – 1)TEST – 13 (Dünya Gücü: Osmanlı Devleti (1453-1600) – 2)TEST – 14 (Dünya Gücü Osmanlı Devleti / 1453-1600)TEST – 15 (Dünya Gücü Osmanlı Devleti / 1453-1600)TEST – 16 (Dünya Gücü Osmanlı Devleti / 1453-1600)TEST – 17 (Dünya Gücü Osmanlı Devleti / 1453-1600)TEST – 18 (Arayış Yılları / XVII. Yüzyıl)TEST – 19 (XVIII. Yüzyılda Değişim ve Diplomasi)TEST – 20 (En Uzun Yüzyıl (1800-1922) – 1)TEST – 21 (En Uzun Yüzyıl (1800-1922) – 2)TEST – 22 (En Uzun Yüzyıl (1800-1922) – 3)TEST – 23 (En Uzun Yüzyıl (1800-1922) – 4)TEST – 24 (En Uzun Yüzyıl (1800-1922) – 5)TEST – 25 (XX. Yüzyılda Osmanlı Devleti ve Savaşlar – 1881’den 1919’a Mustafa Kemal)TEST – 26 (XX. Yüzyılda Osmanlı Devleti ve Savaşlar – 1)TEST – 27 (XX. Yüzyılda Osmanlı Devleti ve Savaşlar – 2)TEST – 28 (Millî Mücadele’nin Hazırlık Dönemi)TEST – 29 (Kurtuluş Savaş’ında Cepheler)TEST – 30 (Kurtuluş Savaş’ında Cepheler ve Türk İnkılabı)TEST – 31 (Türk İnkılabı – 1)TEST – 32 (Türk İnkılabı – 2)TEST – 33 (Atatürkçülük ve Atatürk İlkeleri)TEST – 34 (Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası / Atatürk’ün Ölümü – 1)TEST – 35 (Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası / Atatürk’ün Ölümü – 2)TEST – 36 (İki Savaş Arasındaki Dönemde Türkiye ve Dünya)TEST – 37 (II. Dünya Savaşı Sürecinde Türkiye ve Dünya – 1)TEST – 38 (II. Dünya Savaşı Sürecinde Türkiye ve Dünya – 2)TEST – 39 (II. Dünya Savaşı Sonrasında Türkiye ve Dünya – 1)TEST – 40 (II. Dünya Savaşı Sonrasında Türkiye ve Dünya – 2)TEST – 41 (Toplumsal Devrim Çağında Dünya ve Türkiye – 1)TEST – 42 (Toplumsal Devrim Çağında Dünya ve Türkiye – 2)TEST – 43 (XXI. Yüzyılın Eşiğinde Türkiye ve Dünya)


TARİH KAZANIM KAVRAMA TESTLERİ Cevap Anahtarları ödsgm pdf indir eba meb 9. 10. 11. 12. Sınıf

» 9.Sınıf TARİH Kazanım Kavrama Testleri Cevap Anahtarı eba

» 10.Sınıf TARİH Kazanım Kavrama Testleri Cevap Anahtarı eba

» 11.Sınıf TARİH Kazanım Kavrama Testleri Cevap Anahtarı eba

» 12.Sınıf TARİH Kavrama Testleri Cevap Anahtarı eba

» Mezun TARİH Kavrama Testleri Cevap Anahtarı eba

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Paylaş