Hacimce Yüzde Kütle Hacim Yüzdesi Konu Anlatımı Çözümlü Örnek Sorular

Hacimce Yüzde Oranları   (%V/V)

»  Kolonya gibi sıvı-sıvı çözeltiler genellikle hacim ölçülerek hazırlanır.

»  Hacimce Yüzde, 100 mL çözeltide çözünen maddenin mL miktarıdır.

Hacimce  Yüzde    %V/V \dpi{80} \large {\color{Blue} \frac{\textup{V}_{\textup{T}}}{\textup{V}_{\textup{T}}+\textup{V}_{\textup{S}}}{\color{Blue} }}.100

VT: Çözünenin hacmi

Vs: Çözücünün hacmi

Örnek: 400 mL suda 100 mL alkolün çözünmesiyle hazırlanan çözeltinin derişimini Hacimce yüzde %(V/V) olarak hesaplayınız

%V/V \dpi{80} \large {\color{Blue} \frac{\textup{V}_{\textup{T}}}{\textup{V}_{\textup{T}}+\textup{V}_{\textup{S}}}{\color{Blue} }}.100

%V/V \dpi{80} \large \frac{{\color{Cyan} 100}}{{\color{Blue} 100+400}} .100

             %V/V  =20 

          Hacimce %20 liktir.


Kütle/Hacim Yüzdesi %(m/V)

  • Kütlece yüzde cinsinden sıvı çözelti hazırlamak biraz zordur. Sıvı çözücünün kütlesini ölçmek zordur. Bu yüzden kütle/hacim yüzdesi tanımı çıkarılmıştır.
  • Kütle/hacim yüzdesi 100 mL çözeltide çözünen maddenin gram miktarıdır.
  • Katı hâldeki bir madde sıvı içinde çözündüğünde çözelti hacminin değişmediği kabul edilmektedir.sıvı-katı çözeltilerde çözelti hacmi yerine doğrudan çözücünün hacmi alınabilir.Yani katının hacmi hesaba katılmaz

Kütle-Hacim Yüzdesi

%m/V \dpi{100} \large {\color{Blue} \frac{\textup{m}_{\textup{T}}}{\textup{V}_{\textup{T}}+\textup{V}_{\textup{S}}}{\color{Blue} }}.100

mT: Çözünenin kütlesi

VT: Çözünenin hacmi

Vs: Çözücünün hacmi

Katı-sıvı çözeltilerde;

%m/V \dpi{100} \large {\color{Blue} \frac{\textup{m}_{\textup{T}}}{\textup{V}_{\textup{T}}}} .100

mT: Çözünenin kütlesi

VT: Çözünenin hacmi

Örnek: 180 mL etil alkolde 18 g C6H12O6 katısının çözünmesiyle hazırlanan çözeltinin derişimini %(m/V) olarak hesaplayınız.

         

           %m/V \dpi{100} \large {\color{Blue} \frac{\textup{m}_{\textup{T}}}{\textup{V}_{\textup{T}}}} .100

          %m/V \dpi{100} \large {\color{Blue} \frac{18}{180}} .100

           %m/V =10  çözelti %10 luktur.

 

Burada C6H12O6 katısının hacmi ,çözelti hacmini değiştirmediği için alınmaz.Çözücü hacmi çözelti hacmi kabul edilir.

Örnek: 150 mL suda 50 mL etil alkolün çözünmesiyle hazırlanan çözeltinin derişimini;

a) %(V/V) , b)  (%m/m) olarak hesaplayınız (detil alkol = 0,8 g/mL dsu= 1 g/mL )

Önce etil alkol ve suyun kütlelerini bulmak gerekir

detil alkol = 0,8 g/mL

1mL etil alkol       0,8gr ise

50mL etil alkol         X           .            

            X=40 gr Etil Alkol

dsu = 1 g/mL

1mL su           1 gr ise

150mL su         X        .

         X=150 gr Su

a) Çözeltinin Derişimi Hacimce Yüzde %(V/V)

%V/V \dpi{100} \large {\color{Blue} \frac{\textup{V}_{\textup{T}}}{\textup{V}_{\textup{T}}+\textup{V}_{\textup{S}}}{\color{Blue} }}.100

%V/V \dpi{80} \large \frac{{\color{Cyan} 50}}{{\color{Blue} 50+150}} .100

   %VV =25  çözelti  hacimce %25 liktir

 

b) Çözeltinin Derişimi Kütlece Yüzde %(m/m)

\dpi{80} \large \textup{{\color{Blue} Y}}=\frac{{\color{Cyan} 40}}{{\color{Blue} 40+150}}.100

            Y≅21  çözelti  kütlece %21 liktir

 

c) Çözeltinin  Kütle Hacim Yüzdesi  %(m/V)

%m/V \dpi{100} \large {\color{Blue} \frac{\textup{m}_{\textup{T}}}{\textup{V}_{\textup{T}}+\textup{V}_{\textup{S}}}{\color{Blue} }}.100

%m/V  =\dpi{80} \large \frac{{\color{Cyan} 40}}{{\color{Blue} 50+150}}.100

%m/V  = 20

Çözeltinin kütle hacim yüzdesi olrak %20 liktir

Örnek: 300 mL suda 100 mL civanın çözünmesiyle hazırlanan çözeltinin derişimini;a) %(V/V) , b) (%m/m) olarak hesaplayınız

(dciva = 13,6 g/mL dsu= 1 g/mL )

Önce civa ve suyun kütlelerini bulmak gerekir

dciva = 13,6 g/mL dsu = 1 g/mL

1mL civa 13,6 gr ise 1mL su 1 gr ise

100mL civa X .     300mL su X .     .

X=1360 gr civa X=300 gr Su

  1. Çözeltinin Derişimi Hacimce Yüzde %(V/V)

%V/V \dpi{100} \large {\color{Blue} \frac{\textup{V}_{\textup{T}}}{\textup{V}_{\textup{T}}+\textup{V}_{\textup{S}}}{\color{Blue} }}.100

%V/V \dpi{80} \large \frac{{\color{Cyan} 100}}{{\color{Blue} 100+300}} .100

   %VV =25  çözelti  hacimce %25 liktir

 

b) Çözeltinin Derişimi Kütlece Yüzde %(m/m)

\dpi{80} \large \textup{{\color{Blue} Y}}=\frac{{\color{Cyan} 1360}}{{\color{Blue} 1360+300}}.100

 Y≅82  çözelti  kütlece %82 liktir

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

4 × four =