İçeriğe geç

İZOTOP ATOMLAR Özellikleri İzotop Atomların Doğada Bulunma Yüzdeleri

İZOTOP ATOMLAR Özellikleri İzotop Atomların Doğada Bulunma Yüzdeleri

İzotop atomlar Nedir? Tanımı Örnekler

Proton sayıları aynı nötron sayıları farklı, doğal olarak da kütle numaraları farklı olan atomlara izotop atomlar denir

Aynı elementin kütle numarasını farklı kılan tanecik nötron sayılarıdır.

Atomların büyük kısmının doğal izotopları mevcuttur.

          

_{\textrm{p}}^{\textrm{K}}\textrm{\textrm{X}} 

Kütle no K→ farklı

Atom no p→  aynı

Veya

nötron    n→ farklı

Atom no p→  aynı

Örnek

Hidrojenin izotopları

_{1}^{1}{\textrm{H}},               _{1}^{2}{\textrm{H}} ,               _{1}^{3}{\textrm{H}}

Protiyum     Döteryum      Tirityum

(nötronsuz)

K→ farklı

p→  aynı

veya

n→ farklı

p→  aynı

BİRBİRİNİN İZOTOPUDURLAR

H

İzotopları

_{1}^{1}{\textrm{H}},

Protiyum

_{1}^{2}{\textrm{H}}

Döteryum

_{1}^{3}{\textrm{H}} Tirityum 
K12      3 FARKLI
n012FARKLI
P111AYNI
kimyadenizi.com

9.SINIF KİMYA KAZANIM TESTLERİ ÇÖZÜMLERİ İÇİN TIKLA

KİMYA DENİZİ Youtube

ATOMUN TEMEL TANECİKLERİ İZLE

ATOMUN TEMEL TANECİKLERİ 1 TIKLA İZLE
ATOMUN TEMEL TANECİKLERİ 2 TIKLA İZLE
ATOMUN TEMEL TANECİKLERİ 3 TIKLA İZLE

Örnek

_{\textrm{6}}^{\textrm{12}}{\textrm{\textrm{C}}}     ,  _{\textrm{6}}^{\textrm{13}}{\textrm{\textrm{C}}}   ,  _{\textrm{6}}^{\textrm{14}}{\textrm{\textrm{C}}}

K→ farklı p→  aynı veya

n→ farklı p→  aynı

BİRBİRİNİN İZOTOPUDURLAR

C İzotopları_{\textrm{6}}^{\textrm{12}}{\textrm{\textrm{C}}} _{\textrm{6}}^{\textrm{13}}{\textrm{\textrm{C}}}_{\textrm{6}}^{\textrm{14}}{\textrm{\textrm{C}}}  
K1213     14       FARKLI
n678FARKLI
P666AYNI
kimyadenizi.com

Örnek

_{\textrm{17}}^{\textrm{35}}{\textrm{\textrm{Cl}}}  ile _{\textrm{17}}^{\textrm{37}}{\textrm{\textrm{Cl}}}

K→ farklı

p→  aynı

veya

n→ farklı

p→  aynı

_{\textrm{17}}^{\textrm{35}}{\textrm{\textrm{Cl}}}  ile _{\textrm{17}}^{\textrm{37}}{\textrm{\textrm{Cl}}} BİRBİRİNİN İZOTOPUDURLAR

Cl İzotopları_{\textrm{17}}^{\textrm{35}}{\textrm{\textrm{Cl}}}_{\textrm{17}}^{\textrm{37}}{\textrm{\textrm{Cl}}} 
K3537 FARKLI
n1820FARKLI
P1717AYNI
kimyadenizi.com
  • Ancak, sodyum, berilyum ve flor atomlarının izotopları yoktur.
  • İzotop atomların kimyasal özellikleri hemen hemen birbirinin aynıdır.
  • Ancak fiziksel özellikleri önemli ölçüde farklıdır.
  • Florun; yalnızca bir çeşit 19F izotopu vardır.
  • Klorun; 35Cl (% 75,77) ve kalanı 37Cl dir.
  • Magnezyumun başlıca izotopu 24 Mg ve azınlıkta olan izotopları 25Mg (%10,00) ve 26 Mg (%11,01) dir.
  • Kurşunun dört doğal izotopu vardır. 204pb (%1,4), 206 Pb (%24,1), 207 pb (% 22,1) ve 208 pb (% 52,4).
  • İzotop atomların kimyasal özellikleri aynıdır.
  • Fiziksel özellikleri farklıdır.
  • İzotop iyonların elektron sayıları farklı ise kimyasal özellikleri de farklıdır.

İZOTOPLARIN ORTALAMA ATOM KÜTLESİ HESABI

İzotop Atomların Doğada Bulunma Yüzdeleri Formülü 

          İzotopların ortalama atom kütlesi İzotop Atomların Doğada Bulunma Yüzdeleri aşağıdaki formülle hesaplanır.

 izotopların doğada bulunma yüzdeleri formülü;

Mort:  İzotopların ortalama Kütlesi

M1: 1.İzotopun  Kütle numarası

M2: 2.İzotopun  Kütle numarası

Y1:1.İzotopun  Doğada bulunma yüzdesi

Y2:2.İzotopun  Doğada bulunma yüzdesi


ÖRNEK:

Doğada klorun % 75 oranında  35 Cl izotopu % 25 oranında  37 Cl izotopu bulunmaktadır.Klorun ortalama atom kütlesini bulunuz.


ÖRNEK:

ÖRNEK:

69 Ga izotop kutlesi 68,9256 akb, bulunma yüzdesi ise %60,11 dir ve 71 Ga izotopunun kütlesi 70,9247 akb, bulunma yuzdesi ise %39,89 dur Galyumun ortalama atom kütlesini hesaplayınız


ÖRNEK:

Doğadaki tüm oksijenin % 99,762 ‘sini 16O, % 0,038’ini 17O ve % 0,2’sini ise 18O oluşturuyor.Oksijeni kütle numarası kaçtır?


İzotopların Özellikleri 

Kimyasal Özellik genel Kural

İki atomun kimyasal özelliklerinin aynı olması için hem proton sayısı, hem de elektron sayısının eşit olması gerekir.İzotoplar için de böyledir;

–  Nötr izotopların kimyasal özellikleri

Nötr izotopların hem proton sayısı hem de elektron sayısı eşit olacağından Nötr izotopların kimyasal özellikleri aynıdır.

Nötr olmayan izotopların kimyasal özellikleri

Nötr olmayan yükleri farklı olan  izotopların  proton sayısı ile  elektron sayısı eşit olamayacağından Nötr olmayan izotopların kimyasal özellikleri aynı değildir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Paylaş