İçeriğe geç

Asitler ve Bazlar Giriş

Asitler Ve Bazlar Giriş

» Asit, Latince acidus kelimesinden türetilmiş ve Acidus ekşi anlamına gelmektedir.

» Bazlar alkali olarak da adlandırılır. Alkali kelimesi Arapça kökenli olup kül anlamındadır.

» Asitler ve bazlarla en iyi tanım İsveçli bilim adamı Svante August Arrheniusa aittir.. 1887’de geliştirdiği kendi adıyla anılan Elektrolit Dissosaiya Teorisi nde asit ve bazları tanımlamıştır.

» Yapısında H+ ve OH bulundurmayan maddelerin asitlik ve bazlıklarını açıklamada yetersiz kalığı için daha sonraki yıllarda Bronsted-Lowry Asit-Baz Tanımı ve Lewis Asit-Baz Tanımları oluşturulmuştur.

Arrhenius’a göre

» ”Suda çözündüğünde bir su molekülüne bir H+ (hidrojen iyonu) veren maddelere asit 

»  ”Suda çözündüğünde bir su molekülüne bir  OH (hidroksit iyonu) veren maddelere baz ”olarak tanımlanır.

 » Arrhenius’a göre asitler, sulu çözeltilerine hidrojen iyonu (H+), baz ise yine sulu çözeltilerine hidroksil iyonu (OH) verebilen maddelerdir.

»  H+ iyonunda elektron yoktur. Tamamen pozitif yükten oluştuğu için sulu çözeltilerde H20 molekülü ile birleşerek H30iyonunu (hidronyum) oluşturur.

»  H+ iyonları su ile birleşerek H30+ iyonu (hidronyum iyonu) halinde bulunur.

»  Asitlerin sulu çözeltilerinde H+ çözücü ortamında serbest olarak bulunamaz. Mutlaka bir su molekülüyle etkileşir ve H3O+ iyonu oluşturur. Bu iyona hidronyum iyonu denir.

» Tepkimeler yazılırken kolaylık olması için çoğunlukla H30+ yerine H+ kullanılır.

Bu nedenle H+ ve H30+ iyonları birbirlerinin yerine kullanılabilir.

»  HCl, HNO3, H2SO4, H3PO4 ve CH3COOH gibi maddeler sulu çözeltilerine H+ verebildikleri için Arrhenius asididir (Asit)

»  NaOH, KOH, Mg(OH)2, Ba(OH)2, Al(OH)3 gibi maddeler de sulu çözeltilerine OH verebildikleri için Arrhenius bazıdır.(Baz)

»  HCI, HN03 ve gibi maddeler Arrhenius asididir. .(Asit)

»  Bir bileşiğin asit olduğunu molekül formülünün hidrojen elementi ile başlamasından tanıyabiliriz. H2SO4, H2COgibi

» Organik asit ise karboksil grubu içermesinden tanırız. C6H5COOH,HCOOH,CH3COOH gibi

»  CH4, C2H2, NH3 bileşiklerinin moleküllerinde hidrojen atomu başta olmadığı ve karboksil grubu içermediği için asit değildir.


NOT:Aşağıdaki pdf dosyalarında bulunan konu anlatımı ve soruların videolu anlatımını aşağıda verilen youtube linklerinde bulabilirsiniz.


10.SINIF ASİTLER BAZLAR TUZLAR PDF VE VİDEO ÇÖZÜMLERİ 

PDF LİNKİ;

ASİTLER BAZLAR TUZLAR  PDF İndirmek İçin TIKLA (Video Çözümlü)

NOT:Yukarıdaki pdf dosyalarında bulunan konu anlatımı ve soruların videolu anlatımını aşağıda verilen youtube linklerinde bulabilirsiniz.

ASİTLER BAZLAR TUZLAR1 Asitler ve Bazların Genel Özellikleri 


ASİTLER BAZLAR TUZLAR -2 Nötralleşme Tepkimeleri Tuzlar Ph Kavramı

 


ASİTLER BAZLAR TUZLAR -3 OKSİTLER Türleri Asitliği Bazlığı

 


ASİTLER BAZLAR ve TUZLAR 4 Asitler ve Bazların Metallerle Tepkimeleri

 


ASİT 5 ASİTLER BAZLAR TUZLAR –5 Asit Baz Kullanımı Asit Yağmurları

 


 


 

10.SINIF KİMYA KAZANIM TESTLERİ

ÇÖZÜMLERİ İÇİN TIKLA

 

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Paylaş