İçeriğe geç

Saf Olmayan Maddeler Karışımlar ve Türleri Sınıflandırılması Homojen Karışımlar Heterojen Karışımlar

Saf Olmayan Maddeler Karışımlar ve Türleri Sınıflandırılması Homojen Karışımlar Heterojen Karışımlar

Saf olmayan maddeler Karışımlar olarak adlandırılır.


Karışımların  Özellikleri ;

 • Yapılarında iki yada daha fazla madde bulundururlar.
 • Saf değildirler.
 • Homojen  veya heterojen olabilirler.
 • Erime ve kaynama noktaları sabit değildir.(Belli koşullarda)
 • Yoğunlukları sabit değildir.( Belli koşullarda)
 • Yapı taşları element yada moleküller olabilir
 • Fiziksel olarak karışırlar.oluşurlar.
 • Kendini oluşturan maddelere fiziksel yöntemlerle ayrıştırılabilirler.
 • İstenilen oranda karıştırılırlar.Karışanları arasında belli bir oran yoktur.
 • Kendini oluşturan maddelerin özelliklerini taşırlar.
 • Belli bir formülleri yoktur

Karışımlar Çözeltiler Emülsiyon Süspansiyon Aerosol Kolloit KONU ANLATIMI VİDEOSU Youtube Kimya Denizi  

KARIŞIM TÜRLERİ


Homojen Karışımlar ve Heterojen Karışımlar olmak üzere 2 grupta incelenir;
a)…HOMOJEN KARIŞIMLAR(ÇÖZELTİLER)
Bir karışımın her tarafı aynı özellik gösteriyorsa , yani karışım tek fazlı ise homojen karışımdır denir.Homojen karışımlar  Çözeltiler olarak da adlandırılır.
Çözelti, Çözücü ve çözünenin oluşturduğu homojen karışımlara denir.
Faz: Bir karışımda basınç, yoğunluk vb. özellikleri aynı olduğu bölgelere faz adı verilir.
Çözeltide, çözücü ve çözünen olmak üzere 2 kısım  bulunur;.
1.Çözücü(Çözen) :
Çözeltide genelde çok olan,dağıtan faz.Tuzlu suda SU çözücüdür.
2.Çözünen:Çözeltide genelde az olan,dağılan fazdır.Tuzlu suda TUZ çözünendir.
ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNME:
Bir maddenin başka bir madde içersinde homojen olarak dağılmasına Çözünme,bu şekilde oluşan karışımlara da Çözelti denir.Genel olarak 3 basamakta gerçekleşir.

 • Çözücünün moleküllerinin ayrılması Çözücü molekülleri çözünen tanecikleri arasına almak için bir birinden uzaklaşıp odacıklar oluştururlar. (Endotermik)
 • Çözünenin moleküllerinin ayrılması Çözünen moleküller bu odacıklara dağılmak için birbirinden uzaklaşırlar (Endotermik)
 • Son olarak çözücü ve çözünen moleküller bir birini çekerek yaklaşırlar ve çözeltinin oluşumunu tamamlarlar (Egzotermik)

İyonik yapılı maddeler suda çözündüklerinde iyonlarına kadar ayrışırlar.

ÇÖZÜCÜ-ÇÖZÜNENÇÖZELTİÇÖZÜCÜÇÖZÜNEN
KATI – KATIÇelikFeC
TunçCuSn
PirinçCuZn
LehimPbSn
KATI-SIVIAmalgamAgHg
KATI GAZPd-H karışımıPalladyumHidrojen
SIVI- KATITuzlu suH2ONaCl
Şekerli suH2OC12H22O11
                                      kimyadenizi.com
SIVI -SIVISıvıH2OC2H5OH
Sirke
(AsetikAsit-su
H2OCH3COOH
SIVI- GAZ Gazozlu içeceklerH2OCO2
Akvaryum suyuH2OO2
GAZ -GAZHavaN2O2, CO2, H2O vb gazlar
GAZ – SIVINemSu BuharıSu

Cıvanın metallerle yaptığı karışımlara amalgam denir.
 » Bütün gaz-gaz karışımları Homojendir.
 » Alaşımların büyük bir kısmı homojendir
Alaşımlar;
Metallerin eritilmesiyle oluşturulmuş metal-metal karışımlarıdır
b) HETEROJEN KARIŞIMLAR
 Bir karışımın her tarafı aynı özellik göstermiyorsa,yani karışım tek fazlı değil de çok fazlı ise homojen karışımdır denir. Süspansiyon, Emülsiyon, Aeresoller, Kolloit karışımlar, adi karışımlar gibi .Heterojen karışım türleri şunlardır;
1.Süspansiyon:
Bir katının sıvı içerisinde çözünmeyip dağılmasıyla oluşan heterojen karışımlara süspansiyon denir
Heterojen Katı-Sıvı karışımlardır
           Süspansiyona Örnekler;
»  Tebeşir tozu-su karışımı,
»  Ayran(yoğurt-su karışımı
»  Çamurlu su,
»  Kan ,
»  Pişmiş Türk kahvesi,
»  Hoşaf,
»  Taze sıkılmış meyve suyu,
»  Çorba
»  Su – Kükürt tozu karışımı
»  Su – Talaş  karışımı,
»  Su – Demir Tozu karışımı,
2.Emülsiyon(Sütsü):
Bir sıvının başka bir sıvı içerisinde çözünmeyip dağılmasıyla oluşan heterojen karışımlara süspansiyon denir
Heterojen Sıvı-Sıvı karışımlardır
  Emülsiyona Örnekler;
»  Benzin-su karışımı ,
 »  Karbon tetraklorür-su karışımı,
»  Mayonez,
»  Zeytinyağı ve su karışımı ,
 »  Petrol – su karışımı,
 »  Süt
3. Aeresol :
Bir katının yada bir gazın gaz içerisinde çözünmeyip dağılmasıyla oluşan heterojen karışımlara aerosol denir

 • Sıvı Aeresol :Heterojen Sıvı-Gaz karışımlardır

Sis,
Bulut
Spreyli parfümler,
Spreyli böcek ilaçları

 • Katı Aeresol :Heterojen Katı-Gaz karışımlardır

Duman ,
Baca dumanı,
Katı kirli hava ,
Volkanik kirlilik,
Amonyum klorür (NH4Cl) buharı
4. Adi Karışım (Basit Karışım)
Süspansiyon ve emülsiyon özelliği göstermeyen karışımlara denir.
Adi Karışıma Örnekler;
Salata,
toprak,
Kuru fasulye gibi,
Kum – Çakıl,
Toprak,
Elma – Armut,
Demir tozu – Kükürt tozu
KOLLOİTLER:

 • Çıplak özle bakıldığında heterojen olduğu anlaşılmayan katı-sıvı karışımlardır.
 • Bir maddenin sıvı içerisinde “asılı” kalmasıyla oluşan heterojen karışımlara koloit karışımlar denir.
 • Koloitlerde dağılan madde ancak mikroskopta görülebilir. Bu tanecikler karışımının içinden ışık geçerse ışığın saçılmasından dolayı fark edilebilir.
 • Aerosoller ,emülsiyonlar ve süspansiyonların büyük çoğunluğu da koloittir.

ÖR: Duman, Boya, kan,süt, krema, renkli cam.
Çözeltiler……….10-9 m den küçük
Kolloitler………..10-9 m ve 10-6 m arasında

Süspansiyon…….10-6 m den büyük
Sol : Bir katının sıvı faz içinde dağılmasından meydana gelen koloit sisteme ise sol denir.Süspansiyonlar bir Sol dür.

.


.

j

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Paylaş