İçeriğe geç

Peryodik Cetvel ÖZELLİKLERİ TÜRLERİ

Modern Peryodik Cetvel Boş ve Dolu 2 si Bir Arada pdf

MODERN PERYODİK CETVEL Peryodik cetvele 2015 ten sonra yeni elementler de eklenmiş ve IUPAC tarafından yeni peryodik cetvel kullanıma sunulmuş ve yayımlanmıştır. 30 Aralık 2015’te ise  113, 115, 117 ve 118 atom nolu elementlerin resmi olarak kabul edildiği  IUPAC tarafından açıklanmıştır. Asya’da keşfedilen ilk ele­ment olan ; Nh ismini Nihon (Japoncada Güneşin doğduğu yer) kelimesinden,… Daha fazlasını oku »Modern Peryodik Cetvel Boş ve Dolu 2 si Bir Arada pdf

Peryodik Özelliklerin Değişimi

Peryodik Özelliklerin Değişimi Konu Anlatımı Soldan Sağa ve Aşağıdan Yukarıya Bazı Peryodik Özelliklerin Değişimi (Genelde) Ametalik Özellik Artar İyonlaşma Enerjisi Artar(Genellikle) Elektron İlgisi Artar(Genellikle) Elektro Negatiflik Genellikle Artar Hidroksitlerin Asit Özelliği Artar Metalik Özellik Azalır Atom Yarıçapı genellikle Azalır Hidroksitlerin Bazik Özelliği Azalır      Sağdan sola yukarıdan ve aşağıya Bazı Peryodik Özelliklerin Değişimi (Genelde) Metalik Özellik Artar… Daha fazlasını oku »Peryodik Özelliklerin Değişimi

Peryodik Cetvel Modern Peryodik Cetvel

     Peryodik Cetvel Modern Peryodik Cetvel Bilim insanlarının atomları özelliklerine göre sınıflandırma çabalarına rağmen yine de yapılan çalışmalarda bazı tutarsızlıklar söz konusuydu. Eğer elementler sadece atom kütlesinin artışına göre dizilseydi Mendeleev’in periyodik tablosunda olduğu gibi kobalt elementinin nikelin yerinde olması gerekiyordu. Bu ve diğer bazı tutarsızlıklar, gözlenen periyodikliğin temelinde atom kütlelerinin değil de başka… Daha fazlasını oku »Peryodik Cetvel Modern Peryodik Cetvel

Moseley in Peryodik Cetvele Katkıları

X ışınları frekansı ile elementlerin çekirdeklerindeki yük sayısı ve Mendeleyev’in periyodik tablosundaki yerleri arasında bir ilişki olduğunu tespit etmiştir. Artık bilinen tüm elementlerin atom numaraları kesinleştikten sonra Moseley’nin tespitinden de yararlanarak periyodik cetvel yeniden düzenlenmeliydi. Buna göre doğru yaklaşım, elementleri artan atom numaralarına göre sıralamak ve periyodik olarak tekrarlanan benzer özelliklerdeki elementleri aynı grupta toplamaktı.… Daha fazlasını oku »Moseley in Peryodik Cetvele Katkıları

Mendeleyev Peryodik Cetvel

Rus kimyacı, Dmitri Mendeleyev ve Alman kimyacı Lothar Meyer (Luter Meyer, birbirlerinden bağımsız olarak 1869’da Newlands’ın gözlemlerini ve diğer bazı bilgileri de kullanarak elementler için çok geniş ve kapsamlı bir tablo önerdiler. Lothar Meyer atom kütlelerine göre bir periyodik tablo oluşturmuş ve ilk kez valans (elektron dizilimi) kavramını kullanmıştır. Fakat Meyer, Mendeleev’den farklı olarak tablonun… Daha fazlasını oku »Mendeleyev Peryodik Cetvel

Newlands Peryodik Tablo,Oktavlar(Sekizler) Yasası

Newlands Peryodik Tablo Oktavlar (Sekizler) Yasası  1864’te İngiliz kimyacı John Newlands, o gün için bilinen elementleri artan atom kütlelerine ve benzer fiziksel özelliklerine göre elementleri 11 gruba ayırarak bir tablo yapmıştır. Her 8 elementte benzer bazı özellikler; tekrar ettiğini fark etti. Newlands’a göre elementler atom kütlelerinin artış sırasına göre dizildiklerinde sekizinci element birinciye, dokuzuncu element… Daha fazlasını oku »Newlands Peryodik Tablo,Oktavlar(Sekizler) Yasası

Döberenier Peryodik Cetvel Triadlar Yasası (Üçlüler Kuralı)

       Döberenier Peryodik Cetvel  Elementlerin ilk sistematik gruplamasını (yapılarındaki benzerliklere göre) 1829’da Alman kimyacı Johann Wolfgang DÖBEREİNER yapmıştır Benzer kimyasal özellik gösteren elementleri üçlü gruplara (Triadlar kuralı) ayırmıştır Artan atom kütlelerine (Kütle numaralarına) göre sıralanmıştır. Belirli bir düzende değişen Fiziksel Özelliklerine göre elementleri üçerli gruplar hâlinde sınıflandırmıştır. Döbereiner, triadlar sistemine göre elementlerin fiziksel… Daha fazlasını oku »Döberenier Peryodik Cetvel Triadlar Yasası (Üçlüler Kuralı)

Chancourtois Silindir Peryodik Cetvel

Birbirine benzeyen, kimyasal ve fiziksel özelliklerinden yararlanarak elementleri sınıflandıran Fransız A. E. Bequyer De CHANCOURTOİS ilk periyodik sistemi oluşturmuştur. De Chancourtois, oksijenin atom kütlesini (16) dikkate alarak bir silindirin çevresini 16 birime bölmüştür Bu silindir üzerinde düşey sütunlara elementleri, kendi geliştirdiği kütle formülüne göre yerleştirmiştir Her 7 elementte bir, elementlerin özelliğinin tekrarlandığını fark ederek silindir… Daha fazlasını oku »Chancourtois Silindir Peryodik Cetvel

Paylaş