Madde

Süspansiyon Nedir? Emülsiyon Aeresol Adi Karışım Heterojen Karışım Türleri Örnekleri kimya

Süspansiyon Nedir? Emülsiyon Aeresol Adi Karışım Heterojen Karışım Türleri Örnekleri kimya Bir karışımın her tarafı aynı özellik göstermiyorsa,yani karışım tek fazlı değil de çok fazlı ise Heterojen  Karışım olarak adlandırılır.  Süspansiyon, Emülsiyon, Aeresoller, Kolloit karışımlar, adi karışımlar gibi .Heterojen karışım türleri şunlardır 1..SÜSPANSİYON Nedir Kimya Süspansiyon Örnekleri Süspansiyon kimya, özellikleri –   Bir katının sıvı içerisinde… Daha fazlasını oku »Süspansiyon Nedir? Emülsiyon Aeresol Adi Karışım Heterojen Karışım Türleri Örnekleri kimya

Simyadan Kimyaya Simya Nedir Simya Çalışmaları simyacilar ve çalışmaları

Simyadan Kimyaya simyacılar hangi amaçlarla çeşitli çalışmalar yapmış olabilirler Simya Çalışmaları Simyacılar simyadan kimyaya tarihteki önemli simyacılar ve çalışmaları robert boyle hangi düşüncesi ile modern kimya çağının başlamasına öncülük etmiştir Simya nedir Simyacı nedir? Simya Tanımı Değersiz madenleri altına çevirme,bütün hastalıkları iyileştirme ve hayatı sonsuzlaştıracak ölümsüzlük iksiri bulma uğraşlarına simya (alşimi),simya uğraşanlara da simyacı (alşimist)… Daha fazlasını oku »Simyadan Kimyaya Simya Nedir Simya Çalışmaları simyacilar ve çalışmaları

Saf Olmayan Maddeler Karışımlar ve Türleri

Saf olmayan maddeler Karışımlar olarak adlandırılır. Karışımların  Özellikleri ; Yapılarında iki yada daha fazla madde bulundururlar. Saf değildirler. Homojen  veya heterojen olabilirler. Erime ve kaynama noktaları sabit değildir.(Belli koşullarda) Yoğunlukları sabit değildir.( Belli koşullarda) Yapı taşları element yada moleküller olabilir Fiziksel olarak karışırlar.oluşurlar. Kendini oluşturan maddelere fiziksel yöntemlerle ayrıştırılabilirler. İstenilen oranda karıştırılırlar.Karışanları arasında belli bir… Daha fazlasını oku »Saf Olmayan Maddeler Karışımlar ve Türleri

SAF MADDELERin Özellikleri Elementler Bileşikler Özellikleri

Saf Maddeler Maddeler saflık durumuna göre  SAF MADDELER ve  SAF OLMAYAN MADDELER (KARIŞIMLAR) olmak üzere 2 şekilde sınıflandırılır A.SAF MADDELER 1) ELEMENTLER2) BİLEŞİKLER B.SAF OLMAYAN MADDELER (KARIŞIMLAR) 1) HOMOJEN KARIŞIMLAR(Çözeltiler)2) HETEROJEN KARIŞIMLARa)Süspansiyonlarb)Emülsiyonlarc) Aeresold)Adi Karışımlar(Basit Karışımlar) 1.SAF MADDELER , Saf Maddelerin Özellikleri Aynı cins atomdan ya da moleküllerden oluşmuş maddelere, SAF (ARI)MADDE denir.Yani saf maddelerin içinde… Daha fazlasını oku »SAF MADDELERin Özellikleri Elementler Bileşikler Özellikleri

Madde Maddelerin Ortak Özellikleri Maddelerin Ayırtedici Özellikleri

Madde Kütlesi ve hacmi olan her şey madde olarak adlandırılır. Maddelerin Ortak Özellikleri Bütün maddelerde bulunması gereken ortak özellikler  şunlardır; Kütle Hacim Eylemsizlik Tanecikli yapı Maddelerin Ayırtedici Özellikleri Maddeleri birbirlerinden ayırt etmede ve maddeleri tanımada kullanılan özelliklerdir .Ayırt edici özellikler  katı, sıvı ve gazlar için ayrı ayrı olabilir.Mesela;Katılar eriyebilirler ;katılar için erime noktası ayırtedici özellik… Daha fazlasını oku »Madde Maddelerin Ortak Özellikleri Maddelerin Ayırtedici Özellikleri

Hacimce Yüzde Kütle Hacim Yüzdesi Konu Anlatımı Çözümlü Örnek Sorular

Hacimce Yüzde Oranları   (%V/V) »  Kolonya gibi sıvı-sıvı çözeltiler genellikle hacim ölçülerek hazırlanır. »  Hacimce Yüzde, 100 mL çözeltide çözünen maddenin mL miktarıdır. Hacimce  Yüzde    %V/V  =  .100 VT: Çözünenin hacmi Vs: Çözücünün hacmi Örnek: 400 mL suda 100 mL alkolün çözünmesiyle hazırlanan çözeltinin derişimini Hacimce yüzde %(V/V) olarak hesaplayınız %V/V  =  .100 %V/V  =   .100… Daha fazlasını oku »Hacimce Yüzde Kütle Hacim Yüzdesi Konu Anlatımı Çözümlü Örnek Sorular

ppm Formülü Nedir ? ( Milyonda Bir) ppm Hesaplamaları ppb Soruları ve çözümleri

ppm Formülü Nedir ? ( Milyonda Bir) ppm Hesaplamaları ppb Soruları ve çözümleri Bazı çözeltilerde çözünen madde miktarı çok azdır. Çözünen maddenin derişimi kütlece yüzde, molarite gibi birimlerle ifade edilmeye çalışıldığında çok küçük değerler bulunur. Bu sorunu ortadan kaldırmak için “ppm” ve “ppb” birimleri tanımlanmıştır.. ppm, milyonda kısım anlamına gelen kelimelerin ilk harflerinin kısaltmasıdır ve… Daha fazlasını oku »ppm Formülü Nedir ? ( Milyonda Bir) ppm Hesaplamaları ppb Soruları ve çözümleri

Kütlece Yüzde Derişim Konu Anlatımı Çözümlü Örnek Sorular

Kütlece Yüzde Derişim (%m/m) Çözeltinin Kütlesi    :T Çözücünün  Kütlesi :S Çözelti yüzdesi        :Y SORU:25 gr HCl içeren çözeltide 175 gr su varsa yüzde ne olur? T:25 gr  Y:175 gr Y=12,5   çözelti  % 12,5 liktir. SORU:210 gr su % 30 luk çözeltide kaç gr NaCl bulunur? Y:30gr S:210gr T:? T=90 gr NaCl… Daha fazlasını oku »Kütlece Yüzde Derişim Konu Anlatımı Çözümlü Örnek Sorular

Çözünme Hızı Çözünme Hızını etkileyen Faktörler Konu Anlatımı

Çözünme Hızı Birim zamanda çözünen madde miktarına çözünme hızı denir. Çözünme hızını etkileyen faktörler; 1.Bir karıştırıcı ile karıştırma 2.Çalkalama 3.Sıcaklık 4.Basınç 5.Maddelerin cinsi 6.Katı maddeleri tozhaline getirme(temas yüzeyi) Katı maddelerin suda çözünürken karıştırılması maddelerin birbiri ile etkileşmesini artırır. Çözünme hızını artırır. Çözünürlüğü ise etkilemez. Parçacıkların temas yüzeyinin çözünme hızına etkisi vardır. Kat ı maddenin sıvı… Daha fazlasını oku »Çözünme Hızı Çözünme Hızını etkileyen Faktörler Konu Anlatımı

Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler Sıcaklık Basınç Ortak iyon Etkisi Madde Türü

Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler Sıcaklık Basınç Ortak iyon Etkisi Madde Türü Çözünürlüğe etki eden faktörler genel olarak; 1.Sıcaklık, 2.Basınç 3.Madde Cinsi 4.Ortak İyon Etkisi sayılabilir. Detaylı olarak incelelim. sıcaklık arttıkça çözünürlük artar mı, 1.SICAKLIK ( Sıcaklığın Çözünürlüğe Etkisi) Sıcaklığın Çözünürlüğe Etkisi iki başlıkta incelenir; a) Endotermik Çözünmelerde Sıcaklığın Çözünürlüğe Etkisi Katı sıvıların çözünmeleri genelde endotermik… Daha fazlasını oku »Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler Sıcaklık Basınç Ortak iyon Etkisi Madde Türü