İçeriğe geç

DALTON ATOM MODELİ Özellikleri Doğruları Eksiklikleri Varsayımları Yanlışları

Dalton Atom Modeli Özellikleri  Doğruları Eksiklikleri Varsayımları Yanlışları

   Dalton Atom Modeli  John Dalton tarafından ortaya çıkmış bir modeldir

Aynı anda Matematik ve Doğa Felsefesi  Öğretmeni olan İngiliz kimyacı John Dalton ; kendine ait atom fikrini ilk kez 1808 yılında ortaya atmıştır.

 Kütlenin korunumu, Sabit Oranlar Yasasını da inceleyerek  bazı deneyler yapmıştır.Yaptığı deneyler sonucunda;maddenin tek parça olamayacığını içerisinde görülemeyen küçük yapılar olması gerektiğini düşünmüştür.

– Bu görülemeyen  küçük yapılar için de Democritus gibi ATOM kelimesini kullanmıştır.

Dalton Atom Modeli ;atomları bilardo topları gibi yuvarlak, sert ve özelliği olmayan küreler olarak tanımlamıştır.

– Dalton bu çalışmalarla beraber ilk Bilimsel Atom Modelini ortaya atmış oldu.

Dalton atom modeli maketi,resmi

9.SINIF KİMYA KAZANIM TESTLERİ ÇÖZÜMLERİ İÇİN TIKLA

Dalton  Atom Modeli Özellikleri Varsayımları

Taneciksiz atom modeli olarak da adlandırılan Dalton Atom Modelini  maddeler halinde kısaca  özetleyecek  olursak;

– Bütün maddeler atomlardan oluşmuştur.

– Atomlar içi dolu, bölünemez kürelerdir.

– Elementler atom denilen bölünemeyen çok küçük taneciklerden oluşmuştur.

– Bir elementin bütün atomlarının kütlesi ve diğer özellikleri özdeştir,aynıdır..

– Ancak bir elementin atomları diğer bütün elementlerin atomlarından farklıdır.

– Farklı elementlerin atomlarının kütleleri farklıdır.

– Kimyasal tepkimeler, yalnızca atomların birbirinden ayrılması, birbirleri ile birleşmesi ya da yeniden düzenlenmesinden ibarettir. Kimyasal tepkimelerde, bir element atomu diğer bir elementin atomuna dönüşemez, parçalanamaz ve yok olamaz.

– Bir elementin atomları ile diğer bir elementin atomları ile birleşerek bileşikleri meydana getirirler. Elementler bileşik oluştururken atomlar tam sayılı olarak birleşirler (sabit oranlar yasası).

                Dalton Atom Modelinin Diğer Kanunlarla ilişkisi;

– Dalton, Sabit Oranlar Yasasını  kabul etmiş ve doğrulamıştır.

– Dalton,Kütlenin Korunumu Yasasını da kabul etmiş ve doğrulamıştır.


Dalton Atom Modelinin Eksiklikleri ve Yanlışları 

Dalton Atom Modelindeki bazı yanlışlar ve eksiklikleri şöylece sıralayabiliriz;

–  Elementleri oluşturan atomlar bilardo topları gibi yuvarlak ve özelliği olmayan içi dolu kürecikler değildir.  Atom altı parçacıklar olarak adlandırdığımız proton, nötron, elektron keşfedildikten sonra bu görüş önemini yitirmiştir.

–  Dalton’un teorisindeki “bir elementin bütün atomları özdeştir” görüşü izotopları açıklayamamıştır. İzotop atomların  proton  sayıları  aynı olduğu halde nötron sayıları aynı olmayabilir.

–  Atomların parçalanamayacağı görüşü de çekirdek tepkimeleri bulunduktan sonra önemini yitirmiştir.Atomlar parçalanamamış olsaydı atom bombası,nükleer çalışmalar  gibi çalışmalar yapılamazdı

Dalton’un da önerdiği gibi atomlar parçalanamaz  görüşü  kimyasal tepkimelerde doğrudur  ama çekirdek tepkimelerinde  doğru değildir Çünkü çekirdek tepkimelerinde atomun parçalandığı   ispatlanmıştır.

–   Proton, nötron ve elektronun varlığı belirtilmemiştir yani taneciksiz atom modelidir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Paylaş