Sabit ve Değişken Değerlikli Metaller


   • » Bileşiklerinde farklı değerlikler alabilen metaller DEĞİŞKEN DEĞERLİKLİ METALLER olarak hep aynı değerliği alan metaller ise SABİT DEĞERLİKLİ METALLER olarak adlandırılırlar. Bazı metaller bileşiklerinde farklı değerlikler alabilirler.

    Örneğin demir Fe metali bazen +2 bazen +3 alabilir yani belli bir değerliği yoktur.Yani değişken değerlikli metaldir.

    » Bileşiklerinde her zaman aynı değerlikleri alan metaller SABİT DEĞERLİKLİ METALLER olarak adlandırılırlar. başka hiç bir değerlik alamazlar.

    » Bileşiklerinde farklı değerlikler alabilen metaller ise DEĞİŞKEN DEĞERLİKLİ METALLER olarak adlandırılırlar. Bu metaller bileşiklerinde farklı değerlikler alabilirler.

    Örneğin demir Fe metali bazen +2 bazen +3 alabilir yani belli bir değerliği yoktur..

    » Al sabit değerliklidir.Bütün bileşiklerinde yalnız +3 alabilir başka hiç bir değerlik alamaz.

    » Na sabit değerliklidir.Bütün bileşiklerinde yalnız +1 alabilir başka hiç bir değerlik alamaz.

    » Ama Fe değişken değerlikli metaldir.Demir Fe metali bazen +2 bazen +3 alabilir yani belli bir değerliği yoktur.

    Aşağıdaki bazı elementler yalnız aşağıdaki değerlikleri alırlar başka bir değerlik almazlar..


   Değişken Değerlikli Metaller Adlandırılması Sabit Değerlikli Metaller TIKLA İzle KİMYA DENİZİ Youtube


   » 1-A grubu metalleri →Her zaman +1 yüklüdür. Başka hiç bir değerlik alamazlar.

   Li+1 ,Na+1 ,K+1 ,Rb+1 ,Cs+1

   » 2-A grubu metalleri→Her zaman +2 yüklüdür.Başka hiç bir değerlik alamazlar.

   Be+2,Mg+2,Ca+2, Sr+2, Ba+2

   » 1-A ve 2-A dışında en yaygın olan sabit değerlikli metaller;

   Al+3 , Zn+2, Ag+1, Cd+2

   Sc+3 ,Ga+3, Y+3 ,Po+2, In+3,Zr+4 gibi

   »»» En çok bilmemiz gereken yaygın elementleri özetlersek;

   • Al+3 , Zn+2, Ag+1, Cd+2,
   • 1-A grubu metalleri
   • 2-A grubu metalleri…

   En çok bilmemiz gereken sabit değerlikli metaller diyebiliriz.


   İyonik Bileşiklerin Adlandırılması Konu Anlatımı Videosu TIKLA İzle Kimya Denizi YOUTUBE


   Değişken Değerlikli Metaller

   Değişken değerlikli metaller ;bileşiklerinde her zaman aynı değerlik almayan faklı değerlikler alabilen metallerdir.

   »» Mesela Fe bazı bileşiklerinde +2 bazı bileşiklerinde +3 alabilir.Onun için Fe değişken değerlikli metaldir.

   »» Mesela Cu bazı bileşiklerinde +1 bazı bileşiklerinde +2 alabilir.Onun için Cu değişken değerlikli metaldir.

   Yaygın olarak kullanılan bazı değişken değerlikli metaller aşağıdadır;


   Fe Demir Yükseltgenme Basamakları

   Fe+2 ,Fe +3


   Co Kobalt Yükseltgenme Basamağı Basamakları

   Co+2, Co +4


   Cu Bakır Yükseltgenme Basamağı Basamakları

   Cu+1, Cu +2


   Hg Civa Yükseltgenme Basamağı Basamakları

   Hg+1, Hg +2


   Sn Kalay Yükseltgenme Basamağı Basamakları

   Sn+2, Sn +4


   Pb Kurşun Yükseltgenme Basamağı Basamakları

   Pb+2, Pb +4


   Pt Pilatin Yükseltgenme Basamağı Basamakları

   Pt+2, Pt+4


   Pd Palladyum Yükseltgenme Basamağı Basamakları

   Pd+2, Pd+4


   Au Altın Yükseltgenme Basamağı Basamakları

   Au+1, Au +3


   Nikel Ni Yükseltgenme Basamağı Basamakları

   Ni+1, Ni +2


   Krom Cr Yükseltgenme Basamağı Basamakları

   Cr+2, Cr+3, Cr+4, Cr+5, Cr+6


   Mangan Mn Yükseltgenme Basamağı Basamakları

   Mn+2,Mn +3,Mn +4,Mn, +6, Mn +7 


   Diğer elementlerin yüklerini merak ediyorsanız….

   YÜKSELTGENME BASA MAKLARI TABLOSU TIKLA

   Demir

   Fe+2 ,Fe +3

   Kobalt

   Co+2, Co +4

   Bakır

   Cu+1, Cu +2

   Kurşun

   Pb+2, Pb +4

   Civa

   Hg+1, Hg +2

   Pilatin

   Pt+2, Pt+4

   kimyadenizi.com

   Altın

   Au+1, Au +3

   Kalay

   Sn+2, Sn +4

   Nikel

   Ni+1, Ni +2

   Palladyum

   Pd+2, Pd+4

   Krom

   Cr+2,Cr+3,Cr+4,

   Cr+5,Cr+6

   Mangan

   Mn+2,Mn+3,Mn+4

   ,Mn+6,Mn+7

   Kovalent Bileşiklerin Adlandırılması Konu Anlatımı Videosu TIKLA İzle Kimya Denizi YOUTUBE


Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

18 − two =