İçeriğe geç

Avagadro Sayısı Mol Sayısı İlişkisi Mol Kavramı 1 Konu Anlatımı Çözümlü Örnekler Sorular

Avagadro Sayısı Mol Sayısı İlişkisi Mol Kavramı 1 Konu Anlatımı Çözümlü Örnekler Sorular

Atomik Kütle Birimi (akb Kavramı)

1961’de Uluslararası Kuramsal ve Uygulamalı Kimya Birliği (IUPAC) Kongresi’nde tabiatta izotoplarının bulunma ihtimali en fazla olan Karbon-12 izotopunu ( 12C) standart element olarak seçti ve kütlesini 12,0000 kabul etti.1 “Atomik Kütle Birimi” (1 akb) ise bir tane karbon-12 atomunun kütlesinin 12 de biri olarak tanımlanır.

Eskiden de akb yerine Dalton(Da) kullanılırdı 12 akb yerine 12Da)

  
1 tane 12C atomu

12 akb

1 tane H atomu

1 akb

1 tane O atomu

16 akb

1 nötronun kütlesi

1 akb

1 protunun kütlesi

1 akb

1 tane CO2 atomu

44 akb

  

Mol  Avagadro Sayısı

Uluslararası birim sistemi SI ya göre , karbon-12 izotopunun içerdiği atom sayısı kadar tanecik içeren madde miktarı 1 Mol olarak tanımlanır.

Mol Sayısının birimi de g/mol olarak kullanılır.Yani mol birimi g/mol dür

12 gram karbon-12’de bulunan gerçek atom sayısı deneysel olarak ilk bulan eden bilim adamı Amedeo Avogadro’dur.Bu nedenle de bu sayı Avogadro sayısı olarak adlandırılmıştır.

Farklı elementlerin mol kütlelerini tek atom kütlelerine böldüğümüzde birbirine çok yakın değerler olduğu görülür.

Element

sembolü

Mol kütlesi

(gram)

Tek atom kütlesi

(gram)

Mol kütlesi /

Tek atom kütlesi

B

10,810

1,796 x 1023

6,019 x 1023

K

39,098

6,494 x 1023

6,021 x 1023

Ti

47,880

7,953 x 1023

6,02 x 1023

Ba

137,330

22,81 x 1023

6,02 x 1023

  • Kütle spektrometresi ile karbon-12 izotopunun kütlesi 1,9926×10-23 g olarak bulunmuştur
  • 12 g karbon-12 izotopundaki atom sayısı 12 g/1,9926×10-23 g=6,022×1023
    olarak bulunmuştur
  • tam değeri 6,0221367 x 1023 tür. yuvarladığımızda 6,022 x 1023 veya 6,02 x 1023 bulunur.
  • Avagadro Sayısı yerine NA veya N0 kullanılır


Avagadro Sayısı NA = N0 = 6,022 x1023

Bağıl atom kütlesinin miktarı kadar gram element de bir mol dür

1tane C atomu 12 akb ise

1 mol C elementi 12 gramdır

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI ve KİMYASAL HESAPLAMALAR PDF İndirmek İçin TIKLA (Video Çözümlü)

MOL KAVRAMI-1Avagadro Sayısı ,Tanecik Sayısı Mol Sayısı İlişkisi, Kaç Tane Atom İçerir Soruları Konu Anlatımı Soru Çözümleri İZLE


Mol 1 mol

6,02.1023 tane yani Avogadro sayısı kadar tanecik içeren birime 1 mol denir.Burada taneciğimiz atom, molekül ya da iyon olabilir.

1 mol aslında bir sayının karşılığıdır.Nasıl ki ; 10 taneye 1 deste, 12 taneye bir düzine deniliyorsa kimyada da avagadro sayısı kadar yani 6,022.1023 tane ye 1 MOL denir.

10 tane →1DESTE

12 tane →1DÜZİNE

6.02×1023tane →1MOL

Bütün maddelerin 1 molünde Avagadro sayısı kadar atom,molekül veya iyon bulunur

1mol Fe elementinde 6.02×1023tane Fe Atomu

1mol C elementinde 6.02×1023 tane C Atomu

1mol H2O molekülünde 6.02×1023 tane H2O Molekülü

1mol Na+ iyonunda 6.02×1023 tane Naİyonu

1mol O2 elementinde 6.02×1023 tane OMolekülü

1mol (NO3) kökünde 6.02×1023 tane NO3)– kök

bulunur

Mol sayısı kullanılarak yapılan  hesaplamalar  mol kavramı denilen başlıkta incelenir


Atom Ağırlığı Mol Kütlesi

Bir mol atomun yada 1mol molekülün kütlesine mol kütlesi ya da mol ağırlığı denir. Avagadro sayısı kadar taneciğin kütlesi de denebilir

Atom Ağırlığı
:1 mol atomun kütlesi için kullanılır

Molekül ağırlığı
ise 1 molekülün 1 molünün ağırlığıdır.Atom ağırlıkları toplanarak hesaplanır

Formül gram
ise iyonik bileşikler için kullanılan bir ifadedir.İyonik bileşikler molekül halinde bulunmadığı için Bu ifadede kullanılabilir

Atomların atom kütlelerinin sayısal değeri aynı şekilde gram olarak mol kütlelerine de eşittir.

1 tane C atomu 12 akb

1 mol C atomu 12 gram

Mol kütlesi MA ile gösterilir

Avagadro sayısı kadar taneciğin kütlesi atom veya molekülün 1 molünün kütlesidir

1 MOL

TANECİK

SAYISI

ATOM

KÜTLESİ

1 mol C atomu

6,02.1023 tane C atomu

C:12 gr

1 mol H atomu

6,02.1023 tane H atomu

H :1 gr

1 mol O atomu

6,02.1023 tane O atomu

O:16 gr

1 mol Fe atomu

6,02.1023 tane Fe atomu

Fe:56 gr

1 mol Na atomu

6,02.1023 tane Na atomu

Na:23 gr

1 mol S atomu

6,02.1023 tane S atomu

S :32 gr


Molekül Ağırlığı Molekül Ağırlığı Bulma Örnekleri

1 molekülün 1 molünün ağırlığıdır.Atom ağırlıkları toplanarak hesaplanır

Örnek:H2SO4 ün molekül ağırlığını hesaplayınız(H:1gr O :16gr S:32 gr )

H2S1O4=2.H+1.S+4.O

=2.1+1.32+4.16

H2SO4=98 gr/mol

1 mol H2SO4 98 gramdır

Örnek: H2O un molekül ağırlığını hesaplayınız (H:1gr O :16gr )

H2O1=2.H+4.O

=2.1+2.16

H2O=18 gr/mol

1 mol H2O 18  gramdır

Örnek: Al2(SO4)3 un molekül ağırlığını hesaplayınız

(Al:27 gr O :16gr S:32 gr)

Al2(S1O4)3=2.Al+3.(1.S+4.O)

=2.Al+ 3.1.S+3.4.O)

=2.27+3.32+12.16

Al2(SO4)3 =342 gr

1 mol  Al2(SO4)3 342 gramdır

Madde

Mol Kütlesi

gr/mol

CO2

1.12+2.16

44

CS2

1.12+2.32

76

H2O2

2.1+2.16

34

SO2

1.32+2.16

64

FeO

1.56+1.16

72

CaCO3

1.40+1.12+3.16

100

HNO3

1.1+1.14+3.16

63

NaCl

1.23+1.35,5

58,5

HCl

1.1+1.35,5

36,5

H:1gr Cl:35,5gr C :12gr O :16gr S:32 gr Na:23gr Ca:40gr Fe:56 gr

1

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI ve KİMYASAL HESAPLAMALAR PDF İndirmek İçin TIKLA (Video Çözümlü)


KİMYA TEMEL YASALAR VE HESAPLAMALAR VİDEOLAR

Kimya Denizi YOUTUBE

2-Katlı Oranlar Kanunu İzlemek İçin TIKLA 


3-Sabit Oranlar Kanunu İzlemek İçin TIKLA

.


4-Bileşik Formülü Bulma Grafik Soruları İzlemek İçin TIKLA

..


5-ARTAN MADDE Eşit Kütle  PROBLEMLERİ İzlemek  İçin TIKLA


6- Denklemli Miktar Geçiş Problemleri Hesaplamaları Konu Anlatımı Soru Çözümleri


7-Saflık Yüzde Verim Sınırlayıcı Bileşen Problemleri Konu Anlatımı Soru Çözümleri


8 Kimyasal Tepkime Denklemlerinin Denkleştirilmesi Konu Anlatımı ve Soru Çözümleri


9-Kimyasal Tepkimeler Tepkime Türleri Konu Anlatımı Soru Çözümleri

10-MOL KAVRAMI-1Avagadro Sayısı ,Tanecik Sayısı Mol Sayısı İlişkisi, Kaç Tane Atom İçerir Soruları Konu Anlatımı Soru Çözümleri İZLE


11-MOL KAVRAMI-2 Mol Sayısı Kütle İlişkisi, Mol Sayısı Hacim İlişkisi Konu Anlatımı Soru Çözümleri İZLE


12-akb Kavramı Gerçek- Bağıl Atom Kütlesi Mol Kütlesi Konu Anlatımı Soru Çözümleri Konu Anlatımı  İZLE


 

10.SINIF KİMYA KAZANIM TESTLERİ

ÇÖZÜMLERİ İÇİN TIKLA

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Paylaş