Mol Sayısı Kütle İlişkisi Konu Anlatımı Çözümlü Örnek Sorular Mol Kavramı 3

Mol Sayısı Kütle İlişkisi

Kütlenin Molekül ağırlığına oranı yani  bölümü mol sayısını verir.

n = Mol sayısı

m = Kütle

MA = Molekül Ağırlığı

Olmak üzere;

Mol sayısı=Kütle/Molekül Ağırlığı

 
 
                     \dpi{200} \textup{n}=\frac{\textup{m}}{\textup{MA}}

                  

Formülüyle Hesaplanır.

Ama 1 mol Molekül Ağırlığı kadar gramdır referansıyla orantı yapmak da en çok kullanılan yöntemlerden birisidir.

1 mol H2O 18 gramdır

2 mol H2O 2.18 gramdır

3 mol H2O 3.18 gramdır

4 mol H2O 4.18 gramdır

X mol H2O X.18 gramdır


MOL KAVRAMI Mol Sayısı Kütle İlişkisi Çözümlü Örnek Sorular

Soru:

54 gr H2Okaç moldür?(H:1 gr O:gr)

Çözüm:

H2O =2.H+1.O

         =21+ 1.16

H2O =18 gr/mol

FormülleYapılışı

n = ?

m = 54 gr

MA =18 gr

 
                     \dpi{200} \textup{n}=\frac{\textup{m}}{\textup{MA}}

 

                      \dpi{200} \textup{n}=\frac{\textup{54}}{\textup{18}}
                 

             n=3 mol

2.Yol Orantı ile

1 mol H2O        18 gr ise
        X                54gr


             X=3 mol


Soru:

49 gr H2SOkaç moldür? (H:1gr O :16gr S:32 gr )

Çözüm:

H2S1O4=2.H+1.S+4.O

             =2.1+1.32+4.16

   H2SO4=98 gr/mol

1 mol H2SO4 98  gramdır

1 mol H2O        98gr ise
        X                49 gr


             X=0,5 mol

2.Yol Formül  ile

n = ?

m = 49 

MA =98 gr

                     \dpi{200} \textup{n}=\frac{\textup{m}}{\textup{MA}}

 

                      \dpi{200} \textup{n}=\frac{\textup{49}}{\textup{98}}
                 

                 n=0,5 mol   

  Mol Kavramı-1 Mol Sayısı Avagadro Sayısı İlişkisi Mol Kavramı-2 Mol Sayısı Tanecik İlişkisi  Mol Kavramı-3 Mol Sayısı Kütle İlişkisi  Mol Kavramı-4 Mol Sayısı Hacim İlişkisi    Mol Kavramı-5 Tane Atom İçeren Konu Anlatımı 


Soru:


0,25 mol CO
kaç moldür?
(O :16gr C:12 gr )

CO2=1.C+2.O

        =1.12+2.16

CO=44 gr/mol

1 mol CO2 44 gramdır

       1 mol CO2        44gr ise
        0,25mol                x 


                   X=11gr

2.Yol Formül  ile

n  = 0,25 mol

m  = ? 

MA =44 gr

                     \dpi{200} \textup{n}=\frac{\textup{m}}{\textup{MA}}

 

                      \dpi{200} \textup{0,25}=\frac{\textup{m}}{\textup{44}}
                 

                 m=11 gr      


Örnek:
1,5 mol 
COkaç moldür?
(O :16gr C:12 gr )

1 mol CO2 44 gramdır

       1 mol CO2        44 gr ise
       1,5mol                x 


                   X=66 gr

2.Yol Formül  ile

n  = 1,5 mol

m  = ? 

MA =44 gr

                    \dpi{200} \textup{1,5}=\frac{\textup{m}}{\textup{44}}

 

                      \dpi{200} \textup{0,25}=\frac{\textup{m}}{\textup{44}}
                 

                 m=11 gr