CO2 Molekülleri Arasındaki Etkileşim Türü. CO2 Polar mı Apolar mı dipol mü indüklenmiş dipol mü? 

CO2 Molekülleri Arasındaki Etkileşim Türü. CO2 Polar mı Apolar mı dipol mü indüklenmiş dipol mü? 

          CO2 moleküllleri apolar yapılıdır.(indüklenmiş Dipol)

  • Merkez atomda (C ) ortaklanmamış elektronlar bulunmuyor.Kenardaki atomlar da(O) aynı olduğu için molekül eşit çekilir.,molekül Apolar yapılıdır.Yani CO2 molekülllerinde dipol moment O’ dır


 CO2 molekülleri arasındaki etkileşim co2 indüklenmiş dipol mü london kuvveti mi  dipol mü polar mı apolar mı geçici  dipol mü kalıcı dipol mü

– Apolar molekülller arasındaki etkileşim de London Kuvvetleri olduğundan CO2 moleküllleri arasındaki etkileşim de London Kuvvetleridir(İndüklenmiş Dipol-İndüklenmiş Dipol -Ekileşimi)

ApolarApolar
CO2 CO2

İndüklenmiş Dipol İndüklenmiş Dipol Etkileşimi 

 London Kuvvetleri

Birbiri içinde ÇÖZÜNÜR
kimyadenizi.com

 

CO2 molekülünde karbon ve oksijen atomları arasındaki bağlar Polar Kovalent Bağ yapısındadır.

> CO2 Molekülde 2 tane çift bağ bulunur.

> Karbon ve oksijen atomları arasında  iki tane çift bağ oluşur.

> CO2 Molekülü, polar kovalent bağlardan oluşmuştur

CO2 Molekülü Lewis Simgesi Polar Kovalent Bağ Oluşumu (8O)

8O :2.6 Des 6

 6 nokta 2 bağ

Soygaz düzenine ulaşmak için(2.8) 2 bağ yapar

6C :2.4 Des 4   

 4 nokta 4bağ

Soygaz düzenine ulaşmak için(2.8) 4 bağ yapar

Merkez atom ortaya alınacak atomdur. Çok bağ yapan atom veya atomlar merkez atomlardır. Burada C daha çok bağ yaptığı için merkez atomdur.

CO2 Molekülünde 2 O olduğu için 2 tane O,1 tane C atomu alırız.