İçeriğe geç

KÖKLÜ BİLEŞİKLERİN ADLANDIRILMASI Metal Kök, Kök Kök Bileşikleri Örnekleri

KÖKLÜ BİLEŞİKLERİN ADLANDIRILMASI Metal Kök, Kök Kök Bileşikleri Örnekleri

Köklü Bileşikler Adlandırma Kuralları

– Bir bileşikte kök varsa kök paranteze alınır. Tekli iyon gibi adı yerine konur.

– Sabit  değerlikli metal varsa hiçbir ek almaz

– Değişken değerlikli metal varsa parantez içinde yükü belirtilir.

1- METAL KÖK BİLEŞİKLERİ Adlandılması Örnekleri

–  Metal Adı okunur ve kök adı eklenir.

–  Metalimiz değişken değerlikli ise parantez içinde roma rakamıyla ve işaretsiz olarak yük sayısı yazılır

METAL – KÖK → Metal Adı + Kök Adı

CaSO4…… Ca+2 (SO4 )-2 ……

Kalsiyum Sülfat

NaNO3 ……Na+1(NO3) -1 ……….

Sodyum Nitrat

AlPO4………Al+3 (PO4) -3 ……….

Alüminyum Fosfat

Al2(CrO4)3…Al+3 (CrO4)-2 ……….

Alüminyum Kromat

Mg(ClO3)2…Mg+2 (ClO3)-1 ……….

Magnezyum Klorat

CaCrO4 ……Ca+2  (CrO4) -2 ……….

Kalsiyum Kromat

CaCr2O7……Ca+2(Cr2O7) -2 ……….

Kalsiyum Dikromat

CaCO3..…… Ca+2(CO3 ) -2 ……….

Kalsiyum Karbonat

FeSO4 …… Fe+2 (SO4 ) -2 ……….

Demir(II)Sülfat

Fe2(SO4)3 … Fe+3 (SO4) -2……….

Demir(III)Sülfat

Değişken değerlikli metal ise parantez içinde yükü belirtilir. 

2- KÖK AMETAL BİLEŞİKLERİ Adlandılması Örnekleri

KÖK- AMETAL → Kök Adı + Ametalin Adı

NH4Cl …. (NH4)+1 Cl-1

Amonyum Klorür

(NH4 )2S …. (NH4)+1 S-2

Amonyum Sülfür

(NH4)3N …. (NH4)+1 N-3

Amonyum Nitrür

(NH4)3P …. (NH4)+1 P-3

Amonyum Fosfür


3- KÖK KÖK BİLEŞİKLERİ Adlandılması Örnekleri

1.KÖK – 2.KÖK → 1.Kök Adı + 2.Kök Adı

NH4NO3…. (NH4)+1 (NO3) -1

Amonyum Nitrat

(NH4)3 PO4 … (NH4)+1 (PO4) -3

Amonyum Fosfat

(NH4)2SO4 ….(NH4)+1 (SO4) -2

Amonyum Sülfat

NH4ClO3 …. (NH4)+1 (ClO3) -1

Amonyum klorat


Kök Nedir İsimleri Formülleri Adları Yükleri Yükseltgenme Basamakları

En az 2 atomdan oluşan çok atomlu iyonlara ”Çok Atomlu İyon” anlamında KÖK denir

Kökler bileşik değilidir; bileşik yapısına katılırlar ama bileşik değildirler.

Başka bir iyonla elektron irtibatı ile biraraya gelerek bileşikleri oluştururlar.En çok bilinen bazı kökler yükleri ve adları ile beraber aşağıdaki tabloda verilmiştir

Kökler İsimleri Formülleri Adları Yükleri Yükseltgenme Basamakları Tablosu

-1 YÜKLÜ

Kök Formülü

Yükseltgenme Basamağı

Kök Adı
OHHidroksit
NO3Nitrat
MnO4Permanganat
HCO3Bikarbonat
BrO3Bromat
IO3İyodat
ClO3Klorat
ClOHipoklorit
ClO2Klorit
ClO4Perklorat
HSO4Bisülfat
NO2Nitrit
CH3COOAsetat
CNSiyanür

.

-2 YÜKLÜ
Kök FormülüKök Adı
SO4-2Sülfat
CO3-2Karbonat
MnO4-2Manganat
CrO4-2Kromat
Cr2O7-2Dikromat
S2O3-2Tiyosülfat
SO3-2Sülfit
C2O4-2Okzalat
  

-3

-3 YÜKLÜ
Kök FormülüKök Adı
PO4-3Fosfat
PO3-3Fosfit
AsO4-3Arsenat
[Fe(CN)6]-3Ferrisiyanür

-4

-4 YÜKLÜ
[Fe(CN)6]-4Ferrosiyanür
+1 YÜKLÜ
NH4+1Amonyum

İyonik Bileşiklerin Oluşumu Çaprazlanması Suda Çözünmesi  Videolu Anlatım Tıkla İzle Kimya Denizi YOUTUBE


Kovalent Bileşiklerin Adlandırılması Konu Anlatımı Videosu TIKLA İzle Kimya Denizi YOUTUBE

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Paylaş