İçeriğe geç

KÖKLERDE YÜKSELTGENME BASAMAĞI BULMA Köklerin Yükseltgenme Basamakları Bileşiklerde İyon Yükü Bulma

Kök nedir ?

  En az 2 atomdan oluşan çok atomlu iyonlara ”Çok Atomlu İyon” anlamında KÖK denir

Kökler bileşik değilidir;bileşik yapısına katılırlar ama bileşik değildirler.

Başka bir iyonla elektron irtibatı ile biraraya gelerek bileşikleri oluştururlar.En çok bilinen bazı kökler yükleri ve adları ile beraber aşağıdaki tabloda verilmiştir

Aşağıdaki tablolarda bazı kökleri adları formülleri ve yükseltgenme basamakları bulunmaktadır

Kökler Tablosu

Köklerin Formülleri Yükseltgenme Basamakları Yükleri  Kök İsimleri kök iyonlar

-1 YÜKLÜ

KökKök Adı
OHHidroksit
NO3Nitrat
MnO4Permanganat
HCO3

Bikarbonat

Bileşiklerde ve Köklerde Yükseltgenme Basamakları TIKLA izle Kimya Denizi Youtube

BrO3Bromat
IO3İyodat
ClO3Klorat
ClOHipoklorit
ClO2Klorit
ClO4Perklorat
HSO4Bisülfat
NO2Nitrit
CH3COOAsetat
CNSiyanür
KÖKLÜ Bileşiklerin Adlandırılması Konu Anlatımı Videosu TIKLA İzle KİMYA DENİZİ Youtube
-2 YÜKLÜ
KökKök Adı
SO4-2Sülfat
CO3-2Karbonat
MnO4-2

Manganat

CrO4-2Kromat
Cr2O7-2Dikromat
S2O3-2Tiyosülfat
SO3-2Sülfit
C2O4-2Okzalat

-3 YÜKLÜ

KökKök Adı
PO4-3Fosfat
PO3-3Fosfit
AsO4-3Arsenat
[Fe(CN)6]-3Ferrisiyanür

-4

-4 YÜKLÜ
[Fe(CN)6]-4Ferrosiyanür
+1 YÜKLÜ
NH4+1Amonyum
Paylaş