İçeriğe geç

Newlands Peryodik Tablo,Oktavlar(Sekizler) Yasası

Newlands Peryodik Tablo Oktavlar (Sekizler) Yasası 

  • 1864’te İngiliz kimyacı John Newlands, o gün için bilinen elementleri artan atom kütlelerine ve benzer fiziksel özelliklerine göre elementleri 11 gruba ayırarak bir tablo yapmıştır. Her 8 elementte benzer bazı özellikler; tekrar ettiğini fark etti. Newlands’a göre elementler atom kütlelerinin artış sırasına göre dizildiklerinde sekizinci element birinciye, dokuzuncu element ikinciye benziyor ve bu ilişki bu şekilde devam ediyordu.

  • Newland, benzer özellik gösteren bu elementleri aynı sırada göstermeye dikkat etmiştir.

  • Newlands, bu durumu müzik notalarındaki oktavlara benzetti. Elementler arasındaki bu ilişkiyi de “Oktavlar(Sekizli) kanunu ,(Law of Octaves)” olarak tanımladı.

  • Bu yasanın kalsiyumdan(20)sonra gelen elementler için yetersiz olduğu ortaya çıkınca önerilen bu
    yasa ne yazık ki diğer bilim insanları tarafından kabul edilmemiştir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Paylaş