İçeriğe geç

Döberenier Peryodik Cetvel Triadlar Yasası (Üçlüler Kuralı)

       Döberenier Peryodik Cetvel 

  • Elementlerin ilk sistematik gruplamasını (yapılarındaki benzerliklere göre) 1829’da Alman kimyacı Johann Wolfgang DÖBEREİNER yapmıştır

Benzer kimyasal özellik gösteren elementleri üçlü gruplara (Triadlar kuralı) ayırmıştır

  • Artan atom kütlelerine (Kütle numaralarına) göre sıralanmıştır.
  • Belirli bir düzende değişen Fiziksel Özelliklerine göre elementleri üçerli gruplar hâlinde sınıflandırmıştır.
  • Döbereiner, triadlar sistemine göre elementlerin fiziksel özelliklerinin atom kütleleri ile değiştiği fikrini ortaya atmıştır.
  • Halojen triadında yer alan üç elementin (klor, brom ve iyot) atomik kütle, yoğunluk, kaynama noktası ve erime noktasıgibi bazı fiziksel özellikleri verilmiştir.Bu elementlerin atom kütleleri klordan iyoda doğru artmaktadır. Buradaki en önemli nokta ise ortadaki brom elementin atom kütlesinin, klor ve iyot elementlerinin atom kütlelerinin ortalamasına hemen hemen eşit olmasıdır.

  • Bu durumun diğer birçok (Ca, Sr, Ba), (Li, Na, K), gibi üçlü element grupları için geçerli olduğunu göstermiştir.
  • Döbereiner 3 lü gruplar, Artan Kütle numaraları, fiziksel özellik,
  • Newlends 8 li gruplar, Artan Kütle numaraları, fiziksel özellik,

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Paylaş