Atom Modelleri Proton Nötron Elektron Keşfi

ATom modelleri KONU ANLATIMLARI Atom Modelleri Proton Nötron Elektron Keşfi Nötronun Keşfi Nötronun Keşfine Katkı Sağlayan Bilim Adamları Protonun Keşfi Elektronun Keşfi Bohr Atom Modeli Varsayımları Özellikleri Eksiklikleri Yanlışları Rutherford Atom Modeli Varsayımları Özellikleri Eksiklikleri Yanlışları Thomson Atom Modeli Varsayımları Eksiklikleri Yanlışları Dalton Atom Modeli, Varsayımları,Yanlışları ve Eksiklikleri 9.Sınıf Konu Anlatımları Tıkla 10.Sınıf Konu Anlatımları Tıkla…

Nötronun Keşfi Nötronun Keşfine Katkı Sağlayan Bilim Adamları

Nötronun Keşfi NötronKeşfine Katkıda Bulunan Bilim Adamları    1911 yılında Rutherford atomun gerçek kütlesini çekirdeklerin oluşturduğunu söyledi.Thomson dan farklı olarak Pozitif yüklerin toplam kütlesinin atomun kütlesinin yaklaşık yarısı kadar olduğunu söyledi . Çekirdekte protonun kütlesine eşit yüksüz tanecikler bulunmalıdır diyerek nötronla ilgili tahminde bulundu       Nötron yüksüz olduğundan dikkatlerden kaçtı ve bulunan en son parçacık oldu.Nötron…

Protonun Keşfi

Protonun Keşfi Protonun Keşfine Katkı Sağlamış Bilim AdamlarıProton keşfinde bir çok bilim adamının katkıları olmasına rağmen bazı bilim adamları biraz daha öne çıkmaktadır.Bunlardan bazıları;William Prout  Protonun Keşfine Katkıları (1815)    Protonla ilgili ilk ciddi çalışmalar aynı anda doktor olan İngiliz kimyacı ve fizyolojist William Prout tarafından1815 yılında ortaya kondu, Tüm atomların ''protyles'' olarak adlandırdığı hidrojen atomlarından…

Elektronun Keşfi

        Elektronun Keşfine Elektron Keşfine Katkıda Bulunan Bilim AdamlarıElektron un keşfi sürecinde birçok bilim adamının katkısı olmuştur.Sürtünme ile elektriklenme ile başlayan süreçte bir çok bilim adamı farklı şekillerde katkılarda bulunmuştur.Thales Elektron Keşfine Katkıları(Mö Vı. Yüzyıl)Ağaç reçinesinin fosilleşmesiyle oluşan Kehribarı hayvan postuna sürttüğünde saman ve küçük kağıt parçalarını çektiğini gözlemlemiş ve sürünme ile elektriği farketmiştir.William Gilbert Elektron Keşfine…

Bohr Atom Modeli Varsayımları Özellikleri Eksiklikleri Yanlışları

Bohr Atom Modeli 1913'te Danimarkalı bilim adamı Niels Hendrik Bohr tarafından ortaya atılan modeldir. - Bugün varsayılan Modern Atom Teorisinin temellerini oluşturan bu teoriye en yakın atom modeli Bohr Atom Modeli varsayılmaktadır. - Niels Hendrik Bohr; Rutherford Atom Modeli, Planck'ın Kuantum Teorisini ve  Einstein'İn Foton Kuramını kullanarak 1913 yılında yeni bir atom modeli ortaya çıkardı.- Modern atom teorisi kuantum mekaniği bilinmezken bile Bohr…

Rutherford Atom Modeli Varsayımları Özellikleri Eksiklikleri Yanlışları

Rutherford Atom Modeli Varsayımları Özellikleri Eksiklikleri YanlışlarıThomson atomları ;’’ + yüklü tanecikler arasında yüzen elektron”lardan oluşan içi dolu küre olarak düşünüyordu- 1911 yılında Ernest  Rutherford , arkadaşları Hans Geiger  ve  Ernest Marsden ile beraber bazı deneyler yaptılar.- Deneylerinde Radyoaktif maddelerden yayımlanan alfa aneciklerinin Thomson Atom Modeline uyup uymadığını gözlemlediler- Alfa tanecikleri 2 elektronunu da  kaybetmiş, +2…

Thomson Atom Modeli Varsayımları Eksiklikleri Yanlışları

Thomson Atom Modeli Varsayımları Eksiklikleri YanlışlarıÜzümllü Kek Modeli 1897 yılında Joseph John Thomson, katot ışınlarıyla deneyler yaptı.- Katot ışınlarıyla yaptığı deneylerde, “katot ışınlarının, negatif kutup tarafından iletildiğini ve pozitif kutba doğru çekildiğini gözlemledi.”- Deneylerin  sonucuna göre, katot ışınları  ona göre negatif yüklü  olmalıydı. Negatif yüklü bu taneciklere “elektron” ismi verildi. - Thomson, yapmış olduğu deneylerde  elektronun yükünü ve kütlesini hesaplayamamış,…

Dalton Atom Modeli, Varsayımları,Yanlışları ve Eksiklikleri

Dalton Atom Modeli  Varsayımları Yanlışları ve EksiklikleriDalton Atom ModeliJohn Dalton 1766-1844 - Aynı anda Matematik ve Doğa Felsefesi  Öğretmeni olan İngiliz kimyacı John Dalton; kendine ait atom fikrini ilk kez 1808 yılında ortaya atmıştır.- Kütlenin korunumu, Sabit Oranlar Yasasını da inceleyerek  bazı deneyler yapmıştır.Yaptığı deneyler sonucunda;maddenin tek parça olamayacığını içerisinde görülemeyen küçük yapılar olması gerektiğini düşünmüştür.- Bu görülemeyen  küçük yapılar için…

İzoelektronik Tanecikler

İzoelektronik tanecikler Konu Anlatımı ÖrneklerElektron sayıları ve elektron dizilişleri aynı olan taneciklere (atom ya da iyonlar) izoelektronik tanecikler denirTaneciklerin izoelektronik olması için mutlaka elektron dağılımlarının aynı olması gerekir.İzoelektronik taneciklerin kimyasal özellikleri aynı değildir;iki türün kimyasal özelliğinin aynı olması için hem elektron sayılarının hem de  elektron dizilişlerinin  aynı olması gerekir.Yalnızca elektron sayılarının aynı olması kimyasal özelliklerinin aynı…

Allotrop Atomlar

Allotrop Atomlar Konu Anlatımı ÖrneklerProton, nötron ve elektron sayilari aynı, kristallerinin uzayda dizilişleri birbirinden farklı olan maddelere allotrop maddeler denir.Yani p,n,e sayıları ve birçok özellikleri aynı; bir anlamda aynı atomlardan oluşmuş ama uzayda farklı dizilmişler .Ama bu farklı diziliş birbirine benzeyen çok farklı yapılar oluşturmuştur.Elmas ve grafit gibi.Mesel  elmas en sert  maddelerden biri iken grafit…