Mol Sayısı Kütle İlişkisi Mol Kavramı 3 10.Sınıf Kimya Mol Kavramı Çözümlü Sorular

Mol Sayısı Kütle İlişkisi Mol Kavramı 3 10.Sınıf Kimya Mol Kavramı Çözümlü Sorular

Mol Sayısı Kütle İlişkisi

Kütlenin Molekül ağırlığına oranı yani  bölümü mol sayısını verir.

n = Mol sayısı

m = Kütle

MA = Molekül Ağırlığı

Olmak üzere;

Mol Sayısı Kütle Formülü

Mol sayısı=Kütle/Molekül Ağırlığı

                    n=\frac{m}{MA}

                  Formülüyle Hesaplanır.

Ama 1 mol Molekül Ağırlığı kadar gramdır referansıyla orantı yapmak da en çok kullanılan yöntemlerden birisidir.

1 mol H2O 18 gramdır

2 mol H2O 2.18 gramdır

3 mol H2O 3.18 gramdır

4 mol H2O 4.18 gramdır

X mol H2O X.18 gramdır

MOL KAVRAMI-2 Mol Sayısı Kütle İlişkisi, Mol Sayısı Hacim İlişkisi Konu Anlatımı Soru Çözümleri İZLE


 10.Sınıf Kimya Mol Kavramı Çözümlü Sorular

MOL KAVRAMI Mol Sayısı Kütle İlişkisi Çözümlü Örnek Sorular

Soru:

54 gr H2Okaç moldür?(H:1 gr O:gr)

Çözüm:

H2O =2.H+1.O

         =21+ 1.16

H2O =18 gr/mol

FormülleYapılışı

n = ?

m = 54 gr

MA =18 gr

                    n=\frac{m}{MA}

 

                  n=\frac{54}{18}

                 

             n=3 mol

2.Yol Orantı ile

1 mol H2O          18 gr ise
X                            54gr


X=3 mol


Soru:

49 gr H2SOkaç moldür? (H:1gr O :16gr S:32 gr )

Çözüm:

H2S1O4=2.H+1.S+4.O

=2.1+1.32+4.16

H2SO4=98 gr/mol

1 mol H2SO4 98  gramdır

1 mol H2O        98gr ise
      X                         49 gr


X=0,5 mol

2.Yol Formül  ile

n = ?

m = 49

MA =98 gr

                    n=\frac{m}{MA}

.

                  n=\frac{98}{49}

                  n=0,5 mol   


Soru:

0,25 mol COkaç moldür? (O :16gr C:12 gr )

CO2=1.C+2.O

=1.12+2.16

CO=44 gr/mol

1 mol CO2 44 gramdır

       1 mol CO2        44gr ise
         0,25mol                x


                           X=11gr

2.Yol Formül  ile

n  = 0,25 mol

m  = ?

MA =44 gr

                    n=\frac{m}{MA}

 

                  0.25=\frac{m}{44}

                 

                 m=11 gr      


Örnek:
1,5 mol COkaç moldür? (O :16gr C:12 gr )

1 mol CO2 44 gramdır

 1 mol CO2        44 gr ise
1,5mol                x 


     X=66 gr

2.Yol Formül  ile

n  = 1,5 mol

m  = ?

MA =44 gr

                  n=\frac{m}{MA}
                  1.5=\frac{m}{44}

                   m=11 gr