GenelPopüler Yazılar

2019 TYT Soruları ve Cevapları Yorumları Zormuydu? Kolay mıydı? ne zaman açıklanacak? 

Türkiye ve KKTC deki ÖSYM sınav merkezlerinde 2,5 milyon adayın ter döktüğü YKS Sınavının ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi( TYT) sona erdi.

Sınavın sona ermesiyle adaylar ve adayların yakınları sınavın zorluğunu sorgulamaya başladılar.


2019 TYT zormuydu?

2019 TYT kolay mıydı?

2019 TYT de iptal edilen soru varmı?

Sınav soruları ve cevapları ne zaman nerede açıklanacak yayımlanacak?

2019 YKS TYT  AYT YDT Soruları  Cevapları Çözümleri pdf  ÖSYM

Biz de yorumları sizin için derledik.

HABERTÜRK KANALI 

ADİL KURT (EĞİTİMCİ) Yorumuyla

TYT sınavı nasıldı? Eğitimciler 2019 YKS sınavı için ne diyor? TYT zor muydu, kolay mıydı?

 

DOĞA KOLEJİ

2019 TYT Yorumları

MATEMATİK SORULARI 2019 TYT yorumları

Matematik Bölüm Başkanı Arzu Uz

TYT Matematik soruları için öğrencilerimiz geçen yılla paralellik gösterdiğini, sınavın yeni nesil matematik sorularından oluştuğunu ifade ettiler. Soruların neredeyse tamamı günlük hayatla ilişkilendirilmiş, modellenmiş olarak karşımıza çıktı. Öğrencilerimiz problemler için hem okuduğunu anlamayı ölçen hem de yorum yeteneklerini değerlendiren sorular olduğunu; fakat çözümlerin kısa olduğunu belirttiler. Bunun sonucunda zaman yönetiminde sıkıntı yaşadıklarını söylediler. Özellikle geometri sorularında formüller soruların içinde verilmişti, klasik geometri soruları yerine günlük hayattaki nesneler kullanılmıştı. Katlama sorularının ayırt edici olacağını söylenebilir. MEB’in açıkladığı kazanımlara ve uyguladığımız deneme sınavlarına uyumlu bir sınavdı. Tek-çift sayılarla ilgili çıkan soru öğrencilerin üzerinde en çok tartıştığı, matematik testinin de en dikkat çekici sorusu oldu. Öğrencilerimizden aldığımız bilgiler doğrultusunda bu sorunun iptal olacağını düşünüyoruz. Matematik testi, TYT’nin ayırt edici testi olmaya devam etti.

TÜRKÇE SORULARI 2019 TYT yorumları

Türk Dili ve Edebiyatı Bölüm Başkanı Eda Dağdelen

TYT’de Türkçe sorularından 28’i anlama ve yorumlamayla ilgili sorulurken 12 soru ise dil bilgisinden soruldu. Dil bilgisi sorularının bir kısmı önceki yıllarda olduğu gibi bir soruda birden çok kazanımı ölçmeye yönelikti. Öğrencilerden aldığımız yorumlara göre soruların zorluk derecesi orta düzeydeydi, soruların çeldiricileri kuvvetliydi, bu yönüyle paragraf soruları öğrencileri zorladı. Anlatım bozukluğu, cümle çeşitleri ve fiilde çatı konularından soru gelmediği geribildirimini aldık. Paragraf soruları geçen yıla benzerdi, yeni nesil soru diyebileceğimiz geçen yıl sınavda ilk defa sorulan sorular bu yıl da soruldu. Öğrencilerin zaman yönetimi becerilerinin bu sınavda başarıları üzerinde etkili olabileceğini yorumuna varılabilir.

FİZİK SORULARI 2019 TYT yorumları

Fizik Bölüm Başkanı İlhan Bulut

Sorular,  beklentilerimizin paralelindeydi. Gündelik hayatın içinden, hikayeleştirilerek kurgulanmış ve öğrencilerimizin temel bilgilerle çözebileceği sorular vardı. 9 ve 10. sınıf müfredatı kazanımlarının dengeli olarak ölçüldüğü fizik sorularının kolay ve orta düzeyde olduğu söylenebilir. Öğrencilerden aldığımız yorumlara göre sorular rahatlıkla çözülebilecek düzeydeydi.

KİMYA SORULARI 2019 TYT yorumları

Kimya Bölüm Başkanı İbrahim Türken

2019 TYT kimya soruları 9. ve 10. Sınıf müfredatından geldi. ÖSYM’nin sınav öncesi açıkladığı kazanımlarla bire bir uyuştuğu söylenebilir. Sınav öncesinde beklediğimiz gibi kimya sorularında öğrencilerimiz bir sürpriz ile karşılaşılmadı. Sorular netti, öğrencilerin anlamakta zorlanmayacağı tarzdaydı. ÖSYM bu yıl da kısa ve yalın soru kalıplarını kullandı. Soruların genelinde kimya ünitelerinden Periyodik Cetvel üzerinde çok durulduğu görüldü. Periyodik cetveli, elementlerin özelliklerini bilen öğrencilerin kolaylıkla yapabileceği sorular vardı. Bazı sorular ise atom ve özelliklerine hakim öğrencilerin rahatlıkla yapabileceği tarzdaydı, bir soru ise kavram bilgisini ölçmeye yönelik şekilde öğrencilerin karşısına çıktı. 

BİYOLOJİ SORULARI 2019 TYT yorumları

Bölüm Başkanı Muhammet Kılıçöz

2019 TYT’de Biyoloji sorularının müfredata uygun, zorluk düzeyi bakımından soruların dağılımlarının kolay ve orta düzeyde olduğu söylenebilir. Geçen yıl uygulanan TYT’de yer alan sorularla kıyaslandığında soruların temel biyoloji konularında iyi olan öğrenciler için daha kolay yapılabilir düzeyde olduğu görülmüştür. Biyoloji sorularının daha çok doğrudan öğrencinin bilgisini kullanma becerisini ölçmeye dayalı olduğu düşünülmektedir. Soruların 4 yıllık biyoloji programındaki 9 ve 10. sınıf MEB müfredatına uygun sorular olduğu ve ünite bazlı dengeli bir dağılım gösterdiği belirlenmiştir. Çıkan 6 biyoloji sorusundan 3 tanesinin 9. sınıf yaşam bilimi biyoloji, hücre, canlılar dünyası; diğer 3 tanesinin ise 10. sınıf hücre bölünmeleri, kalıtımın genel ilkeleri, ekosistem ekolojisi ve güncel çevre sorunları ünitelerinden geldiği görüldü. Temel Biyoloji kazanımlarına hakim olan öğrencilerin bu sınavda başarı düzeylerinin yüksek olacağını düşünmekteyiz.

TARİH SORULARI 2019 TYT yorumları

Tarih Bölüm Başkanı Cem Şimşek

2019 TYT’de Tarih sorularının konu dağılımları ve zorluk düzeyleri dikkate alındığında, orta zorluk düzeyinde olduğu söylenebilir. Sorular MEB’in açıkladığı gibi geçen yılın 9, 10 ve 11. sınıf konu ve kazanımlarının dengeli olarak dağıtılmış. Ancak, bu yılın Tarih sorularının sınava iyi bir hazırlık yapılmasını gerekli kıldığını söyleyebiliriz. Çünkü paragraftan edinilen bilgilerle çözülebilen sorular yerine kavram bilgisini ölçmeye yönelik sorular vardı.

COĞRAFYA SORULARI 2019 TYT yorumları

Coğrafya Bölüm Başkanı Burcu Bıyık Sarısözen

TYT’de yer alan coğrafya sorularından dört tanesi belirgin bir şekilde 9 ve 10.sınıf lise müfredatından gelmiştir. ÖSYM tarafından daha önce yayınlana TYT kazanımlarını kapsayacak şekilde hazırlanmış olup müfredat dışı soru bulunmamaktadır. Ancak nüfus coğrafyası ile ilgili gelen dünya haritası üzerinde istenen ülke bilgisi, eleyici soru niteliğinde olup AYT formatına daha yatkın olduğu bilgisi alınmıştır.  Genel itibari ile verilen temel bilgilerin ve Dünya haritası kullanılarak, yorumlama becerisi ile birlikte yapılabilecek rahat bir sınav olduğu bilgisi alınmıştır. Mevcut sorular arasında dünya haritası üzerinde sorulan ‘bölge-ülke kavramı’ ve ‘iklim-harita’ sorularının bilgi temelli olduğu için belirleyici olacağı düşünülmektedir.

FELSEFE SORULARI 2019 TYT yorumları

Felsefe Bölüm Başkanı Sabri Yılmaz

 Sorular uzun paragraflar halindeydi, yorum, akıl yürütme ve analiz gerektiren sorulardı.  Örnek olaylar üzerinden bilgilerin sorgulanması sağlanmış, doğrudan bilgi sorusu yoktu. Sorular zor değildi, geçen yılki sorularla benzerdi; alışılmışın dışında soru yoktu. Felsefeyle tanışma, bilgi, varlık, ahlak, siyaset ve sanat felsefelerinden birer soru sorulmuştur.

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ
SORULARI 2019 TYT yorumları

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Bölüm Başkanı Abdullah Albayrak

2019 TYT’de Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi sorularının öğrencilerin bilgisini,  algı ve yorum kabiliyetini ölçecek nitelikte olduğu görüldü. Zekât ve Allah’ın sıfatları ile ilgili gelen sorular bilgi sahibi olunmadan cevaplandırılması mümkün olmayan sorulardı.  Müfredat dışında sorunun gelmediği sınavda bilgi içerikli soruların öğrencileri zorladığı anlaşıldı. Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi sorularının zorluk derecesinin orta düzeyde olduğu söylenebilir.

TÜRKÇE SORULARI 2019 TYT yorumları

Doğa Koleji Akademik Direktörü Dr. Sanem Bülbül Hüner

Öğrencilerin özelikle Türkçe sorularında çeldiriciler arasındaki farklılıkların az olması nedeniyle zorlandıklarını söyledi. Hüner, “Doğru yanıtı ulaşmak için daha fazla zaman harcamak zorunda olan öğrenciler zaman yönetiminde zorlanmıştır” dedi. Doğa Koleji Rehberlik Koordinatörü Sibel İzgiman da adayların moral bozmadan yarın yapılacak AYT için hazırlanmalarını önerdi. İzgiman, AYT’nin puan türlerinin oluşumunda katkısının da yüzde 60 olduğunu hatırlattı.

NESİBE AYDIN EĞİTİM KURUMLARI

2019 TYT Yorumları

MATEMATİK SORULARI 2019 TYT yorumları

Müfredat dışı soru yoktur. Bilgiyi yorumlama, analiz ve mantıksal çıkarıma dayalı sorulardan oluşmuştur. Soru tipini ezberlemeyen, analitik düşünme yöntemlerini kavramış, matematiksel kavramları üzerinde düşünerek öğrenmiş, temel problem çözme tekniklerini iyi hazmetmiş ve okuduğunu hızlı anlayan öğrencilerin başarılı olduğu bir sınav gerçekleşmiştir. Matematik ve Geometri soruları çok zor olmamakla beraber uzun metinli ve kurgulu sorulardan oluştuğu için zaman problemi yaşanmıştır.  Bu sıralama sınavında stratejik davranan, turlama tekniğini kullanarak zor sorulara takılmayıp tüm sorulara bakabilen öğrencilerin başarılı olabileceğini düşünüyoruz.

Ayrıca Matematik Zümresi olarak öğrencilerden gelen dönütler doğrultusunda, 2019 TYT Matematik sorularından ” x,y,z pozitif tam sayılar olmak üzere x-z/y=x için, …..” şeklinde başlayan sorunun hatalı olduğu kanaatine varılmıştır.

FİZİK SORULARI 2019 TYT yorumları

2019 TYT Fizik soruları beklendiği gibi müfredat sınırları içinden (9 ve 10.sınıf Fizik dersi) seçilmiştir. Yalnız soru sayısının azlığı nedeniyle her konudan (Dalgalar, Dinamik, Basınç, Kaldırma Kuvveti…) soru yer alamamıştır. Sorular temel fizik bilgileri kullanılarak günlük hayat problemleri ve bunların yorumlanması üzerine kurulmuştur. Öğrencilerden alınan bilgilere göre sorularda bilimsel herhangi bir çelişki bulunmamaktadır. Sınavın Fen Bilimleri bölümünde, Fizik dersinin belirleyici nitelikte olacağı tahmin edilmektedir.

KİMYA SORULARI 2019 TYT yorumları

Önceki yıllarda yapılmış TYT sınavları analiz edildiğinde kimya sorularının yoruma dayalı, ezberden uzak, kazanımlar doğrultusunda temel bilgileri ölçen bir sınav olduğu görülmüştür. 2019 TYT sınavı bilgiyi yorumlama ve mantıksal çıkarıma dayalı MEB ‘nin 26 Ekim de yayınladığı kazanımlarla örtüşen bir sınav niteliğindedir. Sınav genel olarak orta zorlukta birkaç tanede ayırt edici sorudan oluşmaktadır. Sınavın niteliğinin 2018 TYT sınavına göre biraz daha seçici ve bilgiye dayalı olduğu gözlenmiştir.

BİYOLOJİ SORULARI 2019 TYT yorumları

2019 TYT sınav sorularının öğrencilerimizi çok zorlamadığı tespit edilmiştir. Ancak, özellikle Matematik ve Türkçe’de zaman harcayan TM öğrencilerinin bazıları biyolojiye geçememişlerdir. Sınav, 9 ve 10. sınıf konularını içeren temel bilgileri ölçen sorulardan oluşmuştur. 9 ve 10. sınıf müfredatının hemen hemen her ünitesinden 1 soru sorulmuştur.

TÜRKÇE SORULARI 2019 TYT yorumları

Dil bilgisi sorularının çok zor olmadığı; anlatım bozukluğu, sözcüğün yapısı ve cümle türleri dışındaki konuların tarandığı bir sınav olduğu görülmüştür. Anlam bilgisi konularıyla ilgili soruların, birkaç orta düzey soru dışında üst düzey zorlukta olduğu, bu nedenle öğrencilerin zaman sorunu yaşadığı saptanmıştır. Genel olarak değerlendirildiğinde Türkçe sorularının orta seviyenin biraz üstünde zorluğa sahip olduğu tespit edilmiştir. Sonuç olarak anlam bilgisi sorularının daha belirleyici öneme sahip olduğu bir kez daha vurgulanmıştır.

TARİH SORULARI 2019 TYT yorumları

Bu yıl tarih branşında sorular son kez eski müfredata uygun olarak hazırlandı. Önümüzdeki yıldan itibaren aşamalı olarak sorular öğrencilerimizin gördüğü yeni müfredat konularıyla güncellenecektir. TYT Tarih branşında sorular bu yıl da, daha önceki yıllarda olduğu gibi; Tarih dersi ile ilgili kavramlardan yola çıkarak, müfredata uygun, Türkçeyi kullanma gücünü ölçen, olaylar arasında neden sonuç ilişkisi kurmayı esas alan, genel olarak yoruma dayalı soru tiplerinden oluşmuştur. Yalnızca bir sorunun bilgiye dayalı olduğu görülmüştür.

COĞRAFYA SORULARI 2019 TYT yorumları

Coğrafya alanındaki soruların, temel kavram ve ilkeleri kullanma becerilerini ölçmeye yönelik olduğu tespit edilmiştir. 2018-2019 eğitim öğretim yılı boyunca konuları ezberlemek yerine mantığını kavrayarak, bir konuda öğrendikleri bilgileri diğer konularda da kullanıp yorumlayabilen, tablo ve grafikleri okumayı öğrenen adayların 2019 TYT’de zorlanmadıkları görülmüştür. Coğrafyayı diğer bilimlerden ayıran dağılış prensibinin ön plana çıktığı bir sınav olmuştur. Sınavda 9 ve 10.sınıf coğrafya müfredatı esas alınmış, sorular bilgiyi kullanmaya gereksinim duyacak şekilde hazırlanmıştır. Bölge kavramı içinde, Ortadoğu Coğrafyası’nı tarayan eleyici nitelikte bir soru sorulmuştur. Ancak genel itibariyle 2019 TYT Coğrafya soruları müfredatı tam anlamıyla tarayamamış, 9 ve 10. Sınıfın temel coğrafya konularından birçoğuna yer verilmemiştir.     

FELSEFE SORULARI 2019 TYT yorumları

Felsefe soruları MEB kazanımlarını baz alan; kavram bilgisi ve bu bilginin günlük yaşam üzerinden  yorumlanmasını ölçmeyi amaçlayan sorulardan oluşmuştur. Felsefe sorularının çözülebilmesi, müfredat bilgisi yanında, okuduğunu ve bilgiyi doğru yorumlamayı gerektirir. 2019 TYT felsefe sorularının niteliğine bakıldığında müfredat dışı soru olmadığı, önceki yıllarda olduğu gibi bilgi ve bilginin yorumlanmasını gerektiren sorulardan oluştuğu gözlemlenmiştir. Yeterli kavram bilgisine sahip olan ve okuduğunu yorumlamada başarılı olan öğrencilerin soruları yanıtlamakta güçlük çekmedikleri, bilgi eksiği olan öğrencilerin ise doğrudan bilgi gerektiren sorular yanında, bilgiyi yorumlamayı gerektiren soruları çözmekte zorlandıkları görülmüştür. Felsefe sorularında yer alan paragrafların ve soru köklerinin açık, anlaşılır olduğu, herhangi bir tutarsızlık içermediği söylenebilir.

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ  SORULARI 2019 TYT yorumları

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi alanı yenilenen sınav sisteminde yine yeni soru tarzlarıyla karşımıza çıkmıştır. ÖSYM ”YENİ SORU” modelini öğrencilerin bilgilerini aktif kullandıkları muhakeme yeteneği ile çözmesini beklemekte olup sadece bilgi içeren sorulardan uzak durmuştur. Bunun yanında öğrencilerin dini kavram ve kelimeleri bilmesinin önemi de bir kez daha görülmüştür. Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi sorularının geçen yıla oranla aynı paralellikte ve MSÜ 2019’a göre daha kolay olduğu, soruların bilginin yorumlanmasına yönelik hazırlandığı tespit edilmiş ve öğrencilerden de muhakeme yetenekleriyle çözmeleri istenmiştir. Öğrenciler; Allah’ın sıfatları, Hz. Muhammed’in sıfatları ve özellikleri, ibadetlerden zekât, bir de kavramlardan riyâ yani gösteriş başlığı altındaki beş sorudan iki tanesinde (Allah’ın Sıfatları ve Zekât) zorlanmış olup diğer soruların paragraf ağırlıklı yorum olduğunu ifade etmişlerdir.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * olarak işaretlendi

7 − 7 =

Yorumu gönder