İçeriğe geç

10.Sınıf Kimya Konuları 2022 2023

10.SINIF KİMYA KONULARI

1. ÜNİTE KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR

1. BÖLÜM: KİMYANIN TEMEL KANUNLARI

1.1.1. Kimyanın Temel Kanunları

Kütlenin Korunumu Kanunu (Antoine Laurent De Lavoisier-1774)

Sabit Oranlar Kanunu (Joseph Proust-1799)

Katlı Oranlar Kanunu (John Dalton-1804)

2. BÖLÜM: MOL KAVRAMI

1.2.1. Mol Kavramı

Mol Kavramının Tarihsel Süreç İçerisindeki Değişimi

Bağıl Atom Kütlesi

İzotop Atomlar Ve Ortalama Atom Kütlesi

Mol Hesaplamaları

3. BÖLÜM: KİMYASAL TEPKİMELER VE DENKLEMLER

1.3.1. Kimyasal Tepkime Türleri

Kimyasal Tepkimeler

Kimyasal Tepkime Denklemlerinin Denkleştirilmesi

Kimyasal Tepkime Türleri

4. BÖLÜM: KİMYASAL TEPKİMELERDE HESAPLAMALAR

1.4.1. Kimyasal Hesaplamalar

Sınırlayıcı Bileşen Hesapları

Yüzde Verim Hesaplamaları

2. ÜNİTE KARIŞIMLAR

1. BÖLÜM: HOMOJEN VE HETEROJEN KARIŞIMLAR

2.1.1. Karışımların Sınıflandırılması

Homojen Ve Heterojen Karışımların Ayırt Edilmesinde BelirleyiciÖzellikler

Heterojen Karışımların Sınıflandırılması

Karışımların Çözünenin Tanecik Boyutuna Göre Sınıflandırılması

2.1.2. Çözünme Süreci

Çözünme Ve Polarlık

2.1.3. Çözünmüş Madde Oranlarını Belirten İfadeler

Çözeltilerde Derişim

Çözelti Hazırlama

2.1.4. Çözeltilerin Özellikleri

Çözeltilerin Donma Ve Erime Noktaları

Kara Yollarında Buzlanmaya Karşı Alınan Önlemlerin Etkileri

2. BÖLÜM: AYIRMA VE SAFLAŞTIRMA TEKNİKLERİ

2.2.1. Karışım Ayırma Teknikleri

Mıknatıs İle Ayırma

Tanecik Boyutu Farkından Yararlanarak Ayırma

Yoğunluk Farkından Yararlanarak Ayırma

Erime Noktası Farkından Yararlanarak Ayırma

Kaynama Noktası Farkından Yararlanarak Ayırma

Çözünürlük Farkından Yararlanarak Ayırma

Karışımları Ayırma Deneyleri

3. ÜNİTE ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR

1. BÖLÜM: ASİTLER VE BAZLAR

3.1.1. Asitlerin Ve Bazların Ayırt Edilmesi

Asitlerin Özellikleri

Bazların Özellikleri

Asit Ve Bazların İndikatörlere Etkisi

Ph Kavramı

Günlük Hayatta Kullanılan Tüketim Maddelerinin Ph Değerleri

3.1.2. Moleküler Düzeyde Asitlik-Bazlık

2. BÖLÜM: ASİTLERİN VE BAZLARIN TEPKİMELERİ

3.2.1. Asit-Baz Tepkimeleri

Tuz Oluşumu

3.2.2. Günlük Hayatta Asit-Baz Tepkimeleri

Asit Ve Bazların Metallerle Etkileşimi

Metallerin Tepkimeye Girme Eğilimlerine Göre Sınıflandırılması

3. BÖLÜM: HAYATIMIZDAKİ ASİTLER VE BAZLAR

3.3.1. Asit Ve Bazların Fayda Ve Zararları

Asit Yağmurlarının Oluşumu

Asit Yağmurlarının Çevreye Ve Tarihi Eserlere Etkisi

3.3.2. Asit Ve Bazlarla Çalışırken Dikkat Edilmesi Gerekenler

Çamaşır Suyu Ve Tuz Ruhu

Evsel Kimyasalların Tesisat Ve Çevre Açısından Sakıncaları

4. BÖLÜM: TUZLAR

3.4.1. Tuzların Özellikleri Ve Kullanım Alanları

4. ÜNİTE KİMYA HER YERDE

1. BÖLÜM: YAYGIN GÜNLÜK HAYAT KİMYASALLARI

4.1.1. Temizlik Maddelerinin Özellikleri

Sabun Ve Deterjanın Temizleme Özelliği

Kişisel Temizlik Maddelerinin Fayda Ve Zararları

Hijyen Amacıyla Kullanılan Temizlik Maddeleri

4.1.2. Yaygın Polimerlerin Kullanım Alanları

Polimerlerin Olumlu Ve Olumsuz Özellikleri

Polimer Malzeme Bulunduran Oyuncak Ve Tekstil Ürünlerinin Zararları

4.1.3. Geri Dönüşümün Ülke Ekonomisine Katkısı

4.1.4. Kozmetik Malzemelerin İçerdiği Zararlı Kimyasallar

Parfüm, Saç Boyası, Kalıcı Dövme Boyası Ve Jölede Bulunan Kimyasallar

4.1.5. İlaç Formları

Yanlış Ve Gereksiz İlaç Kullanımının Zararları

2. BÖLÜM: GIDALAR

4.2.1. Hazır Gıdaları Seçerken Ve Tüketirken Dikkat Edilmesi

Gerekenler

Hazır Gıdaların Doğal Gıdalardan Farkları

Hazır Gıda Etiketlerinin Önemi

Koruyucular Renklendiriciler Ve Yapay Tatlandırıcıların Sağlık

Üzerindeki Etkileri

Günlük Tüketim Maddelerindeki Katkı Maddesi İçeriği Ve Katkı Maddesi Kodları

4.2.2. Yenilebilir Yağ Türleri

Yağların Sınıflandırılması

Yağ Endüstrisinde Kullanılan Kavramlar

Yenilebilir Yağların Yanlış Kullanımı Ve Sağlığa Etkileri

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Paylaş