ppm ppb Hesaplamaları ppm Milyonda Bir ppb Milyarda Bir Konu Anlatımı Çözümlü Örnek Sorular

ppm ( Milyonda Bir)

Bazı çözeltilerde çözünen madde miktarı çok azdır. Çözünen maddenin derişimi kütlece yüzde, molarite gibi birimlerle ifade edilmeye çalışıldığında çok küçük değerler bulunur. Bu sorunu ortadan kaldırmak için “ppm” ve “ppb” birimleri tanımlanmıştır..

ppm, milyonda kısım anlamına gelen kelimelerin ilk harflerinin kısaltmasıdır ve 106 gr yani 1 Milyon gr çözeltide çözünen maddenin gram miktarı olarak tanımlanır

{\color{Blue} \textup{ppm}= \frac{\textup{T}}{\textup{S}}.10^{6}}

T : Çözünen kütlesi

S : Çözücü  kütlesi

» Çözünenin kütlesi küçük olduğundan ihmal edilir,Çözücü kütlesi olarak çözücünün kütlesi alınır.

{\color{Blue} \textup{ppm}= \frac{\textup{T}}{\textup{T+S}}.10^{6}} yerine

{\color{Blue} \textup{ppm}= \frac{\textup{T}}{\textup{S}}.10^{6}}   alınır.

Çözünenin kütlesi ihmal edilir.

»  ppm=(%m/m).104  tür

    Yani ppm kütlece yüzdenin 10katıdır.ppb ( Milyarda  Bir)

 ppb  İngilizce  milyarda kısım anlamına gelen kelimelerin ilk harflerinin kısaltmasıdır ve “109 g çözeltide çözünen maddenin gram miktarı olarak tanımlanır

{\color{Blue} \textup{ppb}= \frac{\textup{T}}{\textup{S}}.10^{9}}

T : Çözünen kütlesi

S : Çözücü  kütlesi

» Çözünenin kütlesi küçük olduğundan ihmal edilir,Çözücü kütlesi olarak çözücünün kütlesi alınır.

{\color{Blue} \textup{ppb}= \frac{\textup{T}}{\textup{T+S}}.10^{9}} yerine

{\color{Blue} \textup{ppb}= \frac{\textup{T}}{\textup{S}}.10^{9}}  alınır.

Çözünenin kütlesi ihmal edilir.

»    ppb kütlece yüzdenin 107 katıdır.

       ppb=(%m/m).107  tür

»   ppm kütlece yüzdenin 104 katıdır.

       ppm=(%m/m).104  tür

       

»  ppb ise  ppm in   103 katıdır.

      ppb=ppm.103 

T/T+S oranı gr cinsinden alınığında eğer;

100 ile çarpılırsa kütlece yüzde %m/m bulunmuş olur 

106 ile çarpılırsa Milyonda Kısım ppm bulunmuş olur .

109 ile çarpılırsa Milyarda Kısım ppb bulunmuş olur . 

SORU:50 mg Mg+2 içeren çözeltide 2kğ  su varsa yüzde çözeltinin derişimini  ppm ve ppb  olarak hesaplayınız?

           1mg=10-6

           50mg=50.10-6

\small {\color{Blue} \textup{ppm}=\frac{50.10^{6}}{2}.10^{6}}

ppm=25 ppm

\small {\color{Blue} \textup{ppb}=\frac{50.10^{6}}{2}.10^{9}}

ppb=25.103 ppb

1kğ=10-3gr =10-6 mg olduğundan

1kğ daki X mg değeri X .ppm

1ton=10-3kğ=10-6gr=10-9 mg

1tondaki  X mg değeri  X.ppm 

 Kabul edilir

Soru: 3kğ çözeltide 12mg A maddesi derişimi kaç ppm dir.

\dpi{80} \large {\color{Blue} \textup{ppm}=\frac{12.10^{-6}}{3}.10^{6}}

ppm=4 ppm

   2.yol

 3kğ çözeltide     12mg A maddesi varsa

 1kğ çözeltide              X                    .

X=4mg vardır  

1kğ da 4 mg olduğu için 4 ppm olur.

Soru: 10 ton çözeltide 200 mg A maddesi derişimi kaç ppb dir.

\dpi{80} \large {\color{Blue} \textup{ppb}=\frac{200.10^{-9}}{10}.10^{9}}

ppb=20 ppb

2.yol
10 ton çözeltide 200mg A maddesi varsa

1ton çözeltide         X                    .              .
                X=20mg vardır     

                    20 ppb olur

 Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

1 × 4 =