9.Sınıf Konu Anlatımları

İYONLAŞMA ENERJİSİ Soruları Grafiği Tablo1. 2. iyonlaşma enerjisi bulma grafikTablo çözümlü sorular 9.sınıf

   İyonlaşma Enerjisi ,Gaz halindeki nötr bir atomdan bir elektron koparmak için gerekli enerjidir » Gaz halindeki nötr bir atomun son yörüngesinden bir elektron koparmak… Daha fazlasını oku »İYONLAŞMA ENERJİSİ Soruları Grafiği Tablo1. 2. iyonlaşma enerjisi bulma grafikTablo çözümlü sorular 9.sınıf

Peryodik Cetvel Gruplar Metal Ametal Yarımetaller Özellikleri

Peryodik Cetvel Gruplar Özellikleri  Metal Ametal Yarımetaller Özellikleri Peryodik Cetvel Gruplar Metal Ametal Yarımetaller Özellikleri Peryodik… Atom Yarıçaplarının Karşılaştırılması Çözümlü Örnek Sorular  Peryodik… İyonlaşma Enerjilerinin… Daha fazlasını oku »Peryodik Cetvel Gruplar Metal Ametal Yarımetaller Özellikleri

Kimyasal Türler Arası Etkileşimler Etkileşim Türleri Konu Anlatımı Çözümlü Örnekler

Kimyasal Türler Arası Etkileşimler güçlü ve zayıf oluşuna göre iki ana grupta incelenir : 1.GÜÇLÜ ETKİLEŞİMLER (Moleküllerarası Etkileşimler Zayıf etkileşimler veya Fiziksel Bağlar) Molekülleri birarada tutan moleküller arasındaki çekim kuvvetlerine Güçlü Etkileşimler, Moleküllerarası Etkileşimler ,Zayıf etkileşimler veya Fiziksel Bağlar denir. 2.ZAYIF ETKİLEŞİMLER (Molekül İçi Etkileşimler ,Güçlü Etkileşimler veya Kimyasal Bağlar Molekül içindeki atomları birarada tutan… Daha fazlasını oku »Kimyasal Türler Arası Etkileşimler Etkileşim Türleri Konu Anlatımı Çözümlü Örnekler

Metalik Bağlar Metalik Bağ Örnekleri Sağlamlığı Metallerin Özellikleri Erime Noktası

Metalik Bağlar Metalik Bağ Örnekleri Sağlamlığı Metallerin Özellikleri Erime Noktası Metalik bağlar metal atomlarından kopan serbest değerlik elekronları ile elektronlarını bırakmış metal katyonları arasındaki çekim kuvvetidir. ⇒Metal atomlarının dış yörüngelerinde az sayıda 1.2.3 tane değerlik elektronu bulunur.Bu değerlik elektronları çekirdekten uzak olduğu için çok zayıf şekilde bağlıdırlar. ⇒Metallerin değerlik elektronları az olduğu için serbest hareket… Daha fazlasını oku »Metalik Bağlar Metalik Bağ Örnekleri Sağlamlığı Metallerin Özellikleri Erime Noktası

KOVALENT BAĞ Konu Anlatımı Apolar Polar Kovalent Bağ Örnekleri Lewis 9.Sınıf

KOVALENT BAĞ Konu Anlatımı Apolar Polar Kovalent Bağ Örnekleri Lewis 9.Sınıf KOVALENT BAĞ Nedir? Kovalent Bağ Türleri Ametallerin kendi aralarında elektron ortaklığı ile oluşturdukları bağlara Kovalent Bağ denir..Ametaller kendileri gibi ametal olan atomlarla bağ yapabilmek için elektron ortaklığı ile bağ oluştururlar.Elekron ortaklığı ile oluşan bu bağlar KOVALENT BAĞLAR olarak adlandırılır. H2, O2, Cl2, H2O, HF,… Daha fazlasını oku »KOVALENT BAĞ Konu Anlatımı Apolar Polar Kovalent Bağ Örnekleri Lewis 9.Sınıf

Peryodik Cetvelde Yer Bulma İlk 20 Element TYT

Ortaokul ve 9.sınıf müfredatında yalnızca atom numarası 20 ye kadar olan atomlar inceleneceğinden bu kısımda yalnızca 20 ye kadar olan elementleri inceleyeceğiz. 20 den sonrakiler 11.sınıf müfredatında incelenecektir. Peryodik Cetvelde Yer Bulmada Genel Kurallar Öncelikle elektron dizilişi yapılır. Elektron dizilişinde katmanlar belirlenir. Elektron dizilişinde; En büyük katman sayısı (Yörünge,tabaka veya enerji düzeyi) peryot numarasının verir.… Daha fazlasını oku »Peryodik Cetvelde Yer Bulma İlk 20 Element TYT

İyonik Bağlar Lewis Gösterimi İyonik Bağlı Bileşikler Konu Anlatımı Çözümlü Örnekler

İyonik Bağlar Lewis Gösterimi İyonik Bileşikler Elektron Nokta yapısı Metaller ile ametaller arasında elektron alışverişi ile oluşan bağlar iyonik bağlardır. Metal atomları ile ametal atomları arasında itme-çekme kuvvetleri ile yani elektrostatik çekim kuvvetleri ile ile oluşan bağlarİyonk bağlar olarak adlandırılır. Metaller fazla olan elektronlarını elektron ihtiyacı olan ametallere vererek iyonik bağ oluştuturlar. Örnek: NaCl iyonik… Daha fazlasını oku »İyonik Bağlar Lewis Gösterimi İyonik Bağlı Bileşikler Konu Anlatımı Çözümlü Örnekler

Oktet Kuralı Dublet Kuralı İlk 20 Element Oktet varma Dublete Varma

Kimyasal bağ oluşması için atomların soygaz elektron düzenine geçmesi gerekir. Bağ oluşumuna katılacak bir element en dış katmanındaki elektron sayısını soygaz düzenine benzetmeye çalışır. Soygaz elektron dizilişine sahip olmaya atomlar bağ yapamazlar. Atomların soygaz elektron dizilişine benzemek için elektron alır,verir veya ortaklaşırlar. Oktet Kuralı Dublet Kuralı Atomların soygaz elektron dizilişine benzemek için son katmanlarındaki elektron… Daha fazlasını oku »Oktet Kuralı Dublet Kuralı İlk 20 Element Oktet varma Dublete Varma

LEWİS NOKTA YAPISI Gösterimi Lewis Formülü Örnekleri Konu Anlatımı

LEWİS ELEKTRON NOKTA YAPISI Gösterimi Lewis Formülü Örnekleri Konu Anlatımı Bir atomun son tabakasında buluna elektronlar atomun kimliğini büyük bir oranda belirlediği için Lewis böyle bir simge sistemi oluşturmuştur Bir elementin sembolünün üzerine değerlik elektron sayısı kadar nokta konursa Lewis Simgesi ile ya da Lewis Elektron Nokta Yapısı ile gösterilmiş olur. Yani Lewis Simgesi elde… Daha fazlasını oku »LEWİS NOKTA YAPISI Gösterimi Lewis Formülü Örnekleri Konu Anlatımı