İçeriğe geç

12.Sınıf Kimya Konuları 2022 2023 Müfredat

12.SINIF KİMYA KONULARI

1. ÜNİTE: KİMYA VE ELEKTRİK

1.1. İNDİRGENME-YÜKSELTGENME TEPKİMELERİNDE ELEKTRİKAKIMI

1.1.2. Redoks Tepkimelerinin Denkleştirilmesi

1.1.3. Elektrik Enerjisi ve İstemlilik

1.2. ELEKTROTLAR VE ELEKTROKİMYASAL HÜCRELER

1.2.1. Elektrot, Elektrolit ve Yarı Hücreler

1.2.2. Elektrokimyasal Pil

1.3. ELEKTROT POTANSİYELLERİ

1.3.1. Standart Yarı Hücre İndirgenme Potansiyelleri

1.3.2. Standart Hidrojen Elektrodu

1.3.3. Metallerin Aktifliği

1.3.4. Standart Elektrot Potansiyeli ve İstemlilik

1.3.5. Standart Elektrot Potansiyelini Etkileyen Faktörler

1.4. KİMYASALLARDAN ELEKTRİK ÜRETİMİ

1.4.1. Galvanik Piller

1.4.2. Lityum İyon Pilleri

1.5. ELEKTROLİZ

1.5.1. Elektrik Akımı ve Maddesel Değişim

1.5.2. Faraday Kanunları

1.5.3. Metal Kaplamacılık

1.6. KOROZYON

1.6.1. Korozyon ve Oluşumu

1.6.2. Korozyona Karşı Alınabilecek Önlemler

1.6.3. Kurban Elektrot

2. ÜNİTE: KARBON KİMYASINA GİRİŞ

2.1. ANORGANİK VE ORGANİK BİLEŞİKLER

2.1.1. Organik Bileşiklerin Tarihsel Gelişimi

2.1.2. Anorganik ve Organik Bileşiklerin Özellikleri

2.2. BASİT FORMÜL VE MOLEKÜL FORMÜLÜ

2.2.1. Organik Bileşiklerin Basit ve Molekül Formülleri

2.3. DOĞADA KARBON

2.3.1. Karbon Elementinin Özellikleri

2.3.2. Karbonun Allotropları

2.4. LEWİS FORMÜLLERİ

2.4.1. Kovalent Bağlı Bileşiklerin Lewis Formülleri

2.5. HİBRİTLEŞME-MOLEKÜL GEOMETRİLERİ

2.5.1. Hibritleşme

2.5.2. Molekül Geometrisi

3. ÜNİTE: ORGANİK BİLEŞİKLER

3.1. HİDROKARBONLAR

3.1.1. Hidrokarbonların Sınıflandırılması

3.1.2. Alkanlar (Parafinler)

3.1.3. Alkenler (Olefinler)

3.1.4. Alkinler (Asetilen Sınıfı Bileşikler)

3.1.5. Aromatik Bileşikler (Arenler)

3.2. FONKSİYONEL GRUPLAR

3.2.1. Fonksiyonel Grupların Sınıflandırılması

3.3. ALKOLLER

3.3.1. Alkollerin Genel Özellikleri ve Sınıflandırılması

3.4. ETERLER

3.4.1. Eterlerin Genel Özellikleri ve Sınıflandırılması

3.5. KARBONİL BİLEŞİKLERİ

3.5.1. Karbonil Bileşiklerinin Sınıflandırılması ve Özellikleri

3.6. KARBOKSİLİK ASİTLER

3.6.1. Karboksilik Asitler ve Sınıflandırılması

3.7. ESTERLER

3.7.1. Esterler ve Özellikleri

4. ÜNİTE: ENERJİ KAYNAKLARI VE BİLİMSEL GELİŞMELER

4.1. FOSİL YAKITLAR

4.1.1. Fosil Yakıtların Oluşumu ve Zararları

4.1.2. Fosil Yakıtların Zararlı Etkilerinden Korunma Yolları

4.2. ALTERNATİF ENERJİ KAYNAKLARI

4.2.1. Yenilenebilir Enerji Kaynakları

4.2.2. Nükleer Enerji

4.3. SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

4.3.1. Kimya ve Sürdürülebilirlik

4.3.2. Enerji

4.3.3. Polimerler

4.3.4. Kâğıt

4.3.5. Metal Sektörü

4.4. NANOTEKNOLOJİ

4.4.1. Nanoteknoloji ve Nanoteknoloji Alanındaki Gelişmeler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Paylaş