İçeriğe geç

Kimyasal Türler Arası Etkileşimler Etkileşim Türleri Konu Anlatımı Çözümlü Örnekler

Kimyasal Türler Arası Etkileşimler güçlü ve zayıf oluşuna göre iki ana grupta incelenir :

1.GÜÇLÜ ETKİLEŞİMLER (Moleküllerarası Etkileşimler Zayıf etkileşimler veya Fiziksel Bağlar)

Molekülleri birarada tutan moleküller arasındaki çekim kuvvetlerine Güçlü Etkileşimler, Moleküllerarası Etkileşimler ,Zayıf etkileşimler veya Fiziksel Bağlar denir.

2.ZAYIF ETKİLEŞİMLER (Molekül İçi Etkileşimler ,Güçlü Etkileşimler veya Kimyasal Bağlar

Molekül içindeki atomları birarada tutan çekim kuvvetlerine ise Zayıf etkileşimler Molekül İçi Etkileşimler ,Güçlü Etkileşimler veya Kimyasal Bağlar denir.

Örneğin; HF bileşiğinde;

HF molekülü içindeki H ile F atomlarını birarada tutan etkileşim Kovalent Bağ dır yani Güçlü Etkileşim dir

Ama HF moleküllerinin birarada durmasının sağlayan London kuvvetleri yani Zayıf etkileşimdir


 

ETKİLEŞİM TÜRLERİ

Kimyasal Türler Arası Etkileşimler güçlü ve zayıf oluşuna göre iki ana grupta incelenir:

A.GÜÇLÜ ETKİLEŞİMLER ,MOLEKÜL İÇİ ETKİLEŞİMLER, Kimyasal Bağlar),

1.İyonik Bağlar,

2.Kovalent Bağlar,

3.Metalik Bağlar

B.ZAYIF ETKİLEŞİMLER (MOLEKÜLLER ARASI ETKİLEŞİMLER ,Fiziksel Bağlar)

Van der Wals Kuvvetleri

1.Dipol-Dipol Etkileşimleri

2.Dipol-İndüklenmiş Dipol Etkileşimleri

3.İyon-İndüklenmiş Etkileşimleri

4.London Kuvvetleri

Hidrojen Bağları


9.SINIF KİMYA KAZANIM TESTLERİ ÇÖZÜMLERİ İÇİN TIKLA


40 kJ mol Değeri ve Etkileşim Türünün Belirlenmesi

Kimyasal türleri birbirinden ayırmak için yaklaşık olarak 40 kJ mol-1 veya daha fazla enerji gerekiyorsa bu türler arasında bağ oluştuğu kabul edilir.Zayıf etkileşimleri yenmek için ise yaklaşık 40 kJ mol-1‘den daha az enerji gerekir.

Yaklaşık olarak ;

40 kJ mol-1 veya daha fazla eneji Güçlü Etkileşim

40 kJ mol-1 den daha az eneji Zayıf Etkileşim

kabul edilir.

Zayıf Etkileşimler Örnekler

CH4(s) + 8,1 kJ mol-1 →CH4 (g)

H20(s) + 43,9 kJ/mol → H20(g)

C2H5OH(g) → C2H5OH(s) +6,4 kJ/mol

Ar(s) + 6,4 kJ/mol → Ar(g)

Güçlü Etkileşimler Örnekler

I2(k) + 151 kJ/mol → 2 I. (g)

NaCl(K) +787 kJ/mol → Na+(g) +Cl(g)

Nal(k) +700 kJ/mol → Na+(g) + I (g)

NaCl(k) +787 kJ/mol → Na+(g) +Cl(g)

Ca+2(g) + 02-(g) → CaO(k) +3850 kJ/mol

20. (g) →02(g) +498 kJ/mol

H(g) + H(g) → H2(g) + 436 kJ mol-1

MgO(k) + 3850 kJ/mol → Mg2+(g) + O2(g)

N2(g) + 163 kJ/mol → 2N (g)

H2O(g) + 463,4 kJ/mol → 2H (g) + OH (g)Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Paylaş