İçeriğe geç

London Kuvvetleri (İndüklenmiş Dipol İndüklenmiş Dipol Etkileşimleri) Çözümlü Örnekler Sorular

London Kuvvetleri (İndüklenmiş Dipol- İndüklenmiş Dipol Etkileşimleri) Konu Anlatımı Çözümlü Örnek Sorular

»» Apolar moleküller arasındaki etkileşimlerdir

»» İndüklenmiş dipol- indüklenmiş dipol kuvvetleri, ilk kez Fritz London tarafından açıklandığı için bu kuvvetler London Kuvvet­leri olarak da adlandırılır.

»» Polar olmayan moleküller arasında çekim kuvvetleri olmasaydı soy gazlar, hidrojen, oksijen , karbon dioksit veya metan gibi apolar maddelerin sıvı hâle geçmesi mümkün olmazdı.

Soygaz  atomları arasındaki zayıf etkileşimler, taneciklerinin birbiri ile çarpışması sonucunda oluşan indüklenmiş dipollerden kaynaklanır.

»» London kuvvetleri, elektronların kinetik ve potansiyel enerjiye sahip olmalarından kaynaklanır.

»» Apolar moleküllerde yönü sürekli olarak değişen anlık dipoller oluşur. Bu dipollerin zaman içindeki yükleri ortalaması sıfırdır;kısmi olarak yük oluşsa da dipol momentleri  sıfır kabul edilir.

Anlık, geçici olduğu varsayılır. Apolar moleküller İndüklenmiş Dipol olarak adlandırılır.

»» Apolar moleküllerde sürekli negatif veya sürekli pozitif olan belirli bir kısmı yoktur.Bu durumda atom veya molekülün bir tarafı anlık negatif yüklü diğer tarafı anlık pozitif yüklü olur. Bu şekilde oluşan geçici bir dipolün pozitif ucu başka bir moleküle yaklaştığında o molekülün elektronlarını çekebilir.

Geçici dipol bir başka moleküle negatif ucu ile yaklaştığında ise o molekülün elektronlarını itebilir. Bu şekilde indükleme sonucunda diğer molekülde de geçici olarak dipol oluşur. 

Birbirine yaklaşan apolar moleküller arasında indüklenmiş dipol-indüklenmiş dipol kuvvetleriyle bir arada tutulur.

İndüklenmiş dipol  olan  bir molekül ile çevresindeki indüklenmiş dipol arasında bir çekme kuvveti oluşur. İndüklenmiş dipol ile başka indüklenmiş dipol arasında yalnızca çekme kuvveti bulunur

Elektronlar sürekli olarak hareket hâlindedir bundan dolayı herhangi bir anda moleküldeki elektron dağılımı düzgün olmayabilir ve molekülde anlık dipoller oluşur.

»» London kuvvetlerindeki güçlü olmasına rağmen moleküller arası etkileşimlerin en zayıfıdır. . 

 »» Bütün zayıf etkileşimlerde zayıf da olsa London kuvvetleri oluşur 

»» Polar moleküllerde de elektron bulunduğundan  London kuvvetleri oluşur ancak daha güçlü dipol-dipol kuvvetlerinin yanında London kuvvetleri genellikle ihmal edilebilecek kadar küçüktür. 

»» Diğer  moleküller arasında  Van Der Waals bağlarının yanı sıra London kuvvetleri de bulunur. Ancak bunlar çoğu zaman ihmal edilebilecek kadar küçüktür 

»» Apolar moleküller arasında yalnızca London kuvvetleri bulunur.  

»» Ama diğer zayıf etkileşimlerde London kuvvetlerinin yanında başka etkileşimler de bulunur


9.SINIF KİMYA KAZANIM TESTLERİ ÇÖZÜMLERİ İÇİN TIKLA


ZAYIF ETKİLEŞİMLER  Dipol Dipol Van Der Waals London Etkileşimleri Hidrojen Bağları VİDEO İZLE Youtube Kimya Denizi  


Örnek: CO2 molekülleri arasındaki etkileşim

co2 indüklenmiş dipol mü london kuvveti mi  dipol mü polar mı apolar mı geçici  dipol mü kalıcı dipol mü co2 dipol dipol mü 

Apolar Apolar

 CO2 – CO2

London Kuvvetleri

(İndüklenmiş Dipol –İndüklenmiş Dipoll Etkileşimi)


Örnek: Cl2 molekülleri arasındaki etkileşim

cl2 indüklenmiş dipol mü london kuvveti mi  dipol mü polar mı apolar mı geçici  dipol mü kalıcı dipol mü cl2 dipol dipol mü

Apolar Apolar

     Cl2 – Cl2

London Kuvvetleri

(İndüklenmiş Dipol –İndüklenmiş Dipoll Etkileşimi)


Örnek: He soygaz atomları arasındaki  arasındaki etkileşim

Soygaz Soygaz

      He – He

London Kuvvetleri

(İndüklenmiş Dipol –İndüklenmiş Dipoll Etkileşimi)

********Etkileşimlere bakılırken Molekülün Polarlığına bakılır

London Kuvvetleri Nelere Bağlıdır?

London Kuvvetleri elektron hareketliliğine bağlı olduğu için elektron sayısı arttıkça soygazlar ve apolar moleküller  arasındaki etkileşimler artar.

Soy gaz moleküllerinin  elektron sayısı arttıkça kaynama noktaları da artar.

SOY GAZLAR

Elektron

Sayısı

Kaynama

Noktası  °C)

He2-269
Ne10-246
Ar18-186
Kr36</str ong>-152
Xe54-107
Rn86-62
kimyadenizi.com

Halojenlerin  oda koşullarında bazılarının kat,bazılarının sıvı bazılarının gaz olmalarının sebebi London Kuvvetleridir;

Elektron sayısı arttıkça London kuvvetlerinin etkisi artar

Bu nedenle oda koşullarında;

F2 ve Cl2 gaz hâlde,

Br2 sıvı hâlde

I2 ise katı hâlde bulunur.

7A

Grubu 

Elektron SayısıKaynama Noktası (°C)

Fiziksel Hali

Oda Koşullarında

F218-188Gaz
Cl234-34Gaz
Br27059Sıvı 
I2106184Katı
kimyadenizi.com 

5A grubunun hidrürlerinde de moleküldeki elektron sayısı arttıkça London kuvvetlerinin artmasıyla kaynama noktası yükselmiştir.

5A Grubu HidrürleriElektron SayısıKaynama Noktası (°C)
CH410-162
SiH418-112
GeH436-90
SnH454-52
kimyadenizi.com

.


LONDON KUVVETLERİ ÖRNEKLER SORULAR

SORU: Br2 molekülleri arasındaki etkileşimin türü nedir?

br2 indüklenmiş dipol mü london kuvveti mi  dipol mü polar mı apolar mı geçici  dipol mü kalıcı dipol mü br2 dipol dipol mü

ApolarApolar
Br2Br2

İndüklenmiş Dipol- İndüklenmiş Dipol Etkileşimi 

 London Kuvvetleri

kimyadenizi.com

MOLEKÜLÜN POLARLIĞI POLARLIĞI  VİDEOSU İçin Tıkla Kimya Denizi


Örnek: BH3 molekülleri arasındaki etkileşim

bh3 indüklenmiş dipol mü london kuvveti mi  dipol mü polar mı apolar mı geçici  dipol mü kalıcı dipol mü bh3 dipol dipol mü

ApolarApolar
 BH3BH3

İndüklenmiş Dipol- İndüklenmiş Dipol Etkileşimi 

 London Kuvvetleri

kimyadenizi.com

.


Örnek: CClmolekülleri arasındaki etkileşim

ccl4 indüklenmiş dipol mü london kuvveti mi  dipol mü polar mı apolar mı geçici  dipol mü kalıcı dipol mü ccl4 dipol dipol mü

ApolarApolar
CCl4CCl4

İndüklenmiş Dipol İndüklenmiş Dipol Etkileşimi 

 London Kuvvetleri

Birbiri içinde ÇÖZÜNÜR
kimyadenizi.com

Örnek: CHmolekülleri arasındaki etkileşim

ch4 indüklenmiş dipol mü london kuvveti mi  dipol mü polar mı apolar mı geçici  dipol mü kalıcı dipol mü ch4 dipol dipol mü

ApolarApolar
CH4CH4

İndüklenmiş Dipol İndüklenmiş Dipol Etkileşimi 

 London Kuvvetleri

Birbiri içinde ÇÖZÜNÜR
kimyadenizi.com

Örnek: C2Hmolekülleri arasındaki etkileşim

c2h6 indüklenmiş dipol mü london kuvveti mi  dipol mü polar mı apolar mı geçici  dipol mü kalıcı dipol mü c2h6 dipol dipol mü

ApolarApolar
C2HC2H

İndüklenmiş Dipol İndüklenmiş Dipol Etkileşimi 

 London Kuvvetleri

Birbiri içinde ÇÖZÜNÜR
kimyadenizi.com

Örnek: COile BHmolekülleri arasındaki etkileşim

ApolarApolar
CO2BH3

İndüklenmiş Dipol İndüklenmiş Dipol Etkileşimi 

 London Kuvvetleri

Birbiri içinde ÇÖZÜNÜR
kimyadenizi.com

Örnek: CClile BH3molekülleri arasındaki etkileşim

ApolarApolar
CCl4BH3

İndüklenmiş Dipol İndüklenmiş Dipol Etkileşimi 

 London Kuvvetleri

Birbiri içinde ÇÖZÜNÜR
kimyadenizi.com

Örnek: O2 molekülleri arasındaki etkileşim

o2 indüklenmiş dipol mü london kuvveti mi  dipol mü polar mı apolar mı geçici  dipol mü kalıcı dipol mü o2 dipol dipol mü

ApolarApolar
O2O2

İndüklenmiş Dipol- İndüklenmiş Dipol Etkileşimi 

 London Kuvvetleri

kimyadenizi.com

.


Örnek: F2 molekülleri arasındaki etkileşim

f2 indüklenmiş dipol mü london kuvveti mi  dipol mü polar mı apolar mı geçici  dipol mü kalıcı dipol mü F2 dipol dipol mü

ApolarApolar
F2F2

İndüklenmiş Dipol- İndüklenmiş Dipol Etkileşimi 

 London Kuvvetleri

kimyadenizi.com

.


Örnek: H2 molekülleri arasındaki etkileşim

h2 indüklenmiş dipol mü london kuvveti mi  dipol mü polar mı apolar mı geçici  dipol mü kalıcı dipol mü h2 dipol dipol mü

ApolarApolar
H2H2

İndük lenmiş Dipol- İndüklenmiş Dipol Etkileşimi 

 London Kuvvetleri

kimyadenizi.com

.


Örnek: He soygaz atomları arasındaki  arasındaki etkileşim

he indüklenmiş dipol mü london kuvveti mi  dipol mü polar mı geçici  dipol mü kalıcı dipol mü He dipol dipol mü

SoygazSoygaz
HeHe

İndüklenmiş Dipol İndüklenmiş Dipol Etkileşimi 

 London Kuvvetleri

Birbiri içinde ÇÖZÜNÜR
kimyadenizi.com

.


Örnek: Ar soygaz atomları arasındaki  arasındaki etkileşim

ar indüklenmiş dipol mü london kuvveti mi  dipol mü polar mı geçici  dipol mü kalıcı dipol mü Ar dipol dipol mü

SoygazSoygaz
ArAr

İndüklenmiş Dipol İndüklenmiş Dipol Etkileşimi 

 London Kuvvetleri

Birbiri içinde ÇÖZÜNÜR
kimyadenizi.com

.


Örnek: He ile Ar  soygaz atomları arasındaki  arasındaki etkileşim

SoygazSoygaz
NeAr

İndüklenmiş Dipol İndüklenmiş Dipol Etkileşimi 

 London Kuvvetleri

Birbiri içinde ÇÖZÜNÜR
kimyadenizi.com

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Paylaş