İçeriğe geç

RUTHERFORD ATOM MODELİ Özellikleri Eksiklikleri Doğruları Yanlışları Varsayımları

RUTHERFORD ATOM MODELİ Özellikleri Doğruları Eksiklikleri Varsayımları Yanlışları

           RUTHERFORD ATOM MODELİ ilk çekirdekli atom modelidir. Thomson Atom modeli ni inceleyerek bazı deneyler yapmıştır.

Thomson atomları ;’’ + yüklü tanecikler arasında yüzen elektron”lardan oluşan içi dolu küre olarak düşünüyordu

– 1911 yılında Ernest  Rutherford , arkadaşaları Hans Geiger  ve  Ernest Marsden ile beraber bazı deneyler yaptılar.

– Deneylerinde Radyoaktif maddelerden yayımlanan alfa aneciklerinin Thomson Atom Modeline uyup uymadığını gözlemlediler

– Alfa tanecikleri 2 elektronunu da  kaybetmiş, +2 yüklenmiş Helyum (He) atomlarıdır

– Dar bir aralıktan, paralel ve pozitif(+2) yüklü Alfa tanecikleri demetini arkasına Çinko Sülfür (ZnS) sürülmüş  ince altın levhaya gönderdi ve  altın levhada saçılmalarını gözlemledi.

– ALTIN SAÇILMA DENEYİ Altın levha üzerinde beliren parıldamaları ve sapmaya uğrayan taneciklerin açısal dağılımını rahat  görmek  için levhaların arkasına ZnS sürüldü ve mikroskop kullanıldı.

Thomson‘un dedikleri  doğru ise;

.. + yüklü Işınlar gönderildiğinde  atomun büyük bir kısmını oluşturan  + yüklü taneciklere çarpacak,

– Aynı yükler birbirini iteceği için  büyük bir sapma veya geri dönme olayı gerçekleşecekti.

9.SINIF KİMYA KAZANIM TESTLERİ ÇÖZÜMLERİ İÇİN TIKLA

Rutherdford Deneyleri Sonucu (Altın Saçılma Deneyi) 

– Rutherdford yaptıkları deneylerde bunun gerçekleşmediğini gördü;

 – Pozitif(+) yüklü taneciklerin büyük bir kısmının levhayı hiç sapmadan veya küçük açılarla saparak geçtiğini gözlemledi.

Çok az sayıda tanecik 180o ye kadar büyük açılarla saptı

– Alfa taneciklerinin(+) hemen hemen tümü metal levhadan sapma­dan geçiyordu.

Demek ki atomun büyük bir kısmı boşluktan ibaretti. Thomson un dediği gibi içi dolu küreler değildi

– Elektronlara yakın yol izleyen alfa parçacıkları hafif sapmaya uğ­ruyordu.

– Çekirdeğe yakın yol izleyen alfa parçacıkları büyük bir açıyla sa­pıyordu.

– Çok az parçacık ise geniş açılarla sapıyor (1/22.000) veya tam geri dönüyordu.

Rutherford bu sapmayı ‘’bir top mermisinin ince bir kâğıda çarpıp geri dönmesi’’ olayına benzetmişti

– Demek ki + yükler Thomson un dediği gibi atom hacminin büyük bir kısmını değil çok küçük bir kısmını oluşturuyorlardı

Rutherford atom modelinin thomson atom modelinden ne gibi farklılıkları vardır ? Rutherford atom modeli özellikleri nelerdir? sorularına aşağıdaki maddeleri inceleyerek cevap bulabiliriz


Rutherford Atom Modeli Özellikleri Varsayımları

Ernest Rutherford  Rutherford yaptığı deney sonucunda 1911’de kendi adı ile anılan bir atom modeli geliştirdi.

Rutherford Atom Modeli ni kısaca maddeler halinde özetleyecek sıralayacak olursak;

– Alfa parçacıklarının çoğu hiçbir sapmaya uğramadığına göre atomun büyük bir kısmı boşluktur.

– Elektronlar çekirdeğin etrafında geniş boşluklar bırakacak şe­kilde dağılmış hâldedir.

– Atomda pozitif yükün tümü, küçük ama ağır kütleli Çekirdek denilen küçük bölgede toplanmıştır.

– Atomun küt­lesinin de çoğu çekirdektedir.

– Elektronlar, atom içinde yaklaşık olarak 10-8 cm çapında bir hacmi kapladığı hâlde, pozitif elektrik çok küçük olmakla birlikte ağır bir çekirdek içinde toplanmıştır (10-13 cm) .

– Çekirdek, elekt­ronların yüklerini dengeleyecek kadar pozitif yük taşımakta­dır.

– Atomlar nötr olduğundan , elektronlar pozitif yüklere eşit sayıdadır.

– Elektronlar çekirdek etrafında bulunur (Yörünge kavramından bahsedilmiyor)

– Çekirdeğin çapı atomundakinden yaklaşık 100,000 kez daha küçüktür

– Pozitif yüklerin toplam kütlesi atomun kütlesinin yaklaşık yarısı kadardır.

– Çekirdekte protonun kütlesine eşit yüksüz tanecikler olmalıdır.(yüksüz tanecik olan nötronların varlığından bahsediyor)

– Alfa taneciklerinin saçılma deneyinde , sadece çekirdek bulunmamış çekirdeğin yükü ve büyüklüğü de nicel olarak ölçülmüştür..

– Rutherford’ un öngördüğü modelde elektronlar pozitif yüklü küre etrafında merkezkaç kuvveti (FM) ve Coulomb kuvvetlerinin (FC) dengesi altında dönerler.


Rutherford atom modelinin yetersizliği, eksiklikleri, yanlışları ve hataları var mı?Rutherford atom modeli neyi hangilerini açıklamada yetersiz kalmıştır?

– Rutherford atom modeli atomla ilgili bir çok şeye çözüm getirse de bazı eksikler bulunmaktadır

– Modelde öngörülen yörüngelerde ivmeli bir hareket yapan elektronlar Klasik Elektromagnetizma kanunlarına göre ışıma yapmalıydı ve bir süre sonra enerjisi tükenen elektron çekirdek   üzerine düşecekti

– ‘’Elektronun neden çekirdeğe düşmüyor’’ ya da ‘’Elektronlar neden atomdan fırlayıp gitmiyor’’ sorularını  cevaplayamamıştır. Bu sorular 1913 yılında Bohr Atom Modeli ile cevaplanmıştır.

– Rutherford atom modeli, atomların yaydığı spektrumları açıklamada da yetersiz kalmıştır

– Elektronlar çekirdek etrafında bulunur dedi ama Yörüngelerden hiç bahsetmedi.

– Rutherford’un çalışmaları sonucunda ulaştığı önemli bir öngörüsü; çekirdekte pozitif taneciklere eş kütlede yüksüz tanecikler bulunduğunu söyledi . Ama bu yüksüz taneciklerin (nötronların) varlığı 1932de James Chadvvick (CeymisÇedvik) tarafından kanıtlanmıştır.


Rutherford Atom Modeli Özet,

    NELER VAR 

Atomun büyük kısmı boşluktur, içi dolu küreler değildir!

+ ve – yükler  homojen dağılmamıştır

ÇEKİRDEK var

+ yükler ÇEKİRDEK denilen küçük bir bölgede toplanmıştır

– yükler çekirdek etrafında dağılmışlardır

Nötrondan bahis var

Çekirdekte proton kütlesine eşit yüksüz  tanecikler bulunmalıdır

NELER YOK 

Yörünge yok

elar neden  atomun dışına fırlamıyor?????

elar neden  çekirdeğin üstüne düşmüyor????

atomların yaydığı spektrumlar Yok 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Paylaş