İçeriğe geç

Asit Baz Tuz

Asitlerin ve Bazların Suda iyonlaşması ve Suda iyonlaşma Denklemleri

Asitlerin ve Bazların Suda İyonlaşması Denklemleri  Asitlerin Suda iyonlaşması ve  Asitlerin Suda İyonlaşma Denklemleri  » Asitler suya H+ iyonu verir. HCI(aq) → H+(aq) + Cl– (aq HCN(aq) → H+(aq) + CN– (aq H2SO4(aq) → 2H+(aq) + SO4-2 (aq) HNO3(aq) → H+(aq) + NO3-1 (aq) H3PO4(aq) →  3H+(aq) + PO4-3 (aq) HCO3–(aq)  →  H+(suda) + CO32–(suda) HCOOH →   HCOO–   + … Daha fazlasını oku »Asitlerin ve Bazların Suda iyonlaşması ve Suda iyonlaşma Denklemleri

Asitlerin Özellikleri Bazların Genel Özellikleri

Asitlerin Özellikleri Bazların Genel Özellikleri Asitlerin Özellikleri Asitlerin Genel özellikleri şunlardır; Suda çözününce ortama H+ iyonu verir. HCI(aq) →H+(aq) + Cl– (aq »  pH ları 7 den küçüktür(250 C ta) » pOH ları 7 den büyüktür. (250 C ta) »  Sulu çözeltilerinde H+ iyonu derişimleri OH– iyonu derişimlerinden fazladır »  Asitler mavi turnusolu kırmızıya, çevirir. » … Daha fazlasını oku »Asitlerin Özellikleri Bazların Genel Özellikleri

Asitler ve Bazlar Giriş

Asitler Ve Bazlar Giriş » Asit, Latince acidus kelimesinden türetilmiş ve Acidus ekşi anlamına gelmektedir. » Bazlar alkali olarak da adlandırılır. Alkali kelimesi Arapça kökenli olup kül anlamındadır. » Asitler ve bazlarla en iyi tanım İsveçli bilim adamı Svante August Arrheniusa aittir.. 1887’de geliştirdiği kendi adıyla anılan Elektrolit Dissosaiya Teorisi nde asit ve bazları tanımlamıştır. » Yapısında H+ ve OH– bulundurmayan… Daha fazlasını oku »Asitler ve Bazlar Giriş

Paylaş