Köklü Bileşiklerde Adlandırma Konu Anlatımı Çözümlü Örnek Sorular

– Bir bileşikte kök varsa kök paranteze alınır.Tekli iyon gibi adı yerine konur.

– Sabit  değerlikli metal varsa hiçbir ek almaz

– Değişken değerlikli metal varsa parantez içinde yükü belirtilir.

METAL – KÖK BİLEŞİKLERİ → Metal Adı + Kök Adı

CaSO4…… Ca+2 (SO4 )-2 ……

                  Kalsiyum Sülfat

NaNO3 ……Na+1(NO3) -1 ……….

                  Sodyum Nitrat

AlPO4………Al+3 (PO4) -3 ……….

                       Alüminyum Fosfat

Mg(ClO3)2…Mg+2 (ClO3)-1 ……….

               Magnezyum Klorat

CaCr2O7……Ca+2(Cr2O7) -2 ……….

               Kalsiyum Dikromat

CaCO3..…… Ca+2(CO3 ) -2 ……….

              Kalsiyum Karbonat

FeSO4 …… Fe+2 (SO4 ) -2 ……….

                                Demir(II)Sülfat

Fe2(SO4)3 … Fe+3 (SO4) -2……….

                                 Demir(III)Sülfat

Değişken değerlikli metal ise parantez içinde yükü belirtilir.

KÖKLÜ Bileşiklerin Adlandırılması Konu Anlatımı Videosu TIKLA İzle KİMYA DENİZİ Youtube

Bileşiklerde ve Köklerde Yükseltgenme Basamakları TIKLA izle Kimya Denizi Youtube


KÖK- AMETAL BİLEŞİKLERİ → Kök Adı + Ametalin Adı

NH4Cl …. (NH4)+1 Cl-1

                    Amonyum Klorür

(NH4 )2S …. (NH4)+1 S-2

                          Amonyum Sülfür

(NH4)3N …. (NH4)+1 N-3

                              Amonyum Nitrür

(NH4)3P …. (NH4)+1 P-3

                         Amonyum Fosfür


KÖK – KÖK BİLEŞİKLERİ → Kök Adı + Kök Adı

NH4NO3…. (NH4)+1 (NO3) -1

                         Amonyum Nitrat

(NH4)3 PO4 … (NH4)+1 (PO4) -3

                            Amonyum Fosfat

(NH4)2SO4 ….(NH4)+1 (SO4) -2

                              Amonyum Sülfat

NH4ClO3 …. (NH4)+1 (ClO3) -1

                              Amonyum klorat


Kökler Formülleri Adları Yükleri

En az 2 atomdan oluşan çok atomlu iyonlara ”Çok Atomlu İyon” anlamında KÖK denir

Kökler bileşik değilidir;bileşik yapısına katılırlar ama bileşik değildirler.

Başka bir iyonla elektron irtibatı ile biraraya gelerek bileşikleri oluştururlar.En çok bilinen bazı kökler yükleri ve adları ile beraber aşağıdaki tabloda verilmiştir

-1 YÜKLÜ

Kök Kök FormülüKök Adı
OHHidroksit
NO3Nitrat
MnO4Permanganat
HCO3

Bikarbonat

BrO3Bromat
IO3İyodat
ClO3Klorat
ClOHipoklorit
ClO2Klorit
ClO4Perklorat
HSO4Bisülfat
NO2Nitrit
CH3COOAsetat
CNSiyanür

.

-2 YÜKLÜ
Kök FormülüKök Adı
SO4-2Sülfat
CO3-2Karbonat
MnO4-2

Manganat

CrO4-2Kromat
Cr2O7-2Dikromat
S2O3-2Tiyosülfat
SO3-2Sülfit
C2O4-2Okzalat

-3

-3 YÜKLÜ

Kök FormülüKök Adı
PO4-3Fosfat
PO3-3Fosfit
AsO4-3Arsenat
[Fe(CN)6]-3Ferrisiyanür

-4

-4 YÜKLÜ
[Fe(CN)6]-4Ferrosiyanür
+1 YÜKLÜ
NH4+1Amonyum

İyonik Bileşiklerin Adlandırılması Konu Anlatımı Videosu TIKLA İzle Kimya Denizi YOUTUBE


Kovalent Bileşiklerin Adlandırılması Konu Anlatımı Videosu TIKLA İzle Kimya Denizi YOUTUBE

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

1 × 4 =