Gruplar

Metalik Bağlar Metalik Bağ Örnekleri Sağlamlığı Metallerin Özellikleri Erime Noktası

Metalik Bağlar Metalik Bağ Örnekleri Sağlamlığı Metallerin Özellikleri Erime Noktası Metalik bağlar metal atomlarından kopan serbest değerlik elekronları ile elektronlarını bırakmış metal katyonları arasındaki çekim kuvvetidir. ⇒Metal atomlarının dış yörüngelerinde az sayıda 1.2.3 tane değerlik elektronu bulunur.Bu değerlik elektronları çekirdekten uzak olduğu için çok zayıf şekilde bağlıdırlar. ⇒Metallerin değerlik elektronları az olduğu için serbest hareket… Daha fazlasını oku »Metalik Bağlar Metalik Bağ Örnekleri Sağlamlığı Metallerin Özellikleri Erime Noktası

8A Grubu Elementleri Özellikleri Soygazlar

8A Grubu Soygazlar ve Özellikleri Periyodik tabloda 8A grubu elementlerine soy gazlar asal gazlar veya nadir gazlar  denir. Bu elementler; 8A Grubu Soygazlar Adları Sembolleri Atom numaraları 2Helyum (He), 10Neon (Ne), 18Argon (Ar), 36Kripton (Kr), 54Ksenon (Xe) ve 86Radon (Rn) gazlardır.    Havada çok nadir bulundukları için “nadir gazlar”da denilmiştir. Kimyasal tepkimelere karşı girme istekleri… Daha fazlasını oku »8A Grubu Elementleri Özellikleri Soygazlar

7A Grubu Halojenler Elementleri Fiziksel Kimyasal Özellikleri

7A Grubu Halojenler Periyodik tablonun 7A grubunda bulunan elementlere Halojenler  denir.Tuzların yapısında bulundukları için  Latincede “tuz yapan” anlamına gelen HALOJENLER adı ile adlandırılırlar. 7A Grubu Halojenler Adları ve Sembolleri Atom Numaraları; 9F:Flor, 17Cl:Klor, 35Br:Brom, 53I:İyot ve 85At:Astatin’ dir. Astatin grupta yer almasına rağmen halojen olup olmadığı tartışılmaktadır. 7-A İE1 Elekrn İlgisi Elektro negatiflik E.N (oC) K.N… Daha fazlasını oku »7A Grubu Halojenler Elementleri Fiziksel Kimyasal Özellikleri

2A Grubu Elementleri Toprak Alkali Metaller 2A Grubu Özellikleri Değerlikleri erime noktaları

2A Grubu Elementleri 2A  Toprak Alkali Metaller Tanımı Peryodik cetvelin 2.dikey sütununda bulunan elementlere 2 A grubu elementleri denir.. 2A Grubu, Toprak Alkali Metaller Grubu olarak da adlandırılır 2A Grubu Elementleri  Adları Sembolleri Atom Numaraları aşağıda verilmiştir 4Be Berilyum, 12Mg Magnezyum, 20Ca Kalsiyum, 38Sr Stransiyum, 56Ba Baryum,  88Ra Radyum elementleri 2A Grubu Elementleri yani Toprak… Daha fazlasını oku »2A Grubu Elementleri Toprak Alkali Metaller 2A Grubu Özellikleri Değerlikleri erime noktaları

1A Grubu Alkali Metaller Elementleri Özellikleri Erime noktası

1A Grubu Alkali Metaller Nedir? Nelerdir? Peryodik cetvelin 1.dikey sütununda bulunan elementlere 1 A grubu elementleri denir.1 A grubu elementlerinin hidroksitleri kuvvetli baz özelliği gösterdiğinden, bazik anlamına gelen alkali metaller adıyla bilinirler. 1A Grubu Elementleri Adları Sembolleri Atom Numaraları 1-A Grubu elementleri aşağıda verilmiştir.  1H Hidrojen, 3Li Lityum, 11Na Sodyum, 19K Potasyum , 37Rb Rubidyum, 55Cs… Daha fazlasını oku »1A Grubu Alkali Metaller Elementleri Özellikleri Erime noktası

Peryodik Özelliklerin Değişimi

Peryodik Özelliklerin Değişimi Konu Anlatımı Soldan Sağa ve Aşağıdan Yukarıya Bazı Peryodik Özelliklerin Değişimi (Genelde) Ametalik Özellik Artar İyonlaşma Enerjisi Artar(Genellikle) Elektron İlgisi Artar(Genellikle) Elektro Negatiflik Genellikle Artar Hidroksitlerin Asit Özelliği Artar Metalik Özellik Azalır Atom Yarıçapı genellikle Azalır Hidroksitlerin Bazik Özelliği Azalır      Sağdan sola yukarıdan ve aşağıya Bazı Peryodik Özelliklerin Değişimi (Genelde) Metalik Özellik Artar… Daha fazlasını oku »Peryodik Özelliklerin Değişimi

Yarı Metaller Özellikleri Yarı Metallerin Kullanım Alanları Kodlama

Yarı Metallerin Özellikleri Yarı Metallerin Kullanım Alanları Kodlama Metallerle ametaller arasında bir zigzag içerisinde yer alan kimyasal özellik olarak ametallere fiziksel özellik olarak metallere benzeyen elementler yarımetaller olarak adlandırılır. Yarı metaller adları sembolleri  5B Bor , 14Si Silisyum, 32Ge Germanyum , 33As Arsenik, 51Sb Antimon, 52Te Tellür , 84Po  Polonyum  elementleri yarı metaldir. IIIA    IVA    … Daha fazlasını oku »Yarı Metaller Özellikleri Yarı Metallerin Kullanım Alanları Kodlama

Metallerin Özellikleri

Metallerin Özellikleri Metaller periyodik tablonun sol tarafında olan 1A, 2A, 3A ve B gruplarında yer alır ve elementlerin önemli bir kısmını oluşturur. En dış katmanlarındaki elektron sayısı azdır ve oktetlerini tamamlamak için elektron vermeyi tercih eder. Elektron vererek “+” yüklü iyon (katyon) hâline gelme eğilimindedir. Ametallerle iyonik bileşik oluşturur. Kendi aralarında bileşik oluşturmaz. Doğada genellikle… Daha fazlasını oku »Metallerin Özellikleri

Peryodik Cetvel Çeşitleri Peryodik Cetvel Tarihi

Peryodik Cetvel Çeşitleri ,Peryodik Cetvel Tarihi 1700’lere kadar bilinen element sayısı oldukça azdı. Bu dönemdeki elementler; bozuk para, mücevherat ve silah yapımındaki metalleri içermekteydi. 1700’lerin başından 1800’lerin ortasına kadar kimyacılar ellinin üzerinde element buldular. Bu elementleri sınıflandırma gereği ortaya çıktı.Elementlerin sayıları artınca farklı bilim adamları farklı özellikleri de dikkate alarak çok sayıda peryodik cetvel oluşturdular.Bunlardan… Daha fazlasını oku »Peryodik Cetvel Çeşitleri Peryodik Cetvel Tarihi