İçeriğe geç

KONU ANLATIMLARI

Asitlerin Özellikleri Bazların Genel Özellikleri

Asitlerin Özellikleri Bazların Genel Özellikleri Asitlerin Özellikleri Asitlerin Genel özellikleri şunlardır; Suda çözününce ortama H+ iyonu verir. HCI(aq) →H+(aq) + Cl– (aq »  pH ları 7 den küçüktür(250 C ta) » pOH ları 7 den büyüktür. (250 C ta) »  Sulu çözeltilerinde H+ iyonu derişimleri OH– iyonu derişimlerinden fazladır »  Asitler mavi turnusolu kırmızıya, çevirir. » … Daha fazlasını oku »Asitlerin Özellikleri Bazların Genel Özellikleri

Asitler ve Bazlar Giriş

Asitler Ve Bazlar Giriş » Asit, Latince acidus kelimesinden türetilmiş ve Acidus ekşi anlamına gelmektedir. » Bazlar alkali olarak da adlandırılır. Alkali kelimesi Arapça kökenli olup kül anlamındadır. » Asitler ve bazlarla en iyi tanım İsveçli bilim adamı Svante August Arrheniusa aittir.. 1887’de geliştirdiği kendi adıyla anılan Elektrolit Dissosaiya Teorisi nde asit ve bazları tanımlamıştır. » Yapısında H+ ve OH– bulundurmayan… Daha fazlasını oku »Asitler ve Bazlar Giriş

Paylaş