İçeriğe geç

Asitlerin Özellikleri Bazların Genel Özellikleri

Asitlerin Özellikleri Bazların Genel Özellikleri

Asitlerin Özellikleri

Asitlerin Genel özellikleri şunlardır;

Suda çözününce ortama H+ iyonu verir.

HCI(aq) →H+(aq) + Cl(aq

»  pH ları 7 den küçüktür(250 C ta)

» pOH ları 7 den büyüktür. (250 C ta)

»  Sulu çözeltilerinde H+ iyonu derişimleri OHiyonu derişimlerinden fazladır

»  Asitler mavi turnusolu kırmızıya, çevirir.

»  Tatları ekşidir

»  Yakıcıdırlar, açık yara ve ele yakıcılık hissi verirler

»  Aşındırıcı ve tahriş edicidirler.

»  Asitler ile bazlar vererek nötürleşme tepkimesi verirler, tuz ve H2O oluştururlar.

»  Suda çözününce iyonlaşma yüzdesi kuvvetliliğini belirler. % 100 iyonlaşan asit kuvvetlidir.

»  Sulu çözeltileri elektrolit (elektriği ileten) maddelerdir elektrik akımını iletir.

»  Elektriği iletme miktarları derişimlerine ve kuvvetliliklerine bağlıdır.Kuvvetli olanlar daha iyi iletir.

»  Asitler Karbonat içeren tuzlar ile tepkimeye girebilirler. Bunun sonucunda tuz ve su ile birlikte C02 gazı oluşur.

CaCO3(k) + 2HCl(aq) → CaCl2(aq) + CO2(g) + H2O(s)

Na2CO3(k) + H2SO4(aq)→ Na2SO4(aq) + CO2(g) + H2O(s)


Bazların Özellikleri

Bazların Genel özellikleri şunlardır;

»  Suda çözününce ortama OH iyonu verirler.

NaOH (aq) → Na+(aq) + OH(aq)

»  pH ları 7 den büyüktür(250 C ta)

»  pOH ları 7 den küçüktür(250 C ta)

»  Sulu çözeltilerinde OHiyonu derişimleri iyonu H+ derişimleribden fazladır

»  Bazlar kırmızı turnusolu maviye çevirir.

»  Tatları acıdır.

»  Kaygandırlar, ele kayganlık hissi verirler.

»  Aşındırıcı ve tahriş edicidirler

»  Asitler ile bazlar vererek nötürleşme tepkimesi verirler,Tuz ve H2O oluştururlar.

»  Suda çözününce iyonlaşma yüzdesi kuvvetliliğini belirler. % 100 iyonlaşan baz kuvvetlidir.

»  Sulu çözeltileri elektrolit (elektriği ileten) maddelerdir elektrik akımını iletir.

»  Elektriği iletme miktarları derişimlerine ve kuvvetliliklerine bağlıdır.Kuvvetli olanlar daha iyi iletir.

»  Bir maddeye asit veya baz diyebilmek için;

»  Suda iyonik çözünmesi ilk şarttır.Suda moleküler çözünen maddeler asit veya baz olamazlar.

C6H12O6 (k)  C6H12O6 (suda) Moleküler Çözünme

Glıkoz

C2H5OH(k)   C2H5OH6 (suda) Moleküler Çözünme

Etil Alkol

Glukoz ve alkoller gibi bazı maddeler suda iyonlarına ayrşmadan,yani moleküler çözünürler. Moleküller çözünen maddeler suda iyonlaşmadığı ve H + veya OH iyonu vermediği için asit-baz olamazlar.

Suda iyonik çözünen maddelerin de suya H + veya OH iyonu vermesi gerekir

NaCI(aq) →Na+(aq) + Cl(aq

MgF2(aq) →Mg+2(aq) + 2F(aq

Suda iyonik çözünen her madde de asit baz olamaz,Yukardaki maddeler suda iyonik çözünmesine rağmen suya H + veya OH iyonu vermediği için asit veya baz olamazlar.

H içeren her bileşik asit değildir.

C6H12O6 (k) C6H12O6 (suda)

Şeker

C2H5OH (s) C2H5OH(suda)

Etil olkol

Suda çözündüğünde H+ iyonu oluşturamaz asit değildir.

OH içeren her bileşik bileşik baz değildir!

Alkoller

……. R-OH … (C2H5OH,CH3OH gibi)……

Yapısında OH vardır ama baz değildir…

Yapısında OH içerse de suda çözündüğünde OH iyonu oluşturamadığından baz değildir.

C2H5OH(k) C2H5OH6 (suda) Moleküler Çözünme

Karboksilli asitler
R-COOH…(C2H5COOH,CH3COOH gibi)……

Yapısında OH vardır ama baz değildir.
suya H + iyonu vediği için Zayıf Asitlerdir.

CH3COOH→CH3COO+ H+(aq)


NOT:Aşağıdaki pdf dosyalarında bulunan konu anlatımı ve soruların videolu anlatımını aşağıda verilen youtube linklerinde bulabilirsiniz.


10.SINIF ASİTLER BAZLAR TUZLAR PDF VE VİDEO ÇÖZÜMLERİ 

PDF LİNKİ;

ASİTLER BAZLAR TUZLAR  PDF İndirmek İçin TIKLA (Video Çözümlü)

NOT:Yukarıdaki pdf dosyalarında bulunan konu anlatımı ve soruların videolu anlatımını aşağıda verilen youtube linklerinde bulabilirsiniz.

ASİTLER BAZLAR TUZLAR1 Asitler ve Bazların Genel Özellikleri 


ASİTLER BAZLAR TUZLAR -2 Nötralleşme Tepkimeleri Tuzlar Ph Kavramı

 


ASİTLER BAZLAR TUZLAR -3 OKSİTLER Türleri Asitliği Bazlığı

 


ASİTLER BAZLAR ve TUZLAR 4 Asitler ve Bazların Metallerle Tepkimeleri

 


ASİT 5 ASİTLER BAZLAR TUZLAR –5 Asit Baz Kullanımı Asit Yağmurları

  

10.SINIF KİMYA KAZANIM TESTLERİ

ÇÖZÜMLERİ İÇİN TIKLA

 

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Paylaş