Köklü Bileşiklerde Yük Bulma

Çok atomlu iyonlarda yani köklerde elementlerin değerlikleri toplamı , kökün yüküne eşittir.

SO4-2 iyonunda S nin yükü kaçtır?

Bu tür işlemlerde kök paranteze alınır ve değerlikleri yazılır
Ametaller sonda iken – değerlikli olurlar, genelde aldığı – değerliği alırlar..Bu yazılır. O -2 değerliklidir.
 
Ametaller başta iken + değerlikli olurlar, başta iken yazılmaz değerlikleri hesaplamayla bulunur.S bulunur

Sondaki O nun genelde aldığı değerlik yazılır. Ama S yazılmaz bulunur.

Örnek: SO4-2 iyonunda S nin yükü kaçtır?

\dpi{100} \fn_phv \large (\textup{S}_{1}^{x}\textup{O}_{4}^{-2})^{-2}

                1.x  +  4.(-2)=-2

                X=+6 olur

Örnek: NO3-1 iyonunda N nin yükü kaçtır?

                     \dpi{100} \fn_phv {\color{DarkRed} (\textup{N}_{1}^{x}\textup{O}_{3}^{-2})^{-1}}

               1.x  +    3.(-2)=-1

                   X=+5 olur

Örnek: PO4-3 iyonunda Pnin yükü kaçtır?

                 \dpi{100} \fn_phv {\color{Red} (\textup{P}_{1}^{x}\textup{O}_{4}^{-2})^{-3}}

               1.x+4.(-2)=-3

              X=+5 olur

Örnek: CO3-2 iyonunda C nin yükü kaçtır?  

             \dpi{120} \fn_phv {\color{Blue} (\textup{C}_{1}^{x}\textup{O}_{3}^{-2})^{-2}}

                1.X +3.(-2)=-2

                     X=+4

Bileşiklerde ve Köklerde Yükseltgenme Basamakları TIKLA izle Kimya Denizi Youtube

ÖRNEK:
H2SO4 bileşiğinde S ün yükseltgenme basamağını bulunuz?

              \dpi{100} \fn_phv {\color{Blue} {\color{Golden} \mathrm{H}_{\textrm{2}}^{\textrm{+1}}\mathrm{(SO_{4})}_{\textrm{1}}^{\textrm{-2}}}} de

                \dpi{120} \fn_phv (\textup{S}_{1}^{x}\textup{O}_{4}^{-2})^{-2}       

                 1.X+4(-2)=-2 

                    X=+6

2.Yol

          \inline \dpi{120} \fn_phv \textup{H}_{2}^{+1}\textup{S}_{1}^{x}\textup{O}_{4}^{-2}{\color{Magenta} }{\color{Blue} }

         2.+1 +1.X + 4.-2=0

                     X=+6

ÖRNEK:Al(NO3)3 bileşiğinde N ün yükseltgenme basamağını bulunuz?

\fn_phv \large \mathrm{Al}_{\textrm{1}}^{\textrm{+3}}\mathrm{(NO_{3})}_{\textrm{3}}^{\textrm{-1}} de

            \dpi{120} \fn_phv (\textup{N}_{1}^{x}\textup{O}_{3}^{-2})^{-1}

           1.x  + 3.(-2)=-1

           X=+5 olur

2.Yol      \inline \dpi{150} \fn_phv \textup{Al}_{1}^{+3}\textup{N}_{3}^{x}\textup{O}_{9}^{-2}{\color{Magenta} }

              1.(+3) + 3.X + 9.(-2)=0

                        x=+5

ÖRNEK:
Na2CO3 bileşiğinde C ün yükseltgenme basamağını bulunuz?

     \fn_phv \large \mathrm{Na}_{\textrm{2}}^{\textrm{+1}}\mathrm{(CO_{3})}_{\textrm{1}}^{\textrm{-2}}

                 \dpi{150} \fn_phv (\textup{C}_{1}^{x}\textup{O}_{3}^{-2})^{-2}

                 1.X +3.(-2)=-2

                       X=+4

2.Yol      \inline \dpi{150} \fn_phv \textup{Na}_{2}^{+1}\textup{C}_{1}^{x}\textup{O}_{3}^{-2}{\color{Magenta} }

              2.(+1) + 1.X + 3.(-2)=0

                        x=+4


Kökler Formülleri Adları Yükleri

En az 2 atomdan oluşan çok atomlu iyonlara ”Çok Atomlu İyon” anlamında KÖK denir

Kökler bileşik değilidir;bileşik yapısına katılırlar ama bileşik değildirler.

Başka bir iyonla elektron irtibatı ile biraraya gelerek bileşikleri oluştururlar.En çok bilinen bazı kökler yükleri ve adları ile beraber aşağıdaki tabloda verilmiştir

-1 YÜKLÜ
Kök Kök FormülüKök Adı
OHHidroksit
NO3Nitrat
MnO4Permanganat
HCO3Bikarbonat
BrO3Bromat
IO3İyodat
ClO3Klorat
ClOHipoklorit
ClO2Klorit
ClO4Perklorat
HSO4Bisülfat
NO2Nitrit
CH3COOAsetat
CNSiyanür

.

-2 YÜKLÜ
Kök FormülüKök Adı
SO4-2Sülfat
CO3-2Karbonat
MnO4-2Manganat
CrO4-2Kromat
Cr2O7-2Dikromat
S2O3-2Tiyosülfat
SO3-2Sülfit
C2O4-2Okzalat

-3

-3 YÜKLÜ
Kök FormülüKök Adı
PO4-3Fosfat
PO3-3Fosfit
AsO4-3Arsenat
[Fe(CN)6]-3Ferrisiyanür

-4

-4 YÜKLÜ
[Fe(CN)6]-4Ferrosiyanür
+1 YÜKLÜ
NH4+1Amonyum

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

nine − 9 =